Når nye Ruseløkka skole står ferdig vil sterkt trafikkerte Løkkeveien igjen være skolevei. Foto: Arnsten Linstad
Når nye Ruseløkka skole står ferdig vil sterkt trafikkerte Løkkeveien igjen være skolevei. Foto: Arnsten Linstad

— Under enhver kritikk: Oslo Venstre etterlyser handling fra miljøbyråd Lan Berg for å få redusert trafikken i Løkkeveien

Det er ti måneder siden forrige miljøbyråd, Guri Melby (V), leverte et privat forslag om å gjøre trafikkreduserende tiltak i sterkt trafikkerte Løkkeveien. Fortsatt har ingenting skjedd. � Venstre bør se seg selv i speilet, kontrer miljøbyrådet.

Publisert

Forslaget går ut på at man skal vurdere stenging av gaten for biltrafikk eller eventuelt gjennomføre andre trafikkreduserende tiltak.

Beboere har stått på for å få redusert biltrafikken i årevis, hovedsakelig av hensynet til sikker skolevei for elevene ved Ruseløkka skole og et bedre bomiljø. Det er regelmessig ulykker der.

I april i fjor lovet Melbys arvtager som miljøbyråd, Lan Marie Berg (MDG) at "vi vil beslutte hva som skjer om kort tid, når en trafikkanalyse for Løkkeveien og tilliggende gater og veier foreligger."  Men byrådsavdelingen hennes har fortsatt ikke offentliggjort en beslutning, eller svart på forslaget til Melby.

— Det har vært en overraskende sendrektighet i dette byrådets svar. Byrådet har blitt purret på dette tidligere. De har åpenbart ikke et ønske om å iverksette tiltak, hevder Espen Ophaug, gruppeleder i Venstre i Oslo bystyre, til VårtOslo.

15000 biler i døgnet

Bystyret stemmer ikke på forslaget til Melby før miljøbyråden har levert sin vurdering av forslaget.

— Venstre er opptatt av å redusere biltrafikken i byen generelt, å sikre trygge skoleveier for alle barn og av å sikre fartsreduserende tiltak i flere gater i indre by. Hver dag kjører 15000 biler og 550 busser gjennom Løkkeveien, så det haster å gjøre tiltak, sier Ophaug.

Espen Ophaug (Venstre). Foto: Jo Straube
Espen Ophaug (Venstre). Foto: Jo Straube

— Hvis de anser at de ikke har tiltak å iverksette, bør de ihvertfall komme tilbake til bystyret med et svar, slik at vi som har fremmet forslaget, og beboerne, får lov til å gå byrådet etter i sømmene og se hvilken argumentasjon de legger seg på, sier Ophaug.

— Dette har vært et tema veldig lenge nå. Jeg er litt overrasket, rett og slett. Vi har etterlyst et svar i arbeidskomiteen et par ganger, og har fremdeles ikke fått noe svar. Det mener jeg er under enhver kritikk. De trenerer behandlingen av en viktig sak for lokalmiljøet på Ruseløkka, og inntil byrådet kommer med en uttalelse vil forslaget bare bli liggende, sier han.

Ap: — Åpenbart problem

I mai i fjor uttalte Arbeiderpartiets fraksjonsleder i miljø- og samferdselskomiteen, Andreas Halse til VårtOslo:

— Arbeiderpartiet er, i likhet med alle andre partier i bystyret, opptatt av at vi må finne en løsning for å redusere trafikken i Løkkeveien. Spørsmålet er bare hvor trafikken skal ledes. Bilene forsvinner ikke selv om gaten blir helt eller delvis stengt. Da øker trafikkbelastningen et annet sted.

Andreas Halse (Ap). Foto: Arnsten Linstad
Andreas Halse (Ap). Foto: Arnsten Linstad

— Det er åpenbart at trafikkbelastningen er alt for stor. Alle skjønner det. Jeg er sikker på at byrådet vil komme med fornuftige løsninger. Problemet er at mange instanser må ha et ord med i laget. Statens vegvesen, brannvesenet, Ruter, Sporveien og politiet er alle også part i saken. Men Ap er åpne for flere løsninger når saken kommer til bystyret.

— Halse helgarderer

— Har ikke Halse et poeng her, Ophaug?

— Dette er en helgardering fra Halses side. Han har jo helt rett i at det er mange instanser som må mene noe, men nå har forslaget tross alt ligget i snart 10 måneder. Det skulle gitt byrådet rikelig med tid til å snakke med etatene som skulle mene noe om dette, sier Ophaug.

— Stenging av gata kan være en måte, men det finnes andre trafikkregulerende tiltak som byrådet åpenbart ikke er i stand til å gjøre noe med, og det synes jeg er oppsiktsvekkende.

—Innbyggerne ønsker stenging av Løkkeveien og det er sikkert gode argumenter mot å stenge helt. Men da bør vi kunne gjøre andre ting, som å lede noe av trafikken et annet sted. Det er disse vurderingene vi vil at byråden skal gjøre, og det er ikke gjort.

— Vanskelig å ta Venstre seriøst

— Her synes jeg Ophaug bør se seg selv i speilet. Det er litt vanskelig å ta Venstre seriøst, som tross alt har styrt byen sammen med Fremskrittspartiet i en årrekke og prioritert biler foran syklister og gående, sier miljøbyråd Lan Bergs byrådssekretær Daniel Rees (MDG).

Daniel Rees. Foto: MDG
Daniel Rees. Foto: MDG

— Byrådet setter trafikksikkerhet høyt og har stort fokus på forholdene i og rundt Løkkeveien. Trafikkanalysen fra Bymiljøetaten i fjor viste blant annet at stenging av gata sannsynligvis ville gi flere ulykker i andre gater i området. Derfor har det vært nødvendig for oss å gå grundigere inn i saken, og også se på andre mulige tiltak i området, sier Rees.

— Vi er opptatt av å finne gode løsninger som ikke skaper andre problemer i nabogatene, og det skal vi også gjøre på Ruseløkka. Bystyret vil selvsagt bli orientert om fremdriften i saken.

Prioriterer trygge bomiljøer

— Satsning på trygge og gode bomiljøer er nettopp et kjennetegn ved dette byrådet, legger Rees til. — På Ruseløkka har vi blant annet fått på plass nye sykkelfelt, satt opp nye fartsskilt, og innført beboerparkering.

— Takket være de nye bompengene har det i januar i år passert en halv million færre biler gjennom bomringen i Oslo enn i fjor, som er bra for Oslolufta og som også er bra for trafikksikkerheten til barn og unge.

Hva skjer med fotoboks?

Før julen 2016 fattet bystyret vedtak om å sette opp en fotoboks i Løkkeveien. Det skulle få bilistene til å i det minste senke farten.

Så kom Bymiljøetaten frem til at det ikke var mulig. Ifølge retningslinjene til Vegvesenet skal det nemlig vanligvis ikke settes opp fotoboks der det er lavere fartsgrense enn 50 km/t.  I Løkkeveien er fartsgrensen 30 km/t. I tillegg viser målinger at gjennomsnittshastigheten er under den skiltede fartsgrensen, ifølge Bymiljøetaten.

Mange beboere kontrer med at biler som kjører for raskt i Løkkeveien likevel er et problem. Til tross for retningslinjene til Vegvesenet, har det også vist seg at det ikke er umulig å prøve ut fotobokser der det er 30-sone, ifølge Vegvesenet selv.

Politiet sier nei

Nå kan VårtOslo mer eller mindre bekrefte at det likevel ikke blir satt opp fotoboks. I september i fjor sendte nemlig Politidirektoratet et brev til byrådet.

Politidirektoratet har gjort en konkret vurdering av Løkkeveien, og kommet til at de ikke vil fravike regelen om at man som regel ikke har fotoboks i 30-sone. Ifølge direktoratet:

"Etter en samlet vurdering foreligger det ikke tungtveiende grunner for å fravike hovedregelen om at ATK ikke er aktuelt på steder med fartsgrense 30 og 40 km/t, og ATK i Løkkeveien mellom Hansteens gate og Ruseløkkveien godkjennes ikke."

Rees sier at miljøbyrådet likevel ikke har gitt opp planene helt, og kommer med en oppfordring.

— Nasjonale regler tillater ikke at det settes opp fotobokser i 30-soner. Kommunen tok i fjor dette opp med Veidirektoratet for å få til en endring i regelverket, men vi har ennå ikke fått noen positiv avklaring på dette spørsmålet. Jeg vil oppfordre Ophaug til å ta seg en prat med sine nyvunne venner i regjeringen og be dem om å få fortgang i dette fra statlig hold, sier han.

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS