Foreldrerepresentantene Stian Schjelderup og Helen Rist jubler over at det nå høyst sannsynlig blir gangvei mellom de to barnehagene i Sofienbergparken øst, for å skape enklere tilgang til parkens uteområder for elevene ved Sofienberg skole.

Nå kan elevene ved Sofienberg skole snart få enkel passasje til uteområdene i Sofienbergparken

Bydel Grünerløkka vil bygge gangvei mellom de to barnehagene øverst i Sofienbergparken for å gi elevene ved Sofienberg skole lettere adkomst til parken. — Dette er et stort skritt framover, sier foreldrerepresentant Stian Schjelderup.

Publisert

I flere år har elever, foreldre og skoleledelse ved Sofienberg skole kjempet for å få utvidet det de mener er landets minste skolegård. Etter å ha fått ta i bruk den østre delen av parken i friminuttene, har adkomsten problemer for tiltaket. Dagens adkomst via Helgesens gate er svært trafikkfarlig.

Nå ønsker bydelsadministrasjonen og lokalpolitikerne i bydelen at det lages en gangvei mellom de to barnehagene. Barnehagene ligger i hele parkens bredde mellom skolen og utearealene. En vei mellom dem vil de løse adkomstproblemet for skolens elever på enklest mulig måte.

Vil legge gangvei mellom barnehagene

Hovedgrepet i planene er å anlegge en passasje mellom de to inngjerdede uteområdene til barnehagene. Dette kan vise seg å ikke bli enkelt. Barnehagene, som vil rammes av tiltaket, ønsker i utgangspunktet ikke en passasje gjennom barnehagenes utelekeområde. Årsaken til dette er støy og forstyrrelse av barnas lek og hvile.

Det er i dette gjerdet bydel Grünerløkka nå vil lage hull for å få plass til en gangvei fra Sofienberg skole til Sofienbergparken.

Dersom passasjen vedtas, forutsettes det fra barnehagenes side at tilfredsstillende erstatningsarealer tilbys, og at skolen setter inn tiltak for å forebygge forstyrrelser ved passering gjennom passasjen i barnehagens åpningstider. Som aktuelle erstatningsarealer foreslår bydelen å bruke et hjørne av gangveien ut mot Helgesens gate.

— Nå er vi på oppløpssiden av prosjektet

— Det er fantastisk at bydelen har kommet fram til denne løsningen. Dette har vi kjempet lenge for, sier medlem av foreldrenes arbeidsutvalg, Stian Schjelderup, til VårtOslo.

Torsdag vedtar bydelsutvalget på Grünerløkka, etter all sannsynlighet, planene om å anlegge en gangvei mellom barnehagene som i dag sperrer for enkel passasje til uteområdene i Sofienbergparken for skolens elever.

— Dette har egentlig vært den eneste mulig løsningen slik vi har sett det. Derfor er det veldig betryggende å se at også bydelen har landet på en slik løsning, sier Schjelderup.

Må finne finansiering

Når vedtaket gjøres av lokalpolitikerne torsdag, gjenstår likevel kanskje det viktigste med hele prosjektet. Det å finne finansiering til å få planene ferdigstilte.

— Forslaget til vedtak sier jo ingen ting om hvordan dette skal finansieres. Det er det vi lurer veldig på nå. Skal pengene komme fra utdanningsetaten, eller skal de komme fra andre steder, spør ildsjelen Schjelderup.

Elevene ved Sofienberg skole har tatt i bruk deler av Sofienbergparken i skolens friminutter.

Foreløpig har byrådet gjennom revidert budsjett for 2022 satt av 2,8 millioner kroner til utvidelse av skolegården. Også bydelsutvalget på Grünerløkka har satt av vel en million til prosjektet. I tillegg har foreldrene ved skolen skaffet midler gjennom blant annet søknad til Sparebankstiftelsen.

Prosjektet med anlegg av gangvei ikke vil trenge noen reguleringsplan for å bli gjennomført. Dermed kan bydelen sette i gang arbeidet så fort finansiering er på plass.

— Nå håper jeg bare vi trenger å vente så kort tid som mulig før det vi har jobbet for i flere år kan gå i oppfyllelse, sier foreldrerepresentanten.

Håper på rask igangsettelse

Den som leder prosjektet er Utdanningsetatens avdeling for skolebygg. Her håper de nå at prosjektet raskt kan komme videre.

Plan- og bygningsetaten har gitt oss beskjed om at prosjektet kan videreføres uten at det utarbeides en reguleringsplan. Hvis planen blir godkjent i bydelsutvalget torsdag, forventer vi at prosessen starter snart. Det er foreløpig for tidlig å si noe konkret om ferdigstillelse av endringene, sier kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsetaten, Andrea Rodriguez.

Powered by Labrador CMS