Utbyggingen av kollektivtilbudet står i fare om Høyre heller vil ha veiprosjekter, mener skribentene. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Høyre ofrer kollektivreisende for makt og mer asfalt

Når Høyre åpner for samarbeid med bompengepartiet, setter de i realiteten hele kollektivtilbudet i fare

Publisert

Høyre skryter ofte av at de satset på kollektivtrafikken da de hadde makta. Og det er delvis riktig. Gjennom et bredt samarbeid har faktisk Oslo-politikere klart å bygge opp landets beste kollektivnett. Men nå har ikke Høyre bare mistet makta, de har også mistet forstanden.

Partiet gjør seg klare til å samarbeide ikke bare med Frp, men også den voksende bompengelista, hvis eneste hovedsak er å rive bomringene. Og allerede nå har de borgerlige partiene satt i gang et farlig spill som truer med å velte hele Oslopakke 3. Konsekvensene for Oslo-folk, spesielt alle som bruker kollektivtransport, sykler eller plages med farlig luftforurensing, kan knapt overvurderes.

Biltrafikken må ned

Fordi vei og areal i byen vår er begrenset, er det viktig å unngå at biltrafikken vokser. Da øker luftforurensingen, samtidig som flere busser og trikker blir stående og stange i bilkøene.

Og fordi Oslo skal føre en klimapolitikk i tråd med Paris-avtalen, er det viktig at biltrafikken faktisk reduseres, samtidig som kollektivtransporten vokser og bilparken elektrifiseres.

Derfor har vi miljødifferensierte bompenger i Oslo, slik at vi kan redusere biltrafikken og dermed også forurensingen. Samtidig bruker vi mer enn ni av ti kroner fra bomringene på kollektivtransporten.

Oslofolk flest støtter bompenger

Store investeringer er nødvendig for å bygge framtidas kollektivsystem i Oslo, blant annet Fornebubanen, baneløsning for nedre Romerike og ikke minst en ny T-banetunnel som gjør det mulig å doble antallet avganger.

Til tross for mye medieoppmerksomhet til bompengemotstanderne, viser en ny måling at det store flertallet i Oslo, sju av ti, faktisk støtter at bompengene brukes på bedre kollektivtrafikk, og ikke mer vei.

Inntektene til Oslopakke 3 er begrenset og nå lavere enn tidligere beregnet. Da må vi prioritere. Oslo SV vil ikke prioritere motorveiprosjekter som øker veikapasiteten, og dermed også biltrafikken.

Setter kollektivtrafikken i fare

Høyresida, derimot, forsøker nå å sprenge grensene for å bygge mer vei. De borgerlige partiene vil nå prioritere opp en tunnel på Røa, som ikke engang er ferdig utredet og planlagt. De samme partiene hevder nå å være garantister for den store motorveiutvidelsen som kalles E6 Oslo øst, tidligere Manglerudprosjektet.

Felles for disse forslagene er at høyresida ikke har lagt fram noen finansieringsplaner som går opp. Det fins likevel bare to måter å prioritere disse motorveiene på: enten å prioritere ned kollektivtransport, sykkel og gange, eller å øke bompengebelastningen for folk i Oslo.

Når Høyre åpner for samarbeid med bompengepartiet setter de i realiteten hele kollektivtilbudet i fare. Høyre bør ta til fornuften, og ikke ofre transporttilbudet til Oslo-folk bare for å få makta tilbake.

Powered by Labrador CMS