DEBATT

Hvert år taues 3000 biler i forbindelse med vårrengjøringen. Her i Tore Hunds vei på Lille Tøyen.

– Oslo kommune tjener ikke penger på inntauing av biler

I år er situasjonen spesiell, vi vet at en del er isolert i hjemmene sine. Dette er allikevel et lite mindretall. Og vi forsøker alltid å kontakte bileier på forhånd, før vi tauer inn bilen.

Publisert

Malin Rønning hevder i sin kronikk lørdag 25. april at bymiljøetaten driver med kynisk bøtelegging og inntauing av biler for å tjene penger. Dette er feil.

Kommunen har ikke lov til å tjene penger på inntauing. Gebyrene i forbindelse med inntauing og døgnavgift på inntauingstomta dekker kun kommunens faktiske kostnader.

I forbindelse med vårrengjøringen tauer vi hvert år rundt 3000 biler. Dette er 3000 biler som skaper store forsinkelser i arbeidet vårt og som vi gjerne skulle vært foruten.

Bilene må flyttes

Vårrengjøringen av Oslos gater skjer hvert eneste år i april og mai. Da skal mange tonn med grus feies opp etter vinteren. Oslo har 1250 kilometer med kommunal vei som skal feies, vaskes og lappes.

Dette er en tidkrevende prosess som krever enormt med logistikk, men det er viktig for mange å bli kvitt grusen og støvet som følger med. Vi fjerner også hvert eneste år cirka 10 000 tonn med avfall i forbindelse med vårrengjøringen.

For at denne jobben skal kunne gjøres skikkelig, er vi avhengig av at bilene flyttes. Vi har gjort forsøk med å spyle rundt og under biler i stedet for å flytte dem, men resultatet blir dårlig.

Målet er null inntauinger

I år er situasjonen spesiell, vi vet at en del er isolert i hjemmene sine. Dette er allikevel et lite mindretall. Og vi forsøker alltid å kontakte bileier på forhånd, før vi tauer inn bilen, selv om bileier har en plikt til å sjekke i gata for nye skilter minst en gang i døgnet.

Hvert eneste år gjør vi det vi kan for å informere så godt det lar seg gjøre om oppstarten av vårrengjøringen. Vi sender ut pressemeldinger og informerer i sosiale kanaler, i tillegg legger vi ut lister på nettsidene våre der folk kan søke opp sin gate og se når vi planlegger å vaske der.

Det aller viktigste er allikevel skiltene i gata. De settes opp minimum 24 timer før vi starter å jobbe i gata, og som regel kommer de opp lenge før det, nettopp for å gi folk god tid til å få flyttet bilen.

Vårt mål er at flest mulig skal få med seg at vårrengjøringen er i gang, slik at bilene kan flyttes når de skal og vi kan bli raskest mulig ferdig med jobben. Målet er færrest mulige, helst ingen inntauede biler.

Powered by Labrador CMS