90 prosent av Oslos drikkevann kommer fra Maridalsvannet. Men settes vannet ut av spill blir Oslo tørrlagt på bare noen få timer. 635.000 mennesker i hovedstaden har ingen reserveløsning for rent vann. Foto: Heiko Junge / scanpix

Oslos nye reservevann til over 12 milliarder blir vedtatt av bystyret. Men ikke uten bråk

I snart 70 år har Oslos politikere visst at byen ikke har reserveløsning hvis drikkevannet fra Maridalen settes ut av spill. Nå skal det endelig vedtas. Men ikke uten skarp kritikk av byrådet.

Publisert

Trusselen om en million kroner i bot til Oslo kommune hver eneste dag, inntil bystyret har vedtatt å bygge ut en reserveløsning for drikkevann til Oslos 634.000 innbyggere, har ført til at det rødgrønne byrådet har hatt dårlig tid til å forberede en sak for bystyret.

Men Mattilsynets trusler om millionbøter fører til at bystyret innen 20. november må ha vedtatt en løsning. Saken blir derfor trolig vedtatt onsdag denne uken, selv om flere partier egentlig vil utsette saken.

— Blomsterjordet på Huseby ødelegges

Mandag ettermiddag ble saken behandlet både i bystyrets finansutvalg og byutviklingsutvalg. Etter at begge utvalgene var blitt orientert av både byrådet og vann- og avløpsetaten.

— Hvis ikke kommunen sikrer framdrift i regulering av vannforsyning, kan kommunen bli ilagt dagbøter fra Mattilsynet på en million kroner, hver dag fra 21. november 2019, sa byrådsleder Raymond Johansen til VårtOslo i juni.

Hvis Oset vannrenseanlegg settes ut av spill, får det alvorlige konsekvenser for sykehus, sykehjem, pleietrengende hjemmeboende, skoler, barnehager, Stortinget, departementer, næringsmiddelforetak og næringsvirksomhet. Foto: Terje Bendiksby / scanpix

I merknadene til saken kommer de borgerlige partiene med krass kritikk av Ap/SV/MDG-byrådets hastebehandling før vannforsyningssaken ble sendt bystyret. Det er særlig forslagt om å legge driftsbygning for vannforsyningen på friområdet Blomsterjordet ved Huseby som vekker harme. Men også en overløpstunnel fra Sollerudstranda til Huseby er vanskelig å godta.

— Høyre er kritiske til at driftsbygget legges på Husebyjordet og at det graves en overløpstunnel fra Huseby til Sollerudstranda når det finnes klare alternativer som er mindre belastende for nærmiljøet, står det i merknadene fra Høyres medlemmer av finansutvalget.

Les også: Oslo kommunes hemmelig kriseplan hvis drikkevannet settes ut av spill: — Flytt ut av byen!

Ber om delvis utsettelse

— Vi anser ikke at plassering av driftsbygning og overløpstunnel på nåværende tidspunkt er avgjørende for å igangsette arbeidet og vil be byrådet om å komme tilbake med løsning for driftsbygg og overløp til bystyret, skriver Høyre i merknaden fra finansutvalget.

Det innebærer trolig at et samlet bystyre må ta stilling til om en ny vannforsyning kan vedtas samtidig som selve lokaliseringen av blant annet driftsbygget og overløpstunnelen utsettes. 

Også Fremskrittspartiet har store problemer med å godta at Blomsterjordet på Huseby skal ødelegges ved at reservevannforsyningens driftsbygg legges til friområdet. Det er ikke mange årene siden lokalbefolkningen slåss mot, og tapte kampen, utbygging av den nye amerikanske ambassaden bare noen steinkast unna.

Byrådets forslag til driftsbygg og masseuttak er utelukkende plassert i naturområder. Samtidig finnes det gode alternativer som ikke vil ødelegge natur, og som heller ikke vil påføre lokalbefolkningen kaos i mange år fremover, skriver Frps Lars Petter Solås i sin merknad til finansutvalgets behandling.

Frykter budsjettsprekk

Frp er også bekymret for kostnadene ved hele prosjektet. Oslos reservedrikkevann skal hentes gjennom tunnel fra Holsfjorden i Buskerud. Et foreløpig overslag viser at hele prosjektet koster over 12.5 milliarder kroner frem til ferdigstillelsen innen fristen, som er 1. januar 2028.

Tidligere erfaringer som Oslo kommune og andre offentlige organer har gjort om hvorfor deres byggeprosjekter endte med store overskridelser synes ikke hensyntatt, mener Lars Petter Solås.

Men både Høyre, Frp og bompengepartiet FNB kommer til å stemme for etablering av reservevannsforsyningen. Men under bystyrets behandling onsdag vil det komme forslag om endringer i det opprinnelige forslaget fra det rødgrønne byrådet.

46 år gamle planer

Som en liten fotnote bør det presiseres at planene om Holsfjorden som reservekilde er over 46 år gamle. Hvis man graver i bystyrets arkiv tilbake til 1973, vil man finne et vedtak fattet av byens fremste tillitsvalgte om at Oslo skal bruke fjordarmen i Tyifjorden som reservekilde.

Men den gangen, for 46 år siden, ble det med planene. Nå må faktisk Oslos bystyre fatte et vedtak. Eller betale en million kroner i bot hver eneste dag frem til et vedtak om reservevann er fattet.

*VårtOslo skrev opprinnelig at reservevannforsyningen totalt er beregnet til å koste 15 milliarder kroner. Dette er ikke korrekt og er rettet i artikkelen. Summen skal være 12.5 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS