Guri Melby og Eirik Lae Solberg
Venstres Guri Melby og Høyres Eirik Lae Solberg lyttet forbauset til forklaringen om at bymiljøetaten overså bystyrets vedtak fordi byråkratene hadde sin helt egen tolkning av trafikksikring i Løkkeveien. Foto: Arnsten Linstad

Byråkrat-tabbe stanset trafikksikring av Løkkeveien

Bymiljøetaten tolket Vegvesenet feilaktig dit hen at de ikke kunne sette opp en fotoboks i Løkkeveien. Og ignorerte dermed bystyret.

Fotoboks i Løkkeveien i Oslo skulle sikre fotgjengere, trodde Oslo bystyret da vedtaket om fotoboks ble fattet før jul i fjor. Men nå bekrefter Bymiljøetatens direktør, Gerd Robsahm Kjørven, at hun aldri fulgte ordren fra byens øverste organ om å be Vegvesenet sette opp fotoboks.

Gerd Robsahm Kjørven
Direktør Gerd Robsahm Kjørven måtte forklare byråkrat-tabben i Bymiljøetaten for Oslos miljø- og samferdselspolitikere. Foto: Arnsten Linstad

Mens hun holdt opp et hefte fra Statens vegvesen forklarte Bymiljøetat-direktør Robsahm Kjørven onsdag kveld medlemmene av bystyrets samferdsels- og miljøkomite hvordan byråkrat-tabben førte til at det aldri ble rettet en formell henvendelse om fotoboks.

Overrasket da Vegvesenet snakket i media

– Vi leste gjennom heftet med retningslinjer fra Vegvesenet. Ut fra dette heftet tolket Bymiljøetaten at det ikke er vanlig av Vegvesenet å sette opp fotoboks der det er lavere fartsgrense enn 50 km/t. Derfor sendte vi aldri noe brev til Vegvesenet, sa Robsahm Kjørven til uforstående miljø- og samferdselspolitikere.

– Men i bystyrevedtaket fra før jul står det svart på hvitt i punkt 5 at byrådet skulle be om en fotoboks, poengterte både Venstres Guri Melby og Høyres Eirik Lae Solberg.

– Ja, men Bymiljøetaten tolket Vegvesenet, og derfor ble vi litt overrasket i forrige uke da media hadde snakket med Vegvesenet, og oppdaget at det ikke er umulig å prøve ut fotobokser i gater, sa Robsahm Kjørven.

Løkkeveien, Ruseløkka skole
Rett forbi Ruseløkka skole går det tett trafikk gjennom Løkkeveien. Beboere frykter, ikke uten grunn, påkjøring og personskader. Foto: Arnsten Linstad

Gir ingen løfter til Ruseløkka-aksjonen

Sist fredag ble den tredje fotgjengeren på ett og et halvt år meid ned av en bilist ved et fotgjengerfelt utenfor Ruseløkka skole i den sterkt trafikkerte gaten. I flere år har beboere i og rundt Løkkeveien, gjennom Ruseløkka-aksjonen, kjempet for å få stengt gaten der det passerer over 15.000 kjøretøy i døgnet.

Lan Marie Nguyen Berg
Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ble satt i forlegenhet da hennes byråkrater aldri fulgte ordren om å skaffe fotoboks i Løkkeveien. Foto: Arnsten Linstad

Men miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kunne ikke gi noen løfter om snarlig stenging da hun svarte bystyrets miljø- og samferdselskomite i går kveld.

– Vi vil beslutte hva som skjer om kort tid når en trafikkanalyse for Løkkeveien og tilliggende gater og veier foreligger. Men jeg forsikrer at vi er svært opptatt av trafikkproblemene i Løkkeveien og resten av Ruseløkka, sa miljøbyråden i komitemøtet.

Vegdirektoratet bekreftet egne retningslinjer

– Etter et oppslag i Dagsavisen tok bymiljøetaten kontakt med Vegdirektoratet, som bekreftet at det normalt ikke settes opp fotobokser på veier med fartsgrense lavere enn 50 km/t, sier Monica Thorud Olsen, presseansvarlig i bymiljøetaten.

I en vurdering av behovet for fotoboks, legges det også vekt på ulykkesfrekvens samt at gjennomsnittsfarten i før-situasjonen ligger over fartsgrensen. I Løkkeveien er det foretatt fartsmålinger som indikerer at gjennomsnittshastigheten er under skiltet fartsgrense, ifølge Olsen.

– Etter oppslaget i Dagsavisen tok bymiljøetaten kontakt med Vegdirektoratet, som bekreftet at disse retningslinjene fortsatt gjelder. Vi vil imidlertid sende en formell søknad til Statens vegvesen på bakgrunn av uttalelsen i Dagsavisen, sier Olsen.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer