DEBATT

Åtte boliger blir bygget i en gammel eplehage og på tomta til et revet hus på Ullern.

– Eplehagene er svært viktige for Oslo

Ikke uventet reagerte utbyggerbransjen med et ramaskrik. De hevder at folk vil bli kastet ut av boligmarkedet i Oslo for all fremtid fordi det nå bare blir noen få privilegerte som kan bo i hus.

Publisert

Det har over tid pågått en ukontrollert fortetting i Oslos småhusområder, som gjør at byens grøntarealer stadig blir mindre, selv om det totalt sett i Oslo har blitt regulert mer grøntareal de siste årene. Fortettingen har også i mange områder innebåret at områdets arkitektoniske særpreg utvannes.

Uten et belte av vegetasjon og boligstrøk med lav bygningstetthet rundt bykjernen, kveles Oslo. Luftkvaliteten blir dårligere, styrtregn farligere og sommervarmen mer intens. Plantelivet mister jordsmonn og insektene mister mat. Folk som bor i byen mister frodige og rolige områder i sine nabolag.

Dessuten skaper fortettingen i noen områder trafikale utfordringer da veinettet ikke er dimensjonert for denne økningen. Alt dette for et knippe ekstra boliger i et boligmarked som har behov for langt flere boliger enn det alle eplehagene i Oslo er i nærheten av å kunne tilby.

Dramatisk reduksjon

Det haster med andre ord å få gjort noe med problemet. I fjor ba derfor det rødgrønne byrådet, med byutviklingsbyråd Hanna Marcussen i spissen, plan- og bygningsetaten om å komme med et forslag til hvordan fortettingen kan begrenses og grøntområdene bevares.

I april kom etatens forslag: De foreslår en dramatisk reduksjon i tillatt tomteutnyttelse og et strengt vern av vegetasjon med særlig fokus på bevaring av store trær.

Med disse endringene mener plan- og bygningsetaten at man kan oppnå målet om å bevare grøntområdene samt småhusområdenes historiske og arkitektoniske særpreg.

Reagerer med ramaskrik

Ikke uventet reagerte utbyggerbransjen med et ramaskrik. De hevder at folk vil bli kastet ut av boligmarkedet i Oslo for all fremtid fordi det nå bare blir noen få privilegerte som kan bo i hus.

Realiteten er at potensialet for boligbygging i småhusområdene uansett er svært begrenset. Det er ikke her vi kan hente inn mangelen på nye boliger i Oslo. Det må gjøres rundt eksisterende kollektivknutepunkt, i gamle industriområder, med gode helhetlige planer for parker, lekeplasser og god livskvalitet.

Så det er for så vidt riktig, at ikke alle i Oslo vil kunne bo i hus. Det gjelder dog uavhengig av hvor restriktiv Småhusplanen er. Når det er sagt, vil det fortsatt være muligheter for utbygging selv med plan og byggs forslag, så det vil på ingen måte bli totalstopp av bygging i småhusområder.

For lite grøntområder

Det har også kommet kritikk i form av at det er for lite grøntarealer tilgjengelige for dem som bor i blokker. Det er vi MDG helt enige i og gjør derfor alt vi kan for å få regulert inn store og gode nok grøntområder i nye boligprosjekter.

Det er ingen motsetning å gjøre det samtidig som vi tar vare på grøntområdene i småhusområdene.

Powered by Labrador CMS