Tom Olsen mistet skjenkebevillingen i juni fjor. Like etter klaget han til Oslo kommune. Fortsatt har ikke byrådet behandlet klagen hans. Foto: Arnsten Linstad
Tom Olsen mistet skjenkebevillingen i juni fjor. Like etter klaget han til Oslo kommune. Fortsatt har ikke byrådet behandlet klagen hans. Foto: Arnsten Linstad

- Kommunen feiltolket eget regelverk da Olsen på Bryn mistet skjenkebevilling

I tillegg til å bruke over åtte måneder på å behandle klagen fra Olsen på Bryn, kan næringsetaten og byrådet ha feiltolket eget regelverk da skjenkebevillingen ble inndratt i juni i fjor.

Publisert

Fra 2014 ble det innført plikt til å føre personallister for at blant andre næringsetaten lettere skulle kontrollere om de som var på arbeid også hadde alle papirene i orden, forklarer advokat Helge Skogseth Berg.

Partneren i Lynx advokatfirma regnes som en av landets fremste eksperter på skatt og avgiftsrett, regnskapsrett og selskapsrett. Han har siden 2006 prosedert godt over 60 skattesaker for domstolen.

 — Plikten var oppfylt

Helge Skogseth Berg har ført en rekke krevende rettssaker for store klienter, og kjennetegnes ved at saker som bringes inn for domstolene i det alt vesentlige vinnes. Nå mener den rutinerte advokaten at næringsetaten og byrådet har feiltolket sitt eget regelverk da Olsen på Bryn ble fratatt skjenkebevillingen i juni 2019.

Næringsetaten og byrådet i Oslo mener fire-fem feilføringer i en personalliste var nok til å frata Olsen på Bryn skjenkebevillingen.

— Samtidig som plikten til å føre personallister ble innført ble det også sagt at plikten var oppfylt dersom man hadde arbeidsplaner, som var lagret på den rette måten elektronisk eller fysisk. Begge de to måtene ville oppfylle den kontrollplikten, sier Helge Skogseth Berg til VårtOslo.

Skogseth Berg har nå tatt over jobben som advokat for innehaveren av Olsen på Bryn, Tom Olsen.

— Skjenker ikke mindreårige

— Vi har hatt arbeidsplaner og timelister hele tiden. Og de har vært lagret som pdf-filer. Filene har vært tilgjengelig for næringsetaten, selv om de aldri har etterspurt dem. Vi visste ikke da at dette var det de egentlig etterspurte, sier innehaver av Olsen på Bryn, Tom Olsen til VårtOslo.

— Det er ille fordi det skal ganske alvorlige overtredelser til før næringsetaten skal inndra en bevilling. Vi er strenge på å skjenke alkohol. Vi skjenker ikke til mindreårige og unngår overskjenking, sier Tom Olsen.

— Jeg registrerer at de var enkelt for kommunen å inndra skjenkebevillingen. Men det er plutselig veldig juridisk komplisert å behandle klagen min, sier Olsen oppgitt.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) måtte svare i bystyrets spørretime. Foto: Arnsten Linstad
Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) måtte svare i bystyrets spørretime. Foto: Arnsten Linstad

Da VårtOslo omtalte saken sist uke ble Olsen på Bryn tema i bystyrets spørretime. Arbeiderpartiets næringsbyråd fikk en rekke spørsmål fra Venstre, Høyre, Frp og FNB om hvordan næringsetaten og byrådet i over åtte måneder kan ha unnlatt å behandle en klage på tilbaketrekking av skjenkebevillingen hos Olsen på Bryn.

Måtte svare i bystyrets spørretime

Hverken næringsetaten eller byrådsavdelingen for næring- og eierskap svarte på VårtOslos spørsmål før bystyrets møte. Men etter spørretimen var næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) villig til å besvare skriftlige spørsmål per epost.

Du sier til et samlet bystyre at det er viktig å likebehandle alle klager. Innebærer "likebehandling" at det er vanlig med en saksbehandlingstid på over åtte måneder for klager på tilbakekalling av skjenkebevilling?

 — Vi har ikke en oversikt over hva som er gjennomsnittlig saksbehandlingstid, men det er slik at disse sakene ofte er omfattende med kompliserte juridiske vurderinger. I denne konkrete saken har det kommet inn ytterligere anførsler både til næringsetaten og til byrådsavdelingen fra klager selv, og fra flere advokater som representerer klager. Kompleksitet og anførsler som kommer inn underveis bidrar også til å forlenge saksbehandlingstiden, skriver næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

— Utsatt for økonomisk kriminalitet

 — Forstår du som næringsbyråd at en saksbehandlingstid på over åtte måneder kan føre til at serveringssteder går konkurs og at det innebærer at arbeidstakere mister jobbene sine?

 — Restaurant- og serveringsbransjen er en viktig næring med 17.000 arbeidsplasser i byen vår. Derfor er jeg opptatt av at vi skal ha en god dialog med næringen og at vi skal være så effektive vi kan i vår behandling av denne typen saker. Næringsetatens virksomhet er også orientert rundt veiledning og dialog. Oslos uteliv består i stor grad av gode og profesjonelle næringsdrivende som bidrar til stor verdiskapning. Samtidig er denne delen av næringslivet spesielt utsatt for økonomisk kriminalitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Jeg har, som sagt, forståelse for at det skaper en vanskelig situasjon når det har tatt åtte måneder, men som kommune har vi et ansvar for at saken håndteres på en skikkelig måte og at de forhold det er nødvendig å belyse blir belyst, sier næringsbyråden fra Arbeiderpartiet.

-- Du hevder også at saken er "juridisk komplisert". Hvordan kan tilbakekalling av en skjenkebevilling og en påfølgende klagesak være så juridisk komplisert at byrådet bruker over åtte måneder på det Fylkesmannen kaller forberedende klagebehandling?

Jeg kan ikke gå inn på forhold som berører det som er tema i klagesaken, sier Evensen.

Olsen på Bryn kan gå konkurs

Hvordan forholder du deg som næringsbyråd til at Fylkesmannen nå anmoder Oslo kommune om å få oversendt klagesaken? Vil du som næringsbyråd følge anmodningen?

Som jeg også sa da jeg fikk spørsmål om saken under bystyrets spørretime er jeg nå i ferd med å vurdere alle sider og alle anførsler i saken, og håper å kunne konkludere ganske raskt, svarer Victoria Marie Evensen.

� Vi har hatt arbeidsplaner og timelister hele tiden, sier Tom Olsen. Foto: Arnsten Linstad
� Vi har hatt arbeidsplaner og timelister hele tiden, sier Tom Olsen. Foto: Arnsten Linstad

Da VårtOslo møtte advokat Helge Skogseth Berg hadde hverken han eller Tom Olsen hørt noe fra næringsbyråden eller Oslo kommune.

- Hvis det er tilfelle at næringsetaten ikke har oversikt over sitt eget regelverk så er vel det å anse som en saksbehandlingsfeil som har fått, eller kan få, veldig alvorlige konsekvenser for Tom Olsen og hans ansatte? Vi snakker her om en potensiell konkurs der mennesker mister jobbene sine.

— Ja, det kan få disse konsekvensene, sier advokat Helge Skogseth Berg.

— Hva kan denne formen for saksbehandlingsfeil utløse? Hvordan kan det rettes opp?

— Det første er at næringsetaten og Oslo kommune må behandle klagen og se om det er grunnlag for det når de tarå inndra bevillingen bør de ta inn over seg de reglene de plikter å følge. Og hvis det ikke er grunnlag for det da vil jo ikke det opprinnelige vedtaket stå seg. Og så er det spørsmål om det som har skjedd siden medfører at bevillingen uansett tapes. Men da vil uansett ikke dette vedtaket gi noen rett til å tilbakekalle bevillingen, sier advokat Helge Skogseth Berg.

Anklager, dommer, jury og bøddel

— I denne prosessen mot Tom Olsen vil mange legfolk si at Oslo kommune ved næringsetaten og byrådet er både anklager, dommer, jury og bøddel. Det kan se ut som Olsen er trengt opp i et hjørne og er fullstendig rettsløs. Hva sier du til en slik påstand?

— Jeg vet ikke om man kan si det. Dette er vel som all annen offentlig forvaltning så tarkan de ta opp en sak på eget initiativ. Og de kan avgjøre den også. Men det kan selvfølgelig prøves av domstolen. Men det som er problemet her er at det er svært krevende å få, sier advokat Helge Skogseth Berg.

— Men det virker som Tom Olsen er helt rettsløs i møtet med byrådet?

— Han har i hvert fall fått et veldig stort problem med at det er levert en klage, som også er supplert fra min side, og som det offentlige ikke tar tak i, sier Skogseth Berg.

Hvor lenge kan denne saken være til behandling hos næringsetaten og byrådet? Det har nå gått over åtte måneder siden Tom Olsen leverte en klage. Jeg trodde forvaltningsloven hadde noen bestemmelser om dette. Hva er bestemmelsene?

— Det burde vært behandlet nå. Det er derfor Fylkesmannen purrer på Oslo kommune, sier advokat Helge Skogseth Berg.

— Men Fylkesmannen påpeker samtidig i sin purring til næringsetaten og byrådet at det kun er en anmodning fordi Fylkesmannen selv er klageinstans. Kan byrådet da bare fortsette å trenere saken i månedsvis uten at det får noen som helst følger for kommunen?

— De kan nok fortsette ganske lenge, selv om det ikke fremstår som forsvarlig forvaltning. Men noen vil jo kunne ta tak i det. Overordnet forvaltningsmyndighet, slik man er i gang med nå, sier Skogseth Berg.

Powered by Labrador CMS