Direktør for eiendom og marked i Aspelin Ramm, Mona Aarebrot, er godt fornøyd med signeringen. Her flankert av eiendomssjef Morten Doresius (t.v) og prosjektleder Ulrik Aakervik Andersen (t.h) på byggeplassen i Alf Bjerckes vei.
Direktør for eiendom og marked i Aspelin Ramm, Mona Aarebrot, er godt fornøyd med signeringen. Her flankert av eiendomssjef Morten Doresius (t.v) og prosjektleder Ulrik Aakervik Andersen (t.h) på byggeplassen i Alf Bjerckes vei.

Disse kjedene flytter inn i gigantbygget på Alna

27.800 kvadratmeter skal totalrehabiliteres. Inn i bygget flytter to storkjeder. Her skal de ruste seg for fremtiden.

Publisert

Det gamle lagerbygget i Alf Bjerckes vei 26 har i senere år vært lager for Hennes & Mauritz. Nå melder eiendomsutvikleren Aspeli Ramm at de skal rehabilitere hele bygget som har total flate på intet mindre enn 27.800 kvadratmeter.

Målet er å gjøre gammelt lagerbygg om til moderne logistikksenter innen to år. I 2025 skal Elkjøp og Meny flytte inn.

– Det er ikke mange aktører som har behov for så store arealer som vi arbeider med her. Derfor gjorde vi en kartlegging av relevante kandidater og inviterte disse til å se nærmere på prosjektet. I denne prosessen var det Meny og Elkjøp som pekte seg ut som aktuelle, og vi så at vi her kunne få til et svært godt prosjekt for alle involverte, sier eiendomssjef Morten Doresius i Aspelin Ramm Eiendom i en pressemelding.

Gunstig plassering

De nye leietakerne selv trekker frem plasseringen på Alna som gunstig.

– Beliggenheten i hjertet av Oslo er perfekt for rask utkjøring av dagligvarer og ulike matløsninger til hele Stor-Oslo. Lokalene gir oss god vareflyt, mulighet for et enda større utvalg og en hel etasje viet ferskvarer, meddeler Meny-sjef Vegard Kjuus.

Vegard Kjuus, administrerende direktør Meny Norge.
Vegard Kjuus, administrerende direktør Meny Norge.

Dagligvarekjeden skal bruke store deler av sitt areal som kjølelager, mens Elkjøp skal benytte sine flater som en sentral lagerfunksjon for sine varehus i Stor-Oslo.

– Med stadig flere som handler på nett, eller bestiller hjemlevering direkte fra butikk, er beliggenheten ideell for å styrke vårt fokus på hjemleveringstjenester, samtidig som økt lagerkapasitet vil avlaste våre varehus i det sentrale østlandsområdet, uttaler Espen Marthinsen, Supply Chain Director i Elkjøp Nordic.

Espen Marthinsen, Supply Chain Director i Elkjøp Nordic.
Espen Marthinsen, Supply Chain Director i Elkjøp Nordic.

– Denne meget sentrale plasseringen er ikke bare tett på Oslo sentrum, den har også enkel adkomst til veinettet og alle de store trafikkårene inn og ut av hovedstaden. Beliggenheten er med andre ord svært godt egnet for behovene Meny og Elkjøp har i årene framover, påpeker direktør for eiendom og marked i Aspelin Ramm, Mona Aarebrot.

Plasseringen ved Østre Aker vei gir enkel adkomst til veinettet og de store trafikkårene inn og ut av hovedstaden.
Plasseringen ved Østre Aker vei gir enkel adkomst til veinettet og de store trafikkårene inn og ut av hovedstaden.

Sirkulære løsninger og egenprodusert solkraft

Fasade, bæresystem og det som kan gjenbrukes i tråd med gjeldende standarder, skal bevares i totalrehabiliteringsprosessen. Eksisterende ventilasjonssystem er blant det som skal testes for gjenbruk fremfor at det rives ut.

– Det at vi velger å bevare og gjenbruke det meste av skallet og bæresystemet fra det eksisterende bygget, i tillegg til enkelte andre elementer, sier noe om de nye tidene som vår bransje nå er inne i. For ti år siden ville nok et slikt prosjekt betydd riving og nybygg, uttaler prosjektleder, Ulrik Aakervik Andersen.

– Med sirkulære løsninger klarer vi nå å innfri de strenge miljø- og klimakravene i den nye BREEAM-NOR 6.0-manualen på et så høyt nivå, legger han til.

Sistnevnte er en klassifisering innen miljøsertifisering.

Solceller på tak og fasade for øvrig vil etter at rehabiliteringen er fullført, kunne bidra til å levere omkring 280.000 kWh egenprodusert kraft årlig, ifølge eiendomsutvikleren, som påpeker at dette kommer godt med ettersom kjølerommet som vil oppta store deler av volumet, vil ha et høyt energibehov.

Powered by Labrador CMS