På Oslo S står trafikken bom fast. Årsaken er jordfeil, oppplyses det.

Full stans i togene mellom klokken 11 og 13. Togstreik

Togansatte er sinte på regjeringen, som beskyldes for å drive med høyrepolitikk. Derfor stanser alle togene på Østlandet mellom klokka 11 og 13 tirsdag.

Publisert

– Regjeringen løper fra løftene sine i Hurdalsplattformen. I stedet for å samle jernbanen, videreføres høyresidens jernbanepolitikk med enda mer oppsplitting. Nå står Østlandet for tur, skriver Norsk Jernbaneforbund i en pressemelding.

De er skuffet over hva regjeringen er i ferd med å gjøre med jernbanen på Østlandet. Regjeringen har besluttet å avlyse den planlagte anbudskonkurransen. Men likevel skal togtilbudet på Østlandet tildeles gjennom det forbundet kaller et konkurranseregime.

Jernbanedirektoratet skal inngå avtaler enten med Vy eller Flytoget, som begge er statlig eide selskaper. De har delt opp togtilbudet i to forskjellige avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2. Direktoratet skal forhandle med Vy om Østlandet 1, mens de ikke har bestemt seg om Østlandet 2.

– Krevende kjøper

Direktoratet skriver i forbindelse med tildelingen at de skal «være en krevende kjøper på vegne av staten og de reisende».

– Oppdeling av togproduksjonen i og rundt Oslo er ingen god idé. De ansattes organisasjoner føler seg ført bak lyset. Hvem kunne gjette at troen på markedskreftenes fortreffelighet har et så solid fundament i departementer og direktorater, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i Norsk Jernbaneforbund.

Forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund krever at regjeringen jobber for en samlet jernbane, ikke en stykkevis og delt.

– Denne streiken handler om at hele dette sirkuset med oppsplitting, konkurranseutsetting og privatisering må stanses, og at Norge skal få en effektiv jernbane til det beste for passasjerene og de ansatte, sier Rolf Ringdal.

Togene stanses

Vy opplyser at alle deres tog på Østlandet kommer til å stå stille fra klokken 11 til 13 tirsdag. Dette gjelder også Bergensbanen mellom Oslo og Hønefoss og Gjøvikbanen. Flytoget er også berørt. I tillegg vil togene til Go-Ahead Norge, Vy Tog AS og SJ Norge på strekningene Oslo-Kongsberg/Hønefoss/Lillehammer stoppe, opplyser Bane Nor.

– Som følge av streiken blir det dessverre forsinkelser og innstilte avganger også i en periode etter at streiken er avsluttet, skriver Bane Nor.

Vy opplyser at tog vil stoppe på nærmeste stasjonen innen klokken 11 og stå stille fram til streiken er over klokka 13. Det blir ikke satt inn buss for tog eller annen alternativ transport for togene som blir påvirket av streiken.

– Velger du å ikke reise fordi toget ditt er påvirket av streik, kan du avbestille billetten innen avgang og få pengene tilbake. Dette gjelder også lavprisbilletter hvis billetten ble kjøpt før midnatt natt til 4. juni, skriver Vy.

Nygård: Konkurranseutsetting ikke riktig verktøy

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård svarer ikke direkte på kritikken fra jernbaneforbundene, eller på spørsmål om streiken. Han har sendt følgende skriftlige uttalelse til NTB, som for øvrig er den samme han ga da streiken ble kjent.

– Denne regjeringen har stanset konkurranseutsettingen av persontrafikken og drift og vedlikehold på jernbanen fordi vi mener konkurranseutsetting ikke er riktig verktøy for å utnytte den begrensede kapasiteten i jernbanen, sier Nygård.

Samferdselsministeren viser til at Jernbanedirektoratet er i gang med å direktetildele togtrafikken på Østlandet og at vi har to statlige aktører.

– Det har derfor vært naturlig å be Jernbanedirektoratet å invitere inn både Vy og Flytoget, som er de to statseide togselskapene i Norge, for å skape et best mulig togtilbud, sier han.

Powered by Labrador CMS