Bilister ga blaffen i gjennomkjøringsforbudet fra Thomas Heftyes gate til Olav Kyrres plass. Samtidig sto bussene i kø vestover etter at kollektivfeltet ble erstattet med sykkelfelt.
Bilister ga blaffen i gjennomkjøringsforbudet fra Thomas Heftyes gate til Olav Kyrres plass. Samtidig sto bussene i kø vestover etter at kollektivfeltet ble erstattet med sykkelfelt.

Byrådet snur: Opphever rushtidsstenging av Bygdøy allé og gjenoppretter deler av bussfelt

— Kollektivfeltet i Bygdøy allé mellom Thomas Heftyes gate og Olav Kyrres plass reetableres, sier Lan Marie Berg (MDG). Og bekreftet i møte med bystyrets samferdselsutvalg at rushtidsstenging av gaten oppheves.

Publisert

Da kollektivfeltet ble fjernet og erstattet med sykkelfelt i Bygdøy allé på forsommeren i år toppet trafikkproblemene seg. Plutselig ble bussene stående å stampe i kø med privatbiler. Særlig vestover på ettermiddagen var problemene store i rushtrafikken.

Vikarierende miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) lovet å komme med en løsning før sommerferien. Den løsningen var å rushtidsstenge Bygdøy allé.

Brukte over fire måneder på å snu

— Dersom tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt innen utgangen av august i år, kan etaten reetablere kollektivfeltet i Bygdøy allé mellom Thomas Heftyes gate og Olav Kyrres plass på bekostning av sykkelfeltet, sa Hermstad i juli.

Så gikk sommeren over i høst. Og høsten skled over i november. Lan Marie Berg (MDG) er tilbake som miljø- og samferdselsbyråd. I dag møtte hun bystyrets miljø- og samferdselsutvalg, og fire måneder etter rushtidsstengingen av Bygdøy allé snur byrådet.

Lan Marie Berg (MDG) opplyste i dag at byrådet snur og opphever rushtidstenging av Bygdøy allé.
Lan Marie Berg (MDG) opplyste i dag at byrådet snur og opphever rushtidstenging av Bygdøy allé.

— Jeg har i dag gitt bymiljøetaten beskjed om at vi støtter deres forslag om å reetablere kollektivfeltet i Bygdøy allé mellom Thomas Heftyes gate og Olav Kyrres plass. Men sykkelfeltet mellom Solli plass og Thomas Heftyes gate beholdes, sa Berg til utvalget onsdag ettermiddag.

— Jeg tror de fleste som har vært der mener at sykkelløsningen, som har vært der nå, ikke har vært optimal. Og når fjerningen av kollektivfeltet og den store mengden biltrafikk også i perioder har ført til forsinkelser for bussen, så mener jeg at dette er riktig beslutning nå, sier miljø- og samferdselsbyråden.

Hun understreket imidlertid at byrådet fortsatt mener at hele Bygdøy allé bør være en del av sykkelveinettet i Oslo.

— Så jeg har bedt bymiljøetaten jobbe videre med å finne en god løsning, sier Lan Marie Berg.

Uklart om Drammensveien

Med andre ord får bussene vestover trolig mindre køproblemer på ettermiddagen. Trafikken tettet seg til etter at bussene passerte Frogner kirke, og ble ytterligere forverret fra Thomas Heftyes gate og ned til Olav Kyrres plass.

I utvalgsmøter har medlemmene fra alle partier anledning til å stille direkte spørsmål til byråden.

— Ettersom sykkelfeltet fjernes mellom Thomas Heftyes gate og Olav Kyrres plass faller vel hensikten med rushtidsstenging av Bygdøy allé vekk. Kan byråden bekrefte at rushtidsstengingen oppheves, spurte Camilla Wilhelmsen (Frp).

— Ja, var det korte svaret fra Lan Marie Berg.

— For å følge opp spørsmålet fra Camilla Wilhelmsen og Frp, gjelder også det samme i Drammensveien, der det også har vært gjennomkjøring forbudt, spurte Nicolai Øyen Langfeldt (H).

— Det er jeg faktisk litt usikker på, så det må jeg undersøke, svarte miljø- og samferdselsbyråden.

— Fornuften seiret til slutt

Dermed er det fortsatt usikkert om rushtidsstengingen i Drammensveien, som ble innført samtidig som delvis stenging av Bygdøy allé, er opphevet.

Uansett skaper byrådets retrett begeistring hos Høyre og Fremskrittspartiet. Begge partier har hele tiden vært kraftig mot både fjerning av kollektivfeltet vestover og innføring av rushtidsstenging.

— Jeg synes dette var på tide. Nå har vi ventet i månedsvis på at byråden skulle ta en avgjørelse. Folk i nærmiljøet har slitt med masse trafikk i smågater på grunn av rushtidsstengingen, sier Camilla Wilhelmsen (Frp).

Buss i kø ved krysset Frederik Stangs gate og Bygdøy allé. Her blir sykkelvei beholdt og kollektivfeltet ikke gjeninnført.
Buss i kø ved krysset Frederik Stangs gate og Bygdøy allé. Her blir sykkelvei beholdt og kollektivfeltet ikke gjeninnført.

— Nå blir ikke hele sykkelfeltet vestover fjernet, men det fjernes mellom Thomas Heftyes gate og Olav Kyrres plass. Og det betyr at kolletivfeltet blir gjenopprettet på den strekningen. Det vil hjelpe noe på trafikkproblemene i Bygdøy allé. Og dette er en god begynnelse, sier Wilhelmsen.

— Høyre er veldig glad for at fornuften seiret til slutt. Alle som har vært trafikant i Bygdøy allé, enten på buss, i bil, på sykkel eller som fotgjenger på fortauet, har fått med seg at dette ikke har vært en optimal løsning. Nå kommer endelig bussen frem igjen, sier Nicolai Øyen Langfeldt (H).

— Jeg vil rose byrådet for å stanse dette. Gode politiske løsninger finner man sjelden på et skrivebord. Det har vært tydelig i denne saken, sier Høyre-politikeren.

— Knefall for privatbilismen

Mens Høyre og Frp jubler er ikke Venstre like begeistret. Forslaget om å rushtidsstenge Bygdøy allé stammer opprinnelig fra Venstre-politiker Tore Wilken Nitter Walaker i Frogner bydelsutvalg. Og hans partifeller i bystyret har støttet lokalpolitikerens forslag, som etterhvert også ble Ap/SV/MDG-byrådets løsning.

Lokalpolitikeren i bydel Frogner er svært skuffet over miljøbyråd Lan Marie Bergs beslutning om å oppheve rushtidsstengingen og delvis fjerning av sykkelfelt.

— Dette er knefall for privatbilismen som har kvalt byen, ingen vilje til reellt å velje tiltak som ville fått ned biltrafikken inn mot indre by. MDG forsøkte, men i kamp mot Ap i byråd, og Høgre her på Frogner, så måtte MDG ned på knærne, skriver Walaker til VårtOslo.

— Det er ein stor seier for dei som vil køyre bil overalt, heile tida. Venstre oppmodar byrådet til å sørge for ei ordentleg stenging av Bygdøy allé og Drammensveien, mellom Olav Kyrres plass og 150 til 200 meter innover mot sentrum, i rushtida. Det ville fått trafikken i denne delen av byen langt ned, skriver Tore Wilken Nitter Walaker.

— Det har vært uenighet i byrådet

Men blant lokalpolitikerne på Frogner er det liten støtte til Venstre. Også byrådspartiet Ap og lokallaget Bygdøy-Frogner Arbeiderparti er fornøyd med retretten fra Lan Marie Berg.

— Det er ikke noen stor hemmelighet at det har vært uenighet i byrådet i denne saken, men nå har det altså landet slik som vårt lokale partilag ønsker, skrev bystyrerepresentant Andreas Halse (Ap) på den lukkede Facebook-siden Aktive i Oslo Arbeiderparti onsdag ettermiddag.

Lederen for Bygdøy-Frogner Ap, Ole Jacob Kjendlie, sier han er glad for at rushtidsstengingen av Bygdøy allé er slutt, og at kollektivfeltet delvis gjeninnføres.

— Vi i lokallaget er glade for at fornuften seiret og at lokalt engasjement lønner seg og at byrådet har landet godt. Frogner bydelsutvalg har også vært aktive i denne saken, påpeker Kjendlie.

Powered by Labrador CMS