DEBATT:

Å relokalisere hele eller deler av OsloMet til Søndre Nordstrand vil gi større variasjon av folk med utdanningsbakgrunn, skape nye innovasjonsmuligheter og løfte en hel bydel. Vi trenger denne satsning for bydelen vår, sier Farukh Qureshi.

– OsloMet til Søndre Nordstrand? Ja takk!

Å relokalisere hele eller deler av OsloMet til Søndre Nordstrand vil gi større variasjon av folk med utdanningsbakgrunn, skape nye innovasjonsmuligheter og løfte en hel bydel. Vi trenger denne satsning for bydelen vår.

Publisert

Instituttleder ved OsloMet, Anne Berit Djuve, skriver i Khrono at folk som bor i bydelen er møkkalei av å bli omtalt som et problem. Hun har helt rett.

Å relokalisere OsloMet til Søndre Nordstrand kan bli et viktig og effektivt bidrag til å løfte frem alle mulighetene vi i egentlig har i bydelen vår.

Stort utviklingspotensiale

For dem som ikke kjenner bydelen, er sannsynligheten stor for at de assosierer den med negative oppslag i media.

Vi har noen utfordringer, slik som alle andre steder, men jobber for å løse disse gjennom små og store tiltak.

Men bydelen vår er unik, både når det gjelder beliggenhet og demografi. Potensialet er stort, det venter bare på å bli forløst på en enda bedre måte.

OsloMet har i dag campus i Pilestredet i nedre del av St.Hanshaugen i Oslo, på Kjeller i nærheten av Lillestrøm og i Sandvika. En campus-avdeling i Søndre Nordstrand kan løfte hele bydelen og gi mer variasjon av utdanningsbakgrunner i befolkningen, sier Farukh Qureshi.

Kan løfte en hel bydel

Lokalisering av store institusjoner kan ha stor betydning for utviklingen til et område. Det var blant annet store motforestillinger hos mange da operaen skulle flytte til Bjørvika.

Fra før av var dette området svært lite billedskjønt. Men med operaen kom etterhvert også det nye Munch-museet, Deichman og andre spennende konsepter til i området.

I dag ser vi at det var selve flyttingen som bidro til å løfte en hel bydel i Oslo.

Alt ligger til rette

Søndre Nordstrand er en del av Oslo-Sør satsingen til staten og kommunen. Likevel trenger vi en enda større satsning, en som virkelig løfter hele bydelen.

Å flytte hele eller deler av OsloMet til bydelen vil derfor være en ypperlig måte å forlenge denne satsningen på.

Her er det allerede flere områder som står ledige. Dersom den politiske viljen er tilstede kan dette forslaget realiseres. OsloMet er mer enn velkommen til Søndre Nordstrand.

Kan bli et kunnskapssenter

Oslo har som formål å utvikle såkalte «innovasjonsdistrikter» som et ledd i å gjøre Oslo til en kunnskapshovedstad. Her vil det også være helt naturlig å se til Søndre Nordstrand.

Bydelen har allerede Klemetsrudanlegget, som kan benyttes til karbonfangst og som lagringsanlegg i kombinasjon med ingeniørutdanningen ved OsloMet.

Her kan man få til mye spennende innen klima og miljø ved at både fagmiljøene, studentene og tjenestene kan jobbe bedre sammen for å finne frem til de nye og beste løsningene.

Et mer inkluderende akademia

Etablering av Campus Søndre Nordstrand vil medføre til et mindre press på Oslo sentrum.

Det vil også gi en mer variert og balansert befolkningssammensetning av folk med utdanningsbakgrunn, og kanskje gi et nytt løft til personer som idag står utenfor arbeidslivet.

De positive ringvirkningene av en slik etablering vil være store, og sannsynligvis føre til at flere kompetansearbeidsplasser og andre selskaper på sikt ønsker å etablere seg i bydelen.

Begynnelsen på et større eventyr

Anne Berit Djuve har tatt et viktig steg i retning av å fremheve en mulighet som virkelig kan løfte frem et nytt område i byen vår. Et område som over altfor lang tid har opplevd å bli stigmatisert, men som kanskje har det største potensialet i landet.

Etablering av OsloMet i Søndre Nordstrand kan være starten på et større eventyr.

Flyttingen kan være et av flere tiltak som på sikt evner å snu en negativ mediedekning og løfte fram at Søndre Nordstrand faktisk er mulighetenes bydel.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS