Inger-Lise Walmsness Larsen og Leif Gjerland
Inger-Lise Walmsness Larsen og Leif Gjerland tildeles St. Hallvard-medaljen, hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo.

Inger-Lise Walmsness Larsen og Leif Gjerland får Oslo bys høyeste utmerkelse

Inger-Lise Walmsness Larsen og Leif Gjerland tildeles St. Hallvard-medaljen 2024. – I år gir vi Oslos høyeste æresbevisning til to personer med et bankende hjerte for Oslo. De har på hver sin måte gjort en solid jobb for byen vår.

Publisert

Inger-Lise Walmsness Larsen tildeles St. Hallvard-medaljen på grunn av hennes mangeårige kamp for at kvinner, menn og barn som lever med vold skal få nødvendig hjelp og støtte.

Walmsness Larsen har vært daglig leder for Oslo Krisesenter i nærmere 20 år. Hun har utvidet og profesjonalisert tilbudet på krisesenteret. Under hennes ledelse har det vært et sterkt fokus på formidling av fagkunnskap om vold i nære relasjoner.

Går av med pensjon

Hun har også lagt til rette for forskning. Oslo Krisesenter har rundt 100 ansatte inkludert ulike prosjekter. Barn ved krisesenteret har fått tilbud om barnehage og skole.

Under hennes ledelse har Oslo Krisesenter utviklet en egen avdeling for unge jenter og gutter utsatt for æresrelatert vold og tvangsgifte. Krisesenteret har gode samarbeidsavtaler med NAV, politi, barnevern, barnehus og krisesentre internasjonalt.

Walmsness Larsen har vært delaktig i utformingen av nasjonale hjelpetelefoner og chat for voldsutsatte. Omvendt voldsalarm har også lenge vært hennes hjertesak.

– Tusen, tusen takk! Dette er en stor ære for meg, og en anerkjennelse for arbeidet vi utfører ved Oslo Krisesenter. Jeg deler anerkjennelsen med alle ansatte på Oslo Krisesenter og ikke minst med alle brukerne – kvinner, barn og menn – som gjennom årene har turt å bryte ut og ha tillit til at vi skal kunne hjelpe dem til et liv uten vold. Det er de som er de virkelige heltene! sier Walmsness Larsen, som gikk av med pensjon i april.

En stor Oslo-formidler

I mer enn 25 år har Leif Gjerland formidlet Oslo bys historie gjennom sine mange byvandringer, foredrag, avisartikler og bøker om hovedstaden.

I tillegg til å stå for tallrike og populære «Kjenn din by»-vandringer, foredrag og den ukentlige «Oslohistorien» i Aftenposten, har han skrevet mange bøker om Oslo: «Hvis slottet lå på Tøyen» (2004), «Oslos øyrike» (2006), «Navn i Oslo» (2008), «Østkanten» (2010), «Et lite stykke Oslo» (2012), «Oslo før» (2013), «Det var en gang i Oslo» (2014), «Oslos elleve byer» (2015), «Oslonavn» (2017), og triologien «Gatelangs i Oslo» (2020, 2022 og 2023).

Enorm kunnskap

Gjerland er utdannet lærer og journalist. Han har vært informasjonsleder i Miljøbyen Gamle Oslo, informasjonssjef i Plan- og bygningsetaten, og informasjonssjef i Sagene bydel. Han har bidratt med å lansere «Kulturbyen Sagene» og har vært informasjonssjef for «Elvelangs i Fakkellys».

I tillegg til en enorm kunnskap om Oslo, har Gjerland også en formidlingsevne som gjør at både innbyggere og besøkende i byen sitter igjen med ny kunnskap etter et møte med Gjerland og hans oslohistorier.

– Leif Gjerland skaper engasjement og gir sjel til Oslo-identiteten gjennom byvandringer, foredrag, avisartikler og bøker. Det er en stor ære å få overrekke medaljene på en stor seremoni i mai, sier ordfører Anne Lindboe.

Byvandring om Lillebjørn

Gjerland har engasjert seg for årets byjubileum der vi markerer 400 år for oppbyggingen av Christiania ved Akershus festning, og 100 år siden byen fikk tilbake navnet Oslo.

– Min interesse for Oslos historie og byutvikling har resultert i en mengde vandringer og foredrag, flere radioserier på NRK P1 Stor-Oslo, ukentlige artikler i Aftenposten og i alt 15 bøker om Oslo. I 1995 stiftet jeg foreningen Middelalder-Oslo i håp om en gang å få kunne gå i en gjenoppbygget del av Middelalderbyen i størrelse 1:1, og nå i jubileumsåret ser det ut til at håpet kan bli til virkelighet, sier Leif Gjerland.

I mai skal han ha byvandringer i Lillebjørn Nilsens Oslogater. Leif Gjerland utforsker byens historie og identitet i samarbeid med byens befolkning. Leif Gjerland mottok også Oslo bys kunstnerpris for 2018.

St. Hallvard-medaljen

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. 

Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020-1048). St. Hallvard-medaljen har vært delt ut siden 1956 og det er forretningsutvalget i Oslo som vedtar hvem som skal motta medaljen.

Tildelingen skjer under en høytidelig seremoni i Rådhuset 14. mai, og medaljen deles ut av ordfører Anne Lindboe.

Powered by Labrador CMS