DEBATT

— Boligprisene i Oslo er såpass høye at mange med en vanlig lønn ikke er i nærheten av å kunne kjøpe seg sin første bolig, skriver Venstre-politikerne Grunde Almeland og Guri Melby.

— En boligpolitikk som fungerer for folk. De rødgrønne bommer i Oslo

— Det foreløpige resultatet av de rødgrønnes tredje boligsektor i Oslo, er en stor, kommunalt eid blokk med boliger på Tøyen som står tom og forfaller, skriver Grunde Almeland og Guri Melby i Venstre.

Publisert

Det er åpenbart at vi er nødt til å gjøre mer for at særlig unge skal ha mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. I de store byene har veksten i prisene i boligmarkedet vært høy over mange år, og skapt stor avstand mellom de som er innenfor og de som er utenfor.

I utgangspunktet er Norge i særstilling ved at de fleste eier egen bolig. Omkring 80 prosent av oss bor i en selveid bolig og denne andelen har holdt seg relativt stabil over tid. I de største byene ligger gjennomsnittlig alder for førstegangskjøpere mellom 26 og 29 år. I Oslo har gjennomsnittsalderen ligget stabilt på 28,8 år de siste årene.

— Høyre og SV bommer på målet

Selv om denne statistikken viser at mye fungerer bra, er det grunn til bekymring for de unge som ikke kommer seg inn. Boligprisene i Oslo er såpass høye at mange med en vanlig lønn ikke er i nærheten av å kunne kjøpe seg sin første bolig, og taper mye på å bli stående på utsiden av boligmarkedet. Samtidig er mange avhengige av hjelp hjemmefra for å få kjøpt sin første bolig, noe som øker ulikhetene i Norge.

Både Høyre og SV har kastet inn forslag i boligdebatten, men begge bommer på mål. SV tar blant annet til orde for prisregulering i reguleringsplanene. Sist gang vi hadde prisregulering av boliger i Norge medførte det at det ble betalt mye penger under bordet. Det foreløpige resultatet av de rødgrønnes tredje boligsektor i Oslo, er en stor, kommunalt eid blokk med boliger på Tøyen som står tom og forfaller. Det blir heller ikke lettere å komme inn på boligmarkedet ved at kommunen fjerner boliger fra det ordinære markedet. Det gir bare en kommunal kø, der noen få heldige får billig bolig, mens resten får enda høyere pris.

— Den treigeste kommunen i landet

I Oslo, der SV styrer, har det blitt regulert altfor få nye boliger.

Heller enn å finne opp et nytt boligmarked, som SV tar til orde for, bør vi ta grep om det boligmarkedet vi har. Det må bygges flere boliger enn i dag, og da må kommunen regulere flere boliger. I Oslo, der SV styrer, har det blitt regulert altfor få nye boliger. I snitt tar en reguleringsprosess nesten fem år i rødgrønne Oslo, den soleklart treigeste kommunen i landet. Man burde ha satt flere ressurser inn på rask og smidig saksbehandling av nye boliger, særlig i de områdene av byen der det virkelig kan bygges mange nye boliger: På gamle industri- og lagereiendommer.

— Ikke fjern leilighetsnormen

Det man virkelig ikke bør gjøre er det Høyre foreslår, nemlig å fjerne leilighetsnormen. Normen gjelder bare for enkelte områder i indre by, og er en viktig del av Oslos sosialpolitikk. Områder som Tøyen har i lang tid vært preget av trangboddhet, og det siste bydelen trenger er flere studioleiligheter. En gjennomgang har dessuten vist at fjerning av normen ikke ville ha gitt så mange flere boliger som trengs.

Det siste Tøyen trenger er flere studioleiligheter.

Et sted vi kan begynne er i skattepolitikken. For å dempe veksten i boligmarkedet, bør vi sørge for at eiendom ikke er et veldig mye mer lukrativt investeringsobjekt enn annen virksomhet. Regjeringen har allerede lykkes med å dempe spekulasjonen i sekundærboliger, men det finnes fortsatt ordninger som bidrar til å gjøre det gunstig å ha store boliglån.

— Fjern rentefradraget

Venstre tar til orde for å fjerne rentefradraget for bolig og kompensere reduksjonen med en tilsvarende reduksjon i inntektsskatten. Dette vil utjevne forskjellene mellom å eie og leie, slik at leietakerne ikke lenger bidrar til å subsidiere de som eier.

Egenkapitalkravet gjør det veldig vanskelig for de yngste.

Egenkapitalkravet gjør det veldig vanskelig for de yngste på boligmarkedet å komme seg inn. Venstre vil fjerne egenkapitalkravet for førstegangskjøpere, slik at unge får en reell mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Det vil da være opp til bankene å vurdere kredittverdigheten. Sammen med en helhetlig gjennomgang av boligbeskatningen, vil dette kunne gjøres uten at husholdningenes gjeld blir for stor.

— Støtter leie-til-eie

For å hjelpe flere unge inn på boligmarkedet vil Venstre styrke Husbanken med tilstrekkelige lånerammer for startlån til alle som trenger det. Startlån hjelper de som har langvarige problemer med å få lån i vanlig bank, men som har fast inntekt og kan betjene lån, til å kjøpe egen bolig. I tillegg til dette vil Venstre støtte opp om ordninger som leie-til-eie, deleie og bostart for å hjelpe til å eie sin egen bolig. Målet må være å opprettholde en høy grad av eierskap til egen bolig i Norge, samtidig som man unngår en overinvestering i eiendom og for høy gjeld.

Målet må være å opprettholde en høy grad av eierskap til egen bolig i Norge.

Høyre har rett i at vi må bygge flere boliger, og SV har rett i at man må legge om skattepolitikken. Men bare Venstre har løsningen på begge utfordringer og en boligpolitikk som fungerer for folk.

Powered by Labrador CMS