Lokalpolitikerne Lene Løken (Ap) og Arne Olav Haabeth (MdG) er svært godt fornøyd med at byrådet nå skrinlegger planene om et parkeringshus for elbiler på Frogner. Foto: Christian Boger

Arbeiderpartiet snur etter press fra lokalmiljøet. Vil likevel ikke bygge enormt parkeringshus på Frogner

� En gledens dag. Dette har vi kjempet mot lenge, sier lokalpolitikere i bydel Frogner.

Publisert

For ett år siden gikk selskapet Grønnere Oslo ut med idéen om å bygge et parkeringsanlegg for elbiler i fjellet ved Kruses gate på Frogner. Planen var å skape verdens største parkeringsanlegg for elektriske biler, sykler, scootere og bildeling. Planene har siden de ble fremlagt møtt sterk motstand fra lokalmiljøet.

Ideen fikk den gang sterk støtte fra Oslo Arbeiderparti. Etter sterkt press fra lokalmiljøet på Frogner, har Arbeiderpartiet i bystyret nå snudd. Dermed blir det nei fra byrådet til planene.

— I Arbeiderpartiet har vi brukt mye tid på denne saken og vurdert den nøye, også etter at vi innledningsvis var positive til forslaget. Det har vært viktig for oss å høre alle sider, og vi har lagt stor vekt på synspunktene til Frogner Arbeiderparti og innspillene fra velforeninger og naboer, sier leder av byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen (Ap), til VårtOslo.

Lokalpolitikere: — Eng gledens dag

Etter at VårtOslo onsdag kunne overbringe nyheten om Arbeiderpartiets kuvending, var gleden stor blant motstanderne av byggeplanene. En av de som har kjempet hardt mot parkeringsgarasjen er leder i Miljøpartiet De Grønne på Frogner, Arne Olav Haabeth.

— Dette har vi kjempet mot lenge. Jeg er så glad for at Arbeiderpartiet i bystyret har lyttet til fornuft og snudd i denne saken. Vi i MDG har hele tiden vært tindrende klare i vår motstand mot et svært parkeringshus midt en av bydelens roligere områder, sier han.

Byrådet sier nå nei til bygging av et stort parkeringshus for elbiler på Frogner. Tegning: Niels Torp

— Dette er tror jeg folk i Bydelen er glade for. Her har motstanden vært stor, sier han.

Også leder  gruppeleder for Arbeiderpartiet i bydelsutvalget i bydel Frogner, Lene Løken, er svært godt fornøyd med at moderpartiet har ombestemt seg.

— Det er veldig gledelig at politikerne i Rådhuset nå har snudd. Nyheten er kjærkommen og vil bli veldig godt mottatt i nærmiljøet, mener hun.

— Beboerparkering har endret situasjonen

En viktig del av snuoperasjonen bunner i suksessen med innføring av beboerparkering i bydelen.

— Situasjonen i området har endret seg siden vår første vurdering av dette forslaget. Beboerparkering på Frogner har vært en suksess og bidratt til at vi nå vurderer at det ikke er nødvendig å legge til rette for et slikt anlegg, sier Arbeiderpartiets fraksjonsleder for miljø- og samferdsel, Andreas Halse.

Et samlet byråd står sammen om å si nei til det planlagte mobilitetshuset på Frogner. Fra venstre: Andreas Halse (Ap), Victoria Marie Evensen (Ap), Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG). Foto: Christian Boger

På generelt grunnlag mener byrådet at «mobilitetshus» som tilrettelegger for miljøvennlige og arealeffektive transportformer kan være et godt tiltak for å legge om til nullutslippsbiler. Plasseringen var derimot langt fra optimal.

Formelt vedtak i november

— MDG har hele tiden ment at et nytt parkeringshus for 600 biler i et privat boligområde er i strid med kommunens, byrådets og statlige føringer om å redusere trafikk inn til byen og i byen. Dette er et stort prosjekt som vil være negativt for nærmiljøet. Vi er glade for at vi kan finne sammen med Arbeiderpartiet og SV i denne saken, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Saken førstegangsbehandles i byrådet tirsdag 6. november og behandles endelig i byråd uken etter. Saken blir så sendt til bystyret for videre behandling.

Powered by Labrador CMS