Innehaveren av Adamstuen antikvariat, Eivind S. Bergmann, er bekymret for at parkeringslommene i Thereses gate kan forsvinne.

Lokalpolitikere, butikkeiere og beboere føler seg overkjørt av et forslag om sykkelfelter i Thereses gate

Publisert

Til uka kan bystyrets miljø- og samferdselskomité avgjøre fremtiden for Thereses gate. Et innbyggerforslag, som skal behandles der, sier nei takk til sykkelfelter. Det samme sier varehandelen og et enstemmig bydelsutvalg på St. Hanshaugen.

Rådgiverfirmaet Norconsult har, på bestilling fra byrådet, lagt frem en rapport som anbefaler sykkelfelter på begge sider av Thereses gate. Problemet med sykkelfeltene er at de vil gå på bekostning av parkeringslommene i gaten, som blir brukt av handlende og varetransporten til korttidsparkering.

En bekymret antikvariat-eier

– Den fremlagte løsningen for Thereses gate bekymrer meg veldig. Jeg er avhengig av at ting går i hop og er redd kunder som leverer kasser med bøker vil forsvinne om de ikke får parkert, sier Eivind S. Bergmann. Han driver Adamstuen antikvariat.

Antikvariat-eier Eivind S. Bergmann ønsker seg heller miljøfortau enn sykkelfelter i Thereses gate.

– Det bor ikke nok mennesker i gaten til å dekke opp for salget av bøker. Jeg og de andre nisjebutikkene her avhenger av folk som kommer annenstedsfra med bil, sier han.

Bergmann tror at en sykkeltrasé vil overkjøre tanken om et bredere fortau og en grønnere gate. – En rød sykkelvei gir ikke noe til en i dag «ikke særlig vakker» gate, sier han.

Konseptet Sykkelbane har en opphøyet sykkelvei på hver siden av gaten. Varianten fordrer at all varelevering og parkering flyttes til sidegater.
I konseptet Ensidig parkering settes det av plass til brede parkerings- og vareleveringslommer på vestsiden av gaten.

Vil heller ha miljøfortau

Også bydelens representant for MdG, Beate Folkestad Habhab stemte mot å innføre sykkelfelter i Thereses gate. Hun vil, som de andre lokalpolitikerne i bydel St. Hanshaugen, heller ha et miljøfortau med utvidet bredde på én side langs hele gaten, der næringslivet inviteres til å utforme fortauet med uteserveringsplasser, sykkelparkeringsplasser, blomster, benker og trær.

Bydelsutvalgets representanter ser for seg det samme antallet korttidsparkeringsplasser som i dag, altså 36.

Kritiske til Norconsult-rapporten

Bydelsutvalget er kritiske til at den såkalte konseptutvalgsutredningen fra Norconsult ikke ble sendt på høring til bydelen og de berørte partene, straks den var klar. Tvert imot fikk representanter i St. Hanshaugen bydelsutvalg vite om rapporten helt tilfeldig, ifølge leder for bydelsutvalget, Anne Christine Kroepelien (H).

– Hele næringslivet i gaten ønsker muligheter for korttidsparkering. Om dette ikke blir mulig tvinges folk til å kjøre og handle på Majorstua eller Storo i stedet, noe som innebærer mer utslipp, sier hun.

Gravearbeider allerede i mars

Allerede 6. mars setter Sporveiene i gang med gravearbeider i hele Thereses gate. Heller ikke det er varehandelen særlig begeistret for, og spesielt ikke om det viser seg at gravingen må gjøres på nytt igjen om noen år, fordi bystyret bestemmer at fortauene skal utvides, slik at trikkesporene må flyttes igjen. Også bydelsutvalget ønsker at det velges en løsning som hindrer graving i flere omganger.

Trikken kjører oppover Theresesgate. I mars skal trikkeskinnene flyttes 15 cm øst- eller vestover. Foto: Bydel St. Hanshaugen

Saken skal opp til behandling i bystyrets miljø- og samferdselskomité den 15. februar.

MdG har ikke konkludert

– Oslo MdG er tydelige på at vi vil sette fotgjengere og syklister øverst, men vi har ikke konkludert i saken om Thereses gate, sier byrådssekretær Torkil Vederhus. Hva som blir konklusjonen i miljø- og samferdselskomitéen til neste uke er derfor i det blå.

Heller ikke Aps miljøpolitiske talsperson, Andreas Halse, har landet på en konklusjon før neste ukes komitemøte.

Powered by Labrador CMS