Projeksjon av bildene ble vist på Rådhusets østre tårn mot Borggården onsdag 21. oktober fra 18.00 til midnatt.

Kunstnere viste stort klimakunstverk på Rådhusveggen

— Problemene knyttet til klimaendringene er veldig alvorlige og kan ikke ignoreres, sier kunstner Ayman AlAzraq. To store bilder gikk i loop på fasaden til Rådhuset Oslo onsdag kveld for å vekke klimaengasjement for forbipasserende.

I samarbeid med Forum for utvikling og miljø (ForUM) lagde kunstnerne Ayman AlAzraq og Emanuel Svedin et interaktivt kunstverk på forsiden til Rådhuset. Ved å plotte inn koordinatene på smarttelefonen fikk forbipasserende oppdage hvilket sted som vil bli savnet i framtida som følge av ødeleggende klimaforandringer.

— Klimaendringene kan ikke ignoreres

Bildet viser nemlig lengde- og breddegrad til Jostedalsbreen, som er den største isbreen på det europeiske fastlandet. De siste 20 årene har breene i Europa gått sterkt tilbake, og endringene i isens utbredelse kan knyttes til klimaendringene.

— Problemene knyttet til klimaendringene er veldig alvorlige og kan ikke ignoreres. Det er utfordrende å jobbe med dette temaet fra et kunstnerisk perspektiv, men alle i Norge har en relasjon til naturen og Jostedalsbreen er noe alle kjenner, sier Ayman AlAzraq.

Det ene bildet viste koordinater som nysgjerrige forbipasserende kunne plotte inn på smarttelefonen.

— Klimamålet er utfordrende for Norge

— Hvis vi ikke jobber hardt for å nå bærekraftsmålene, vil vi komme til å savne mange ting i naturen etter hvert som de går tapt, sier AlAzraq.

Norge og verden skal nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. Klimamålet er det mest utfordrende for Norge, ifølge en rapport fra the Sustainable Development Solutions Network som sammenligner måloppnåelsen for verdens land.

— Alle de 17 bærekraftsmålene henger tett sammen. Målene for klima, samt livet på land og under vann må nås for at vi skal ha en sjanse til å nå resten av bærekraftsmålene, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM.

Powered by Labrador CMS