Etter at Bane Nor ikke vedtar å ha forvoldt en annens død har statsadvokat Kristin Natasha Røhne oversendt saken i sin helhet til pådømmelse videre i rettssystemet

Filipstad-ulykken ender trolig i retten fordi Bane Nor ikke erkjenner straffeskyld

I februar i fjor omkom 15 år gamle Even Warsla Meen etter at han og to andre ungdommer tok seg inn på Bane Nors jernbaneområde ved Filipstad fra en fritidsklubb-tomt i nærheten.

Publisert

I april i år vedtok Bane Nor deler av forelegget på 10 millioner kroner fra Oslo statsadvokatembeter for Filipstad-ulykken, men erkjenner ikke straffskyld.

Nå ligger det an til rettssak etter tunnelulykken. Statsadvokaten godtar ikke at Bane Nor ikke erkjenner straffskyld i saken, skriver Aftenposten.

Bane Nor skal ta ansvar for å redusere sannsynligheten for at tilsvarende ulykker skjer igjen, både på Filipstad og lignende områder, sa konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor etter at Oslo statsadvokatembeter ila det statseide selskapet forelegget i mars i år.

Vedtok ikke å ha forvoldt noens død

Forelegget på 10 millioner kroner ble ilagt for overtredelse av jernbaneloven ved manglende sikring av området, samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt ha påført noen en betydelig skade.

Bane Nor vedtok forelegget for manglende sikring, men ikke for å uaktsomt ha forvoldt noens død eller betydelig skade.

Nå har statsadvokat Kristin Natasha Røhne oversendt saken i sin helhet til pådømmelse videre i rettssystemet, skriver Aftenposten.

— Bane Nor er i kontakt med pårørende

Dermed er det stor sannsynlighet for at saken kommer opp for Oslo tingrett. Noe som betyr at partene, og familien til den avdøde gutten, må gjennom hele ulykkesforløpet i en rettssal.

— Filipstad er en tragisk ulykke og Bane Nor vil igjen uttrykke dyp medfølelse overfor de etterlatte og de skadede. At saken i sin helhet er oversendt til pådømmelse forholder vi oss selvsagt til. Vi forbereder oss nå på videre behandling, sier Nina Aasmundsen, leder for ekstern kommunikasjon.

— Når det gjelder erstatningssaken er det opprettet kontakt med de pårørende og skadede, og den dialogen fortsetter, sier Aasmundsen til Aftenposten.

Powered by Labrador CMS