Grønland beboerforening mener det er på tide at Frelsesarméens rusomsorgstilbud Fyrlyset flytter ut av lokalene i Urtegata. Foto: Arnsten Linstad

Barn i Urtegata får ikke gå ut på kvelden på grunn av narkomiljøet utenfor

Naboene til Frelsesarméens rustilbud i Urtegata ønsker at tilbudet flyttes, av hensyn til barna i området.

Publisert

Siden slutten av 1800-tallet har Frelsesarméen tilbudt mat og nødvendig hjelp til vanskeligstilte i Urtegata på Grønland. Men de siste 10-15 årene har miljøet rundt organisasjonens lokaler blitt en større og større belastning i nabolagets øyne. Og særlig etter at oslopolitiet i 2011 ryddet plata foran Oslo S, og det åpne rusmiljøet flyttet seg østover mot Brugata og Grønland.

Den senere tid har problemene rundt Fyrlyset i Urtegata eskalert og med det også frustrasjonen til beboerne. Nå krever de at feltpleien Fyrlyset flytter.

Foreldre holder barna inne

— Frelsesarméen gjør en viktig jobb, men belastningen for nærmiljøet og barna er blitt så stor at det ikke lenger er forsvarlig å ha virksomheten i disse lokalene. Området rundt Fyrlyset har blitt et av byens åpne rusmiljøer, med bruk og omsetning av narkotika, voldsepisoder og forsøpling, sier leder i Grønland beboerforening, Berit Jagmann.

Leder av Grønland beboerforening Berit Jagmann mener rusomsorgstilbudet Fyrlyset må flytte fra dagens lokaler i Urtegata. Foto: Grønland Beboerforening

Hun understreker at belastningen ikke bare skyldes Fyrlyset, men hevder institusjonen er en stor del av problemet.

— Mange barn i området får ikke bevege seg ut alene om ettermiddagen fordi foreldre er redde for rusmiljøene og hva ungene kan oppleve. Slik vil vi ikke ha det, sier hun.

Beboerforeningen presiserer at det ikke bare er barn og unge som påvirkes av forholdene i strøket. Også borettslag, moskeen i Urtegata og barnehagen opplever problemer.

Opplever at ungdom rekrutteres til narkosalg

Urtehagen boligsameie er nærmeste nabo til lokalene hvor Frelsesarmèen driver sin rusomsorg. Beboer Berit Eikeseth forteller om en hverdag preget av forsøpling og uro. Hun roser arbeidet Frelsesarméen gjør for rusmiskbrukerne, men mener arbeidet ikke har noe i et boligstrøk å gjøre.

— Rusomsorg er et viktig arbeid, men vi må også se hva dette gjør for barn og unge som vokser opp i strøket her. Det er viktig at de får trygge og gode oppvekstvilkår, og da blir det vanskelig å ha en slik tjeneste i nabolaget, mener hun.

Eikeseth forteller om daglige tilfeller av forsøpling, vold og åpenlyst salg og bruk av narkotika rett utenfor sameiet. I tillegg har beboerne sett eksempler på at ungdom fra sameiet har blitt rekruttert til å selge narkotika.

— Jeg håper vi får til en løsning hvor Fyrlyset flytter. Vi må ha fokus på at barn og unge faktisk skal vokse opp i dette nabolaget, sier hun.

Savner politiets tilstedeværelse

Naboene forteller at den siste tids forverring av situasjonen i strøket har kommet parallelt med omorganiseringen av politiet i hovedstaden. De forteller at politiet tidligere var synlig til stede i gata med politifolk som kjente miljøet. I dag er tilstedeværelsen mer eller mindre forsvunnet.

Naboer forteller også om endeløse bekymringtelefoner til oslopolitiet. Men politiet dukker rett og slett ikke opp.

— Jeg må bare beklage at vi ikke er mer til stede i Urtegata. Etter politireformen har ressursene til denne typen forebyggende arbeid blitt vesentlig redusert. Derfor er vi i dag nødt til å prioritere på en helt annen måte enn tidligere, sier politioverbetjent og leder for patruljeseksjonen ved enhet Sentrum i Oslo politidistrikt, Robert Thorsen.

Politiet beklager at de ikke kan være mer til stede i Urtegata. Illustrasjonsfoto: Arnsten Linstad

Thorsen viser til at hans hverdag har blitt betraktelig vanskeligere. Antall mannskaper han har disponibelt til forebyggende arbeid overfor det åpne rusmiljøet er blitt redusert fra 40 tjenestepersoner til 12.

— Vi skulle gjerne vært mye mer tilstede i disse miljøene, og jeg gjør det jeg kan for å få flere folk. Men det er dessverre ikke opp til meg å avgjøre, understreker han.

Ber kommunen finne nye lokaler

Nå mener naboene til Urtegata det er på tide at Fyrlyset finner seg nye lokaler et annet sted i byen.

— Vi ber nå kommunen sette i gang med å finne nye lokaler for Fyrlyset. Disse lokalene må ikke ligge i et boligområde. Lokalene bør også ligge sentrumsnært, slik at de er lett tilgjengelige for brukerne, sier Jagmann.

Avviser ikke flytting

Ledelsen ved Fyrlyset mener de gjør mye for å møte utfordringene rundt problemene i gata. Fagansvarlig, Geir Gustavsen, forteller at de stadig plukker søppel og gjør andre tiltak for å forsøke å redusere problemene rundt lokalene. Han understreker at dette ikke er noe de kan løse alene.

Fagansvarlig ved Fyrlyset, Geir Gustavsen, er ikke avvisende til flytting. Foto: Christian Boger

— Også vi savner politiets tilstedeværelse her. Vi føler at vi strekker oss langt for å forebygge uheldige episoder, men det er bare så mye vi kan gjøre uten å ha politiet til stede, forklarer han.

Når det gjelder en mulig flytting av tilbudet er han ikke avvisende til forslaget.

— Vi kan alltids flytte på oss, men da må vi få et tilbud om egnede lokaler et annet sted i sentrum, påpeker han.

Byråd forstår problemet

Også byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Tone Tellevik Dahl (Ap), var selv til stede på beboermøtet. Hun har stor forståelse for beboernes ønske om at Fyrlyset flyttes.

— Ingen, heller ikke byrådet, ønsker å ha åpne rusmiljøer og medfølgende kriminalitet i Oslo sentrum. Dette er en utfordring alle involverte parter må gå sammen om å løse. Jeg er derfor åpen for å se på om det kan være mulig for kommunen å tilby andre lokaler til virksomheten, sier hun.

Ved møteslutt ble det klart at velferdsetaten, som er ansvarlig for rusomsorgen i Oslo, vil gå i dialog med beboerforeningen og andre lokale aktører for å se på mulige løsninger på utfordringene i Urtegata.

Powered by Labrador CMS