Utgiftene for en normal husholdning i Oslo går kraftig opp i år.
Utgiftene for en normal husholdning i Oslo går kraftig opp i år.

Utgiftene kraftig opp. Så mye dyrere blir det å bo i Oslo i år. – Dette er svært høye tall

Boutgiftene stiger i Oslo i. Økningen bekymrer forbrukerorganisasjonen Huseierne. – Nå må kommunen passe på utgiftsnivået så ikke husholdningene får det enda verre

Publisert

Hver og en av oss må betale over 50.000 kroner mer i år, 24 prosent mer i 2023.

– Nå må kommunen passe på utgiftsnivået så ikke husholdningene får det enda verre, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Hvor mye mer vi må betale for å bo i egen bolig i 2023 varierer veldig mellom landets storbyer. I Oslo stiger bokostnadene i år med over 50.000 kroner. I Trondheim er økningen over 30.000 kroner. Tilsvarende tall for Bergen er nærmere 26.000 kroner, mens kostnadene ved å bo i egen bolig stiger 24.000 kroner i Stavanger og 18.000 kroner i Kristiansand.

Dette viser prognosetall fra den årlige Bokostnadsindeksen fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Mye dyrere å bo

– Dette er svært høye tall. Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte renter, strømpriser, økte kommunale avgifter, vedlikehold og generell prisoppgang. Vi frykter for husholdningenes økonomi i månedene og årene fremover, sier Meyer.

Huseiernes bokostnadsindeks inkluderer:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale gebyrer
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Vedlikeholdskostnader

Økte renteutgifter og høye strømpriser bidrar til de økte bokostnadene. Men også økte kommunale avgifter er med på å dra bokostnadene opp, ifølge pressemeldingen.

Ber politikerne bremse kostnadsveksten

– Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Det vil true den norske boligmodellen dersom den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Morten Andreas Meyer.

Han har en oppfordring til de folkevalgte:

– Politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten for fortsatt å gjøre det mulig for husholdninger med ordinær økonomi å kjøpe, eie og ta vare på hjemmet sitt.

Generalsekretæren i Huseierne mener det vil være lønnsomt for samfunnet å stimulere til energieffektivisering. Huseierne har foreslått at innkjøp av isolasjonsmateriale, vinduer og dører fritas for merverdiavgift i en tidsbegrenset periode.

Bokostnadene er beregnet for en vanlig enebolig på 120m2, og omfatter, eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.
Bokostnadene er beregnet for en vanlig enebolig på 120m2, og omfatter, eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.
Powered by Labrador CMS