Artikkelforfatteren er kritisk til å skulle bygge parkeringsanlegg på Frogner. Tegning: Niels Torp
Artikkelforfatteren er kritisk til å skulle bygge parkeringsanlegg på Frogner. Tegning: Niels Torp

– Et stort parkeringsanlegg på Frogner vil fremme pendling med bil, stikk i strid med politiske målsettinger

Beboerparkering koster 250 kroner per måned. Å leie en plass i det foreslåtte anlegget vil trolig koste 15–20 ganger så mye. Det vil kun gi mening for utenbys bilpendlere.

Publisert

Parkeringsanlegget for 600 biler på Frogner er markedsført som et tilbud til beboerne i området. Politikerne i rådhuset bør merke seg at fire velforeninger i området har gått mot prosjektet, blant annet Skarpsno, Gimle og Frogner vel, der undertegnede er styreleder.

Medlemmer av Frogner bydelsutvalg og flere lokale partilag har også støttet Plan- og bygningsteatens avvisning av forslaget.

Uforpliktende PR om elbiler

Parkeringsanlegget markedsføres som et "mobilitetshus" for elbiler. Vi kan ikke se at det er lagt inn i planen for prosjektet noen forpliktelser om at det kun skal være for elbiler. Utbyggerne fremhever elbiler, men det fremstår som uforpliktende PR for å få politikere med på laget.

Markedsføringen fremhever også at man tar sikte på lokale bileiere, slik at anlegget kan få parkerte biler vekk fra gaten. Heller ikke dette fremstår som forpliktende betingelser. Vi vil anta at er realistisk budsjett for prosjektet ikke kan ekskludere pendlere, som er et stort markedssegment. Å forbeholde anlegget for lokale bileiere ville åpenbart undergrave lønnsomheten.

Et anlegg for pendlere

Den nye ordningen med beboerparkering har eliminert mye av pendlerparkeringen på Frogner, slik at det nå er rikelig med plasser for beboerne og deres gjester. Beboerparkering koster 250 kroner per måned. Å leie en plass i det foreslåtte anlegget vil trolig koste 15–20 ganger så mye. Det vil stort sett kun ha mening for utenbys bilpendlere, som ikke lenger kan parkere i gatene. Anlegget vil dermed bidra til å opprettholde pendling med bil, i strid med politiske målsettinger om å få arbeidsreiser over på kollektive transportmidler.

Firmaer som driver parkeringsanlegg på Frogner melder nå om mange ledige plasser og synkende priser, ikke minst på grunn av beboerparkeringen. Det er dermed nok innendørs plasser i omløp på markedet.

Enkelte politikere i AP, FrP og Høyre uttalte seg tidlig i prosessen positivt til prosjektet. Vi håper de nå vil se at nye omstendigheter i saken tilsier en ny vurdering.

Beboerparkeringen er en stor suksess, og har fjernet grunnlaget for de grønne argumentene som ble brukt for å selge inn anlegget. I stedet kan det føre til økt pendling med bil, noe som er uønsket uansett om bilene går på strøm eller bensin.

Høyre bør revurdere

Utbyggerne ønsker et bystyrevedtak om at de likevel skal få utrede prosjektet og fremme en reguleringsplan. Det vil kreve omfattende arbeid også fra Plan- og bygningsetatens side. Fra andre utbyggingssaker vet vi at det blir vanskeligere å stoppe prosjekter jo lenger de er kommet i prosjekteringen. Utbyggerne satser stort på lobbyvirksomhet for å overvinne motstand og oppnå dispendsasjoner fra regelverket.

Høyre bør i denne saken revurdere sin praksis med å la utbyggere få fremme prosjekter, selv om etaten mener de er i strid med gjeldende regler og politiske vedtak.

Støtt Plan- og bygningsetaten

Bystyret bør støtte Plan-og bygningsetatens godt begrunnede avvisning av prosjektet, og vedta at kommunen må foreta en evaluering av både beboerparkeringen og ulike tiltak for redusert biltrafikk. På dette grunnlaget bør det fremmes forslag til en overordnet plan for fremtidige parkeringsløsninger i Oslo.

Deretter kan man invitere utbyggere til å foreslå tiltak, i samsvar med de demokratisk vedtatte rammevilkårene.

Powered by Labrador CMS