— Saken om paviljongskole for Bolteløkka-elever kom skjevt ut fra start. Det var ikke god nok åpenhet. Det var ikke god nok dialog, erkjente utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i bystyret. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Full forvirring om hva paviljongskole for Bolteløkka-elever egentlig koster. Tall spriker med nær 60 millioner kroner

Koster det over 100 millioner kroner å lage paviljongskole for Bolteløkka-elever mens den gamle skolen pusses opp? Eller er prisen 44 millioner?

Publisert

I månedsvis har foreldrene ved Bolteløkka skole krevd innsyn i hvordan utdanningsetaten kan hevde at en midlertidig skole ved Veterinærhøyskolen på Adamstuen kan koste opp mot 108 millioner kroner.

Onsdag kveld la utdanningsetaten hele regnestykket frem. Ifølge de ulike postene i kalkylen fra utdanningsetaten skal en midlertidig skole være nær 80 millioner kroner dyrere enn å frakte rundt 400 elever med buss til Brynseng skole i over to år mens Bolteløkka skole totalrehabiliteres.

Mener tall er blåst opp

Men FAU-leder Magnus Ravlo Stokke ved Bolteløkka skole bestrider regnestykkene fra utdanningsetaten. Og mener prislappen på en midlertidig skole er nær 60 millioner kroner for høy.

— Utdanningsetatens beregninger er misvisende fordi de har lagt inn oppgraderinger av bygg ved Veterinærhøyskolen som i sin helhet er belastet Bolteløkka skoles midlertidige behov, sier Ravlo Stokke.

Sunniva Holmås Eidsvoll til v.) er gruppeleder for SV i bystyret. Men vil ikke svare på spørsmål fra VårtOslo om midlertidig skoleløsning for Bolteløkka-elever. Foto: Arnsten Linstad

Bolteløkka-foreldrene mener utdanningsetaten har blåst opp tallene for å komme frem til en så høy pris som mulig på en midlertidig skole på Adamstuen. Og dermed ha ryggdekning for bussing overfor politikerne i både bystyret og byrådet.

— Kostnadene for å sette opp en paviljongløsning er reelt sett 44 millioner kroner, skriver FAU-lederen i en sms til VårtOslo.

SV instruerte sin egen byråd

— I sitt regnestykke setter utdanningsetaten også opp oppgraderinger av uteområdene som egentlig vil komme bydel St. Hanshaugen til gode i langt tid etter at den midlertidige skoleløsningen er avsluttet. Derfor er regnestykket med 100 millioner versus bussing til 20 millioner kroner svært misvisende, mener Magnus Ravlo-Stokke.

Denne tomta ut mot Thulstrupsgate på Adamstuen tilhører Veterinærhøyskolen, som nå snart er fraflyttet. Her ønsker foreldrene midlertidig paviljongskole mens Bolteløkka skole totalrehabiliteres. Foto: Arnsten Linstad

Det oppsto en høyst uvanlig politisk situasjon i bystyret onsdag kveld rett før tallene fra utdanningsetaten kom. Samtlige medlemmer i SVs bystyregruppe ble nemlig med på et vedtak der SVs skolebyråd Inga Marte Thorkildsen ble instruert til å legge frem tallene fra utdanningsetaten.

Men før det skjedde kom en erkjennelse fra nettopp byråd Thorkildsen. Som gikk på talerstolen etter at Høyre varslet at de ville fremme et forslag om å vedta en midlertidig skoleløsning for Bolteløkka-elevene på tomta ved Veterinærhøyskolen.

— Kom skjevt ut fra start

— Denne saken kom skjevt ut fra start. Det var ikke god nok åpenhet. Det var ikke god nok dialog, sa Inga Marte Thorkildsen.

— Jeg ville også at FAU sine forslag skulle vurderes. Det er det jeg har vært tydelig på hele tiden. Fordi jeg synes det så ut som gode forslag. Men jeg fikk også kritikk under valgkampen for at jeg ikke var tydelig på at jeg ville overstyre etaten. For det er faglige vurderinger som ligger til grunn her, som vi ikke har kompetanse i min byrådsavdeling til å skulle overprøve, sa utdanningsbyråden fra SV.

121 år gamle Bolteløkka skole stenges etter planen i to og et halvt år når rehabiliteringsarbeidet starter. Foto: Arnsten Linstad

— Men vi må svare godt på spørsmålene som ligger der. Og derfor synes jeg det er bra at vi har fått dette forslaget i bystyret om at man skal gi ut alle dokumentene før neste onsdag. Så får vi ta en ny prat etter det, avsluttet Thorkildsen.

Rødgrønne stemte ned Høyre

Bare noen timer senere kom alle dokumentene med tallene fra utdanningsetaten. Der regnestykket altså nå viser et sprik på rundt regnet 60 millioner kroner mellom hva fagetaten mener prislappen for en paviljonskole er og hva Bolteløkka-foreldrene har regnet ut.

Men da hadde Thorkildsens parti SV sammen med Ap, MDG og Rødt stemt ned Høyre-forslaget som kunne løst hele floken en gang for alle. I stedet mener de fire rødgrønne flertallspartiene at man skal "se på saken" frem til neste bystyremøte onsdag i kommende uke.

— Vi har nå fått disse tallene som mange har etterlyst, og det er jeg glad for. Nå skal vi se grundig på dette fram til neste bystyremøte om en uke, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Frode Jacobsen.

SV svarer ikke på spørsmål

Samtidig som SVs utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen fra talerstolen erkjente at det ikke har vært nok åpenhet fra utdanningsetatens side, vil ikke SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll svare på spørsmål fra VårtOslo.

Holmås Eidsvoll henviser istedet til SVs helt ferske bystyrerepresentant og fraksjonsleder i utdanningsutvalget, Sara Lilleberg Safavifard. Men heller ikke her får VårtOslo svar på spørsmål om Bolteløkka-saken.

VårtOslo har stilt skriftlig stilt Safavifard og SV spørsmålet: Hva gjør SV nå når tallene fra utdanningsetaten foreligger?

SV og Safavifard har ikke besvart VårtOslos spørsmål.

Høyre er derimot tydelig på at Bolteløkka-saken skal opp igjen i neste bystyremøte. Og varsler omkamp.

— Forundret over etatens tall

— Det er synd at skolen, foreldrene og barna har måtte leve i usikkerhet så lenge, men vi håper nå at alle kortene kan komme på bordet. Høyre kommer til å kjempe for at en paviljongløsning blir vedtatt i neste bystyremøte, i tråd med hva det var flertall for i valgkampen, sier Høyres utdanningspolitiske talsperson i bystyret, Silje Lutro.

FAU ved Bolteløkka skole hevder etaten "blåser" opp kostnadene med investeringer, og at et reellt overslag er omlag 60 mill lavere, altså 44 millioner kroner. Er Høyre enig med FAU i at utdanningsetatens sum er alt for høy?

— Høyre deler fremdeles FAUs forundring over at utdanningsetatens tall er så mye høyere enn sammenlignbare prosjekter. Vi må se nærmere på tallene vi nettopp har fått, for å se om vi finner fornuftige grunner til det, sier Lutro.

Ventilasjon til over 11 millioner

— Vi registrerer at det i utdanningsetatens regnestykke blant annet er satt av 11,5 millioner kroner til total utskiftning av ventilasjonsanlegget i bygget på gamle Veterinærhøyskolen. Et bygg som skal brukes som erstatningslokale.

— Dette er et bygg det er planlagt at Oslo kommune skal overta, og da er det oppsiktsvekkende at utdanningsetaten mener dette er en engangskostnad knyttet til midlertidige lokaler for Bolteløkka, når det i realiteten er en investering som kommunen vil få glede av i mange år fremover, sier Silje Lutro.

Dagen etter bystyremøtet, torsdag morgen ved nitiden, får VårtOslo et svar fra SVs bystyrerepresentant Sara Lilleberg Safavifard i en epost. Svaret gjengis i sin helhet:

— For SV har det vært helt avgjørende at utdanningsetaten sikret skikkelig dialog med FAU på Bolteløkka og at FAU sitt forslag til paviljongløsning ble utredet og reelt vurdert. Jeg skjønner veldig godt at foreldrene på Bolteløkka er skuffet over at utdanningsetaten har landet på en annen løsning enn FAU sitt ønske. Samtidig har jeg også forståelse for at etaten må vurdere kostnader med tanke på at de skal sikre løsninger som er beste for alle skoler og alle barn i hele byen. Så er det viktig at etaten kommer med gode svar på de spørsmålene FAU har stilt, slik byrådsavdelingen har understreket at de skal gjøre, skriver Safavifard.

Powered by Labrador CMS