DEBATT

Bystyret vedtok prøvestenging i ett år. Nå forlenger byrådet stengingen uten å la bystyret behandle saken.

- Forlenget stenging av Løkkeveien? Hvor er dispensasjonen som loven krever?

— Dispensasjonen til å holde Løkkeveien stengt med bom utløper 31. juli. Når en vei skal stenges med bom eller stengingen søkes forlenget, må det søkes om dispensasjon i byggesak.

Publisert

Plan- og bygningsetaten må følge lovverket og det skal begrunnes godt at det tiltaket man ønsker å gjøre ikke i vesentlig grad tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen som det dispenseres fra, i dette tilfelle veiformål.

Deretter skal fordeler og ulemper ved å gjennomføre tiltaket veies opp mot hverandre, og fordelene må naturlig nok være større enn ulempene. De lesere som har vært gjennom denne prosessen, vet at nåløyet er trangt.

Søker om stenging i inntil fem år

Nå setter byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) hele planverket til side når han sier at Løkkeveien fortsatt skal holdes stengt. Det er tydelig stor forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker.

Hermstad forskutterer en søknadsprosess som alle vi andre ville ha måttet gå gjennom, dersom vi hadde ønsket å gjøre endringer på egen eiendom, som ville krevd dispensasjon fra reguleringsplan.

Det pågår da også en søknadsprosess som har stoppet opp. Konsulentfirmaet Sweco, på vegne av bymiljøetaten, har søkt om å forlenge prøvestengingen med hele fem år.

Sweco har i to omganger fått søknaden i retur med beskjed fra plan- og bygningsetaten om at søknaden deres er mangelfull.

Stenging har store konsekvenser

Som etaten skrev til byrådsavdelingen, i svar på spørsmål fra Frp og meg:

«I en vurdering av om hensynet blir vesentlig tilsidesatt blir det for eksempel viktig å vise til hvordan tiltaket i løpet av det siste året har påvirket trafikken og i hvilken grad denne løsningen anses å ha fungert tilfredsstillende for ulike trafikantgrupper.»

Det er opplagt at stengingen av Løkkeveien har store trafikale konsekvenser. Så ble det da også utført en trafikkmodell av bymiljøetaten i 2018 før Løkkeveien ble stengt. Modellen viste at trafikken ville forflytte seg til Henrik Ibsens gate, Bygdøy allé og Ring 1.

Modellen var riktig; Det er i disse gatene biler og busser daglig stamper i kø. Jeg oppfordrer miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad til å la plan-og bygningsetaten behandle søknaden i henhold til plan- og bygningsloven.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS