Lokalpolitikerne Tore Wilken Nitter Walaker (t.h) og Arne Olav Haabeth mener sykkelveien mellom Kongen Marina og Hjortneskaia må utbedres for å unngå alvorlige ulykker. Foto: Christian Boger

Ved Kongen Marina stopper plutselig "sykkelautostradaen". Nå vil lokale sykkelentusiaster ha en løsning

I den korte tiden VårtOslo befinner seg på Frognerstranda, skjer to nesten-sammenstøt mellom biler og sykler. — Noe må gjøres før noen blir alvorlig skadet, sier lokale syklister.

Publisert

Klokken passerer halv ni og morgenrushet av syklister fra vest i byen inn mot sentrum er i full gang. I jevnt driv kommer sykler trillende i full fart over "sykkelautostradaen" langs Frognerstranda. Ved Kongen Marina er det full stopp. Sykkeltrasséen går fra tre felt til ett felt gjennom en parkeringsplass og forbi terminalen til Kiel-ferga.

— Dette er direkte trafikkfarlig. Stadig ser jeg at det skjer nestenulykker her. Noe må gjøres før det skjer en virkelig alvorlig ulykke, sier leder i Frogner MDG, Arne Olav Haabeth til VårtOslo.

— Merkelig bråstopp

Sammen med Haabeth og leder i Frogner Venstre, Tore Wilken Niter Walaker, er VårtOslo på befaring på stedet en torsdag morgen. Det framstår tydelig at innsnevringen av sykkelveien skaper trafikkfarlige situasjoner, selv utenfor rushtiden.

Parkeringsplassen ved Kongen Marina er med på å skape farlige situasjonen når syklistene må over fra tre felt til ett. Foto: Christian Boger

— Med den kvaliteten sykkelveien langs E18 har fått, er det helt uforståelig at den plutselig stopper opp på disse 230 meterne. Det hadde vært interessant å vite hva vegvesenet har tenkt her, mener Haabeth.

Flertallet av de farlige situasjonene oppstår når en jevn strøm av sykler skal over fra den brede sykkelveien langs E18. Derfra går sykkefeltet over på et område som deles med en parkeringsplass ved Kongen Marina. Herfra og fram til rundkjøringen ved Hjortneskaia må syklister med dårlig tid kjempe om gaterommet med både biler og fotgjengere.

Parkeringsplass til besvær

— Her er det mange, og spesielt syklister, som ikke skjønner hvordan de skal oppføre seg. I rundkjøringen ser vi ofte at de kjører feil vei og blir en stor trafikkfare, sier leder i Frogner Venstre,Tore Wilken Nitter Walaker.

Hovedproblemet på strekningen er parkeringsplassen rett etter Kongen Marina. Denne deler høyresiden av gateløpet med syklistene. Biler som skal inn og ut fra de 14 parkeringsplassene kommer stadig i konflikt med de syklende. Bare på den knappe halvtimen VårtOslo er på stedet, er vi vitne til to nesten-sammenstøt mellom biler og syklister.

— Disse parkeringsplassene bør fjernes. Jeg kan ikke skjønne hvem som har behov for dem. Trolig brukes de som langtidsparkering av folk som skal med Kiel-ferga, sier Nitter Walaker.

Sykkelveien langs E 18 holder høy standard med unntak av de 230 metrene mellom Kongen og Hjortneskaia. Foto: Christian Boger

Håper på snarlig utbedring

De to profilerte lokalpolitikerne håper det raskt kan komme signaler om en utbedring av forholdene på strekningen.

— Her har Statens Vegvesen et ansvar for å ta trafikksikkerheten på alvor. Noe må gjøres her slik at vi unngår at det skjer en alvorlig ulykke. Jo før, jo bedre, understreker Haabeth.

Statens Vegvesen, som har ansvaret for sykkelveiutbyggingen langs hovedveinettet i hovedstaden, er klar over problemene for de syklende rundt Kongen og Hjortneskaia.

— Strekningen er en «missing link» som har oppstått fordi det ikke var så lett å få til en god løsning for både sykkel og gående. Løsningen ble en gang- og sykkelvei, som er for smal til å betjene alle syklistene og fotgjengerne. Den lar seg dessverre heller ikke utvide, sier prosjektleder i prosjekt miljøvennlig transport, Dagmar Høyer, til VårtOslo.

Planer for utbedring på gang

Høyer forteller at etaten er svært interessert i å finne en løsning på dagens utfordringer. Derfor er det nå satt i gang flere prosjekter for å se på mulige løsninger for et bedre og sikrere trafikkbilde.

Vegvesenet har allerede hatt et møte med bymiljøetaten rundt løsningene de ønsker seg. Høyer håper å kunne ha et planforslag klart i første halvår av 2019.

Powered by Labrador CMS