Tom Roger Olsen mener skjenkebevilling ble feilaktig inndratt og vurderer søksmål mot Oslo kommune.

Olsen på Bryn ventet åtte måneder på byrådets saksbehandling: - Trenger ikke nye regler, mener Ap

— Nå har vi hørt om Olsen på Bryn alle sammen. Men det urovekkende er at den saken er langt fra enestående, sa Anne Haabeth Rygg (H) da bystyret behandlet et forslag om kortere saksbehandlingstid i skjenkesaker.

Publisert

Da Olsen på Bryn klaget på at kommunen inndro skjenkebevillingen, tok det åtte måneder før saken ble behandlet av næringsetaten og byrådet.

Først da VårtOslo avdekket den eksepsjonelt lange saksbehandlingstiden ble klagen videresendt fra det rødgrønne byrådet til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Byrådet og næringsetatens behandling av Olsen på Bryn ble brukt som skrekkeksempel da Folkeaksjonen mot bompenger (FNB) i bystyret fremmet forslag om kortere behandling av klager på inndratt skjenkebevilling.

— I fjor hadde næringsetaten 23 klagesaker

— Olsen på Bryn ble på grunn av en helt bagatellmessig feil, hvis det i det hele tatt er en feil, nektet å drive skjenkevirksomhet. For Olsen på Bryn har det skapt enorme problemer. Vi skjønner ikke hvorfor det skal ta åtte måneder for en kommune å skrive en relativt kort og grei innstilling i en sak som dette, sier FNBs gruppeleder, Bjørn Revil.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) om saken mot Olsen på Bryn: — Det har vært god og forsvarlig saksbehandling.

Allerede før saken kom til behandling i onsdagens bystyremøte var det klart at byrådspartiene Ap, SV og MDG ville sikre seg flertall med Rødt. Men det ble ikke uten debatt. Både Høyre og Frp støtter FNB, og igjen ble byrådets behandling av Olsen på Bryn trukket frem.

— Jeg så litt på tallene rundt skjenkesaker da jeg oppdaget denne saken om Olsen på Bryn. I 2019 fikk Oslo kommune 23 klagesaker. Antallet klager har vært ganske stabilt de siste fem årene. Jeg ser på det som en ganske liten saksbunke. Det er kanskje to saker i måneden, sier Anne Haabeth Rygg (H).

Mener forvaltningsloven er nok

— Næringsetaten har 93 ansatte, og er en etat som har økt antallet ansatte med åtte personer det siste året, så mener jeg det bør være mulig å håndtere klager. Jeg sjekket praksis med Stavanger og Trondheim, for å høre om de bruker like lang tid som Oslo kommune på klagesaker. De var svært overrasket over vår saksbehandlingstid. De sier at i slike saker er det bare å se om kommunen har grunn til å omgjøre vedtaket sitt, og er det ikke det så sender vi bare saken rett over til Fylkesmannen, sier Rygg.

— Vi skjønner ikke hvorfor det skal ta åtte måneder for en kommune å skrive en relativt kort og grei innstilling i en sak som dette, sier FNBs gruppeleder, Bjørn Revil.

Før FNBs forslag skulle voteres over kom en slags stemmeforklaring fra de rødgrønne partiene. Uten å nevne Olsen på Bryn med et eneste ord, mener byrådspartiene at saksbehandlingstiden er forsvarlig i alle skjenkesaker.

— Flertallet mener at det ikke trengs egne regler utover det som forvaltningsloven for klagesaker innenfor et avgrenset saksområde. Forvaltningsloven skal ivareta de ulike hensynene, blant annet ivareta forsvarlig saksbehandling og saksbehandlingstid, sa Jon Reidar Øyan (Ap) i bystyret.

— En ensidig vektlegging av ett av hensynene vil kunne utilsiktede og uheldige konsekvenser. Vi er opptatt av at behandlingen av nye søknader om serverings- og skjenkebevillinger prioriteres. Og vi ser at den klart største andelen av saksbehandlingstid totalt ligger hos høringsinstansene. Derfor fremmet byrådspartiene et forslag i utvalget som fikk flertall: Bystyret ber byrådet gå i dialog med høringsinstansene om at disse reduserer sin saksbehandlingstid ved søknad om serverings- og skjenkebevilling, sa Øyan.

Kommenterte saken som kan ende i retten

Nylig ga Fylkesmannen i Oslo og Viken kommunen og byrådet medhold i inndragningen av skjenkebevilling ved Olsen på Bryn. Men da var ikke kommunens saksbehandlingstid tema i avgjørelsen.

Nå vurderer innehaver Tom Roger Olsen å gå rettens vei og saksøke Oslo kommune for feilaktig inndragning. Likevel kommenterte næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) saken i bystyret.

— Til bystyrets orientering så er det sånn at Fylkesmannen har opprettholdt kommunens vedtak om inndragning av skjenkebevillingen ved Olsen på Bryn. Og det har vært god og forsvarlig saksbehandling. Dette viser også Fylkesmannens avgjørelse. I tillegg er vedtaket et resultat av godt samarbeid mellom offentlige instanser, som skatteetaten, Kemneren og næringsetaten, sa næringsbyråd Victoria Marie Evensen.

— Påstander i et underlig lys

Næringsbyråden ville også nyansere bildet Høyre hadde tegnet da Anne Rygg la frem tall som dokumenterer at det i 2019 kun var 23 klagesaker på inndragning av skjenkebevillinger.

— Av de som jobber i næringsetaten jobber cirka halvparten med kontroller. Forøvrig er det sånn at næringsetaten fra og med januar 2019 til og med april 2020 fattet totalt 366 vedtak i gjennomsnitt hver måned, sa Victoria Marie Evensen.

— Det stiller jo de påstandene som Anne Haabeth Rygg kommer med i et litt underlig lys. Jeg vil påpeke, som jeg også har påpekt overfor bystyret tidligere, at næringsetaten i snitt bruker 25 dager på sin saksbehandling, sa næringsbyråden.

Powered by Labrador CMS