Haakon Melhus (23) jobber som vekter i Securitas, men deltar i sin første streik.

Vekterstreiken fortsetter

— Å jobbe helg og natt er helsemessig belastende, og innebærer mye fravær fra familie og venner. Det er uforståelig at arbeidsgiverne motarbeider kravene våre, sier forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen.

Publisert

Vekterne har streiket i mer enn fire uker. Etter 11 timers tvungen mekling hos Riksmekleren konstaterte man at det ikke var mulig å finne en løsning, og streiken fortsetter.

— Det er veldig beklagelig at vi heller ikke etter en ny mekling kunne finne grunnlag for enighet med NHO Service og Handel, sier forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Anita Johansen.

— Avstanden mellom partene er fremdeles for stor, og vi så derfor ingen annen mulighet enn å fortsette streiken for vekternes moderate og rettmessige krav, sier hun.

Har ventet lenge på bedre lønnsvilkår

Streiken handler i første rekke om at vekterne ikke skal bli hengende etter i lønnsutviklingen.

— Etter streiken i 2010 ble vi enige med arbeidsgiverne om at lønnsnivået i bransjen skal bedres og nærme seg nivået i industrien. Etter 2016 har det gått motsatt vei, og vektere har nå mindre å rutte med. Vi forventer at arbeidsgiverne står ved avtalen om bedre lønn, sier Johansen til NTB.

Hun legger til at vekterne også streiker for bedre arbeidsvilkår.

— Å jobbe helg og natt er helsemessig belastende, og innebærer mye fravær fra familie og venner. Tilleggene for ubekvem arbeidstid har stått nesten helt stille siden streiken i 2010 og vi krever økte tillegg eller redusert arbeidstid.

— Forventer mer av seriøse arbeidsgivere

Hun reagerer sterkt på at kravene ikke blir innfridd.

— Det har også blitt fremmet rent tekstmessige krav uten kostnad for bedriftene. Som for eksempel at turnusordninger for lærlinger må drøftes med de tillitsvalgte i bedriftene, på samme måte som for øvrige ansatte. Eller å finne konkrete tiltak sammen med arbeidsgiverne mot ufrivillig deltid og sikre faste og hele stillinger.

— Der er uforståelig for oss at arbeidsgiverne motarbeider krav som er helt i tråd med hva en forventer av serøse arbeidsgivere som tar trepartssamarbeidet på alvor, avslutter Johansen.

— Har ikke noe annet valg enn å fortsette

Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen, hadde et håp om at NHO og arbeidsgiverne skulle møte vekterne med et tilbud som kunne fått slutt på streiken.

— NHO hevder de har kommet med et godt tilbud. Parat mener tilbudet er dårligere enn det vi gikk til streik på. Derfor hadde vi ikke annet valg enn å fortsette streiken, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS