— 180 nye elbusser i indre by bidrar til renere lokal luft, mindre støy, bedre komfort og reduserte utslipp, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG).
— 180 nye elbusser i indre by bidrar til renere lokal luft, mindre støy, bedre komfort og reduserte utslipp, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG).

180 nye elbusser i Oslo i 2023

I desember ble to betydelige busskontrakter signert av Ruter og Unibuss. Kontraktene omfatter store deler av bybusstrafikken i Oslo.

Publisert

— Disse kontraktene gjør at Ruters kunder får et robust busstilbud som er svært miljøvennlig. Kontraktene er inngått for en periode over ti år, med mulighet for forlengelse ytterligere fire år. Med et slikt tilbud vil vi få en fremtidsrettet kollektivtrafikk basert på nullutslipp i Norges hovedstad, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Nullutslipp

— Oslo har ambisiøse klimamål, og skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. For Oslos del vil all kollektivtransport være utslippsfri allerede innen utgangen av 2023. 180 nye elbusser i indre by bidrar til renere lokal luft, mindre støy, bedre komfort og reduserte utslipp. Ruter påvirker markedet gjennom innovative offentlige anskaffelser som fremmer grønn vekst. Det er vi i byrådet svær fornøyde med, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Tilbudet

Unibuss er vinneren av begge kontraktene, og aktøren skal levere busser, ladeinfrastruktur og drifte kontraktene.

— Det er en stor glede for oss å bidra til at Ruter og Oslo kommune når sine mål om utslippsfri kollektivtrafikk, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.

Kontraktene for indre by omfatter alle de tyngste busslinjene i Oslo.

Linjene 34, 37 og 54 skal driftes fra bussanIegget på Alnabru, mens linjene 20, 21, 28, 30, 31 og 31E skal driftes fra et nytt, midlertidig bussanlegg som skal etableres på Stubberud.

På begge bussanleggene blir det etablert infrastruktur for lading av elbussene. Ladeinfrastrukturen vil være basert på grønn strøm, solceller og batteribanker for lagring av strøm.

Powered by Labrador CMS