Plan- og bygningsetaten vil nå vurdere rivingssøknaden for de gamle stålverkshallene på Ensjø på nytt.

Kommunen vurderer forbud mot å rive de gamle stålverkshallene på Ensjø

Naboer og byantikvar ønsker vern av de gamle stålverkshallene på Ensjø. Nå vurderer kommunen å legge ned rivingsforbud.

Publisert

I Gladengveien på Ensjø ønsker private utbyggere å oppføre rundt 200 leiligheter der de gamle stålverkshallene ligger i dag. For å få til dette må den gamle industrihistorien rives, noe både mange i lokalmiljøet og byantikvaren sterkt motsetter seg.

På grunn av presset for å bevare de gamle industrihallene, er nå også plan- og bygningsetaten på gli når det gjelder vern. Etaten varslet nylig at det er et midlertidig forbud mot riving av bygningene. Det fryser den pågående rivesaken inntil etaten har foretatt en ny vurdering av saken.

Deler byantikvarens syn

Når rivingssaken nå er satt i bero, skyldes det blant annet at plan- og bygningsetaten langt på vei er enige med byantikvaren når det gjelder verdien av å bevare de gamle industribyggene.

— Vi deler byantikvarens syn på stålverkshallene, og mener at bygningene har verdier i seg selv som kulturminner, sier senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Laren til VårtOslo.

Mye av forklaringen på utsettelsen er et innbyggerforslag mot riving av hallene som raskt fikk over 300 underskrifter. Oppslutningen om forslaget betyr at saken skal opp til debatt i bystyret.

— Plan- og bygningsetaten vurderer at det kan være hensiktsmessig med en ny planprosess for å vurdere stålverkshallene og eiendommens utviklingspotensial sett i lys av hvordan Ensjø-området er blitt i dag, forklarer Larsen.

Powered by Labrador CMS