DEBATT

Trond K. Botnen tok initiativ til kollektivopprøret i Groruddalen etter at Ruter la ned og forkortet busslinjer.
Trond K. Botnen tok initiativ til kollektivopprøret i Groruddalen etter at Ruter la ned og forkortet busslinjer.

– Før man begynner å snakke om økte bompenger, bør bystyret bevilge småpengene som kreves for å styrke kollektivtilbudet i Groruddalen

Det foreslås dobling av bompenger, dobbel pris på parkering, lavere fart og mye annet, men også bedre kollektivtransport. Vi i Groruddalen betaler allerede mest i bompenger, men mesteparten av pengene forsvinner på vestkanten.

Publisert

Dette er onsdagens innstilling fra bystyrets samferdsels- og miljøutvalg til bystyrets behandling av vårt innbyggerinitiativ neste uke:

«Bystyret ber byrådet legge fram et forslag for å styrke de tverrgående forbindelsene i Groruddalen. I arbeidet med forslaget skal bydelene og Groruddalen Miljøforum få komme med innspill». 

Dette er en halv seier, fordi selv om mange fortsatt mister bussen sin på søndag, så betyr det at det er håp om at vi kan få et bedre tilbud om et år eller to.

De borgerlige partiene lever i villfarelse

Men det skjer ikke automatisk, det krever at vi jobber for dette hver eneste dag til det er på plass. Derfor må kollektivopprøret i Groruddalen fortsette.

Partienes merknader avslører nemlig at det fortsatt er mange partier som ikke har forstått hva dette dreier seg om, og det inkluderer dagens byrådspartier og deres samarbeidspartnere. 

Høyre, Venstre og Frp lever fortsatt i den villfarelse at det totale kollektivtilbudet i Groruddalen styrkes. Dette er feil hvis man – som man må – tar i betraktning økning i boliger og arbeidsplasser i området.

De rødgrønne har forstått

Det er bare de tidligere byrådspartiene (Ap, SV, MDG) + Rødt som innser at tilbudet er svekket i enkelte områder i Groruddalen (noe de selv har ansvaret for), og derfor mener at det bør bevilges ytterligere midler i 2024-budsjettet, og de har ikke lenger flertall i bystyret.

Det er bare SV, MDG og Rødt som innser at befolkningsvekst og økte behov i en del av området ikke bør resultere i et dårligere tilbud for andre i området.

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) har også svart på et spørsmål fra Mari Rise Knutsen (R) og begrunner forkortingen av linje 25 med at det er nødvendig for å redusere forsinkelsene på linja.

Vea kjenner ikke buss 25

Det viser at miljøbyråd Vea ikke kjenner til bussrute 25. Forsinkelsen oppstår i svært liten grad på strekningen Trosterud-Lørenskog stasjon som kuttes. 

Forsinkelsene oppstår i hovedsak mellom Majorstuen og Tonsenhagen. Rutekuttet vil derfor ikke løse problemet.

Fram til bystyremøtet neste uke vil vi prøve å få gjennomslag for følgende endringer i innstillingen:

1. Vedtaket må sette en tidsfrist for når Høyre/Venstre-byrådet skal legge fram dette forslaget, og det må være tidsnok til at det kan følges opp i Oslos budsjett for 2025.

2. Vedtaket må presisere at det er bussforbindelser det er snakk om, så man ikke blir sittende og utrede bane- og trikk, der det ikke vil være penger til ny infrastruktur på kort sikt.

3. Bystyret må også be byrådet komme tilbake med forslag til å reversere rutekuttene allerede i revidert budsjett for 2024, som legges fram før sommeren neste år.

Vi betaler mest bompenger

En rapport laget for Statens vegvesen viser at hvis ikke noe drastisk gjøres, vil biltrafikken i Oslo og Akershus øke med 17 prosent til 2040. 

Det foreslås dobling av bompenger, dobbel pris på parkering, lavere fart og mye annet, men også bedre kollektivtransport. Vi i Groruddalen betaler allerede mest i bompenger, men mesteparten av pengene forsvinner på vestkanten. 

Før man begynner å snakke om økte bompenger bør derfor bystyret begynne med å bevilge de småpengene (i denne sammenhengen) som kreves for å styrke kollektivtilbudet i Groruddalen. 

Det burde både de som er tilhenger av, og de som er motstandere av, ytterlige restriksjoner på biltrafikkene kunne bli enige om. Alt vi ber om er at bystyret ikke går baklengs inn i framtida – at de ikke gjør vondt verre. 

Er det for mye å be våre folkevalgte om?Powered by Labrador CMS