DEBATT

God helse er noe alle innbyggere burde ha tilgang til, uansett hvor stor lommeboka er, sier AUF-medlemmene Jon og Eduardo.

- Høyre vil ha private helsetilbud i Oslo. Vi trenger et helsevesen som prioriterer å hjelpe mennesker, ikke profitt

God folkehelse er en nødvendighet og gjennom å åpne for private sykehus og kutte i budsjettene til de offentlige sykehusene, så blir noe så essensielt som vår helse styrt av hvor mye penger vi har.

Publisert

Høyre vil svekke velferdstjenestene som danner grunnlaget for et rettferdig samfunn, gjennom kutt i offentlige sykehus og å åpne for private sykehus, vil Høyre og skape enda større forskjeller i samfunnet vårt.

Helsetjenesten er en av de viktigste velferdstjenestene vi har. God helse er noe alle innbyggere burde ha tilgang til, uansett hvor stor lommeboka er. Vi må styrke det offentlige tilbudet slik at alle får den hjelpen de trenger, ikke privatisere.

Vi kan ikke la rikinger tjene på vår helse

Høyre med sin uansvarlige politikk foreslår endringer i velferden som kommer til å skape stor ulikhet og svekke helsesystemet i Norge. Høyre foreslår skattekutt til de rike, og for at budsjettene deres skal gå opp så velger de å svekke tilbud som hjelper alle oss andre i samfunnet.

Private helsetjenester er noe vi ikke kan godta, for de har formålet om å tjene på pasienter og ikke nødvendigvis stille med det beste tilbudet. Vi kan ikke la rikinger tjene på vår helse. Vi trenger et helsevesen som prioriterer å hjelpe mennesker, ikke profitt.

Grunnleggende urettferdig

God folkehelse er en nødvendighet og gjennom å åpne for private sykehus og kutte i budsjettene til de offentlige sykehusene så blir noe så essensielt som vår helse styrt av hvor mye penger vi har. Dette er grunnleggende urettferdig.

Vi i Arbeiderpartiet vil gi mer penger til helsetjenestene gjennom grunnfinansiering, øke kapasiteten og effektivisere sykehusene. Vi vil skape en offentlig sektor som dekker behovene til alle våre innbyggere og ikke bare de få.

Vi kan ikke tillate at Høyre innfører urettferdig og uansvarlig politikk som hjelper rikinger å tjene enorme overskudd istedenfor å hjelpe folket. Vi må ha en sterk velferdsstat som sikrer at alle har like muligheter og får lik behandling når det gjelder deres helse.

Powered by Labrador CMS