Elevene Sara Arbaoui Olsen (t.v), Arijus Gircius, Noah Gylver og Vilde Marie Sivertsen mener innføringen av elevterapeuter har ført til en bedre skolehverdag. Foto: Christian Boger

Mange unge sliter psykisk gjennom skoledagen. Bydel St. Hanshaugen avhjelper nå problemet med elevterapeuter

� Et stort antallet elever sliter med å passe inn i skolehverdagen. Derfor er det veldig godt å få hjelp der vi tilbringer store deler av dagen, mener elevene.

Publisert

Bydel St. Hanshaugen tok for 18 måneder siden utfordringen med psykiske problemer blant unge på alvor. Bydelen startet et prøveprosjekt med to elevterapeuter ved bydelens ungdoms- og videregående skoler. Prøveprosjektet har vært så vellykket at det nå går over til å bli en fast ordning. Bydelen ansetter i disse dager to høykompetente personer som elevterapeuter.

— Det er godt å ha en åpen dør å komme til, uten å måtte vente lenge på hjelp, sier elev ved Akademiet videregående, Vilde Marie Sivertsen (19), til VårtOslo. Hun var en av fire elever i bydelen som nylig møtte helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) for å fortelle om elevers erfaringer med prosjektet.

En av fem sliter psykisk

70 000 norske barn og unge har en psykisk lidelse, og mer enn én av fem strever daglig med psykiske utfordringer. En kartlegging i skolehelsetjenesten i bydelen i fjor viste at over halvparten av alle konsultasjoner i skolehelsetjenesten gjelder psykiske helseplager.

Over 80 prosent av tiden gikk til disse konsultasjonene, noe som skaper utfordringer når det gjelder tidsbruken.

— Vi er svært fornøyd med mottagelsen av tilbudet med elevterapeuter. Ikke minst er vi fornøyde med at vi i særlig grad har evnet å trekke til oss gutter og minoritetsungdom, sier helsesøster og fagansvarlig for prosjektet, Ina Takle Renskaug.

Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikik, Nic Waal institutt ved Lovisenberg diakonale sykehus.

Elevene: — Viktig å få hjelp der vi er

I en stresset skolehverdag er det lett å føle seg både utenfor og utilpass. Ofte kan det å søke hjelp være en utfordring. Gjennom den nye ordningen med elevterapeuter, føler elevene at skoledagen har blitt enklere.

Elev Sara Arbaoui Olsen (18) mener det er spesielt tre årsaker til at elever oppsøker elevterapeutene: angst, depresjon og konsentrasjonsvansker.

Prosjektet med elevterapeuter har blitt møtt med entusiasme. Fra venstre: elev Noah Gylver, helsebyråd Tone Tellevik Dahl, fagansvarlig Ida Takle Renskaug, bydelsdirektør Hilde Therese Hamre, elev Sara Arbaoui Olsen, rektor ved Akademiet Oslo, Selim Unsal, og elevene Vilde Marie Sivertsen og Arijus Gircius. Foto: Christine Thune

Hun tror innføringen av elevterapeutene også har gjort hverdagen lettere for dem som sliter med andre helseproblemer.

— Nå har vi endelig enklere tilgang til helsesøster. Innføringen av elevterapeutene gjør at helsesøster har tid til å prioritere også andre helseproblemer blant elevene.

En tøff hverdag

De fire elevene er samstemte i at de føler det som et press på å passe inn i skolehverdagen. Presset kan føre til alvorlige psykiske plager. Ikke minst skaper sosiale medier et stort press.

— Det er mange som sliter med å passe inn og finne ut hvem de egentlig er. All oppmerksomheten rundt det å lykkes også på sosiale medier gjør ikke akkurat situasjonen enklere. Derfor er det viktig at de som føler seg utenfor og sliter kan få hjelp i hverdagen, mener Arijus Gircius (16).

Han synes det er viktig at ungdom som sliter skal slippe å oppleve lange køer og utbredt diagnostisering.

— For mange kan det være skremmende å måtte trenge hjelp og kanskje få en diagnose. Jeg tror derfor mange opplever denne ordningen med å få hjelp innenfor skolens fire vegger som veldig støttende, sier 16-åringen.

"Reddet" 50 ungdommer

I de 18 månedene bydelen har hatt prøveprosjektet, har terapeutene gjennomført 915 samtaler med i alt 273 elever. I 50 av tilfellene har oppfølgingen sørget for at en videre henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) har blitt kansellert.

Elevterapeutene gir også et samtaletilbud for dem med tydelig behov for oppfølging, men som ikke tilfredsstiller kriteriene for videre henvisning.

Fagansvarlig for elevterapeut-prosjektet, Ina Takle Renskaug. Foto: Christine Thune

— Vi har utviklet et unikt tverrfaglig samarbeid med lærere og andre som kjenner elevene godt. Slik får vi en grundig innsikt i hva den enkelte sliter med og hva som kan gjøres for å hjelpe hver enkelt, sier Renskaug.

Hun håper nå ordningen kan tas opp også av andre bydeler rundt i hovedstaden.

Psykisk helse - et prioritert område

Leder for byrådsutvalget i bydel St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien (H), er svært fornøyd med at bydelens innsats mot psykisk helse blant ungdom bærer frukter.

— Vi har siden 2015 systematisk satset på tiltak som kan forebygge psykiske problemer blant barn og unge. Dette har vært en bevisst prioritering fra bydelsutvalget. Vi har økt budsjettet for helsesøstre og bygget opp et tilbud med elevterapeuter. Det er gledelig å se at byrådet nå ønsker å benytte våre løsninger i andre bydeler, sier hun.

Helsebyråden: — Et tilbud etter byrådets hjerte

Nyutnevnt helsebyråd Tone Tellevik Dahl var tilstede under presentasjonen av prøveprosjektet. Hun er svært godt fornøyd med de resultatene prosjektet kan vise til.

Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap). Foto: Wikipedia

— Dette er et prosjekt helt etter byrådets hjerte. Vi ønsker å nå ut til dem som trenger hjelp der de er til daglig. Det er dette prosjektet et fantastisk eksempel på.

Tellevik Dahl og hennes byrådsavdeling jobber nå med en melding om psykisk helsevern. Denne skal legges fram for bystyret innen utgangen av året. Byråden håper vi i framtiden kan se flere prosjekter som flytter det psykiske helsevernet nærmere dem som trenger det.

— Jeg håper flere bydeler kan få muligheten til å prøve ut ordningen med elevterapeuter. Det er ikke riktig at unge som sliter skal vente lenge i kø for utredning av sine psykiske problemer, mener hun.

Powered by Labrador CMS