— Det er forskjell på de som er motivert for å forbedre seg og de som ikke ønsker det. Det er et titalls ungdommer i Oslo som bør få ubetinget fengsel, sa politiets påtaleleder Beate Brinch Sand. Til venstre sitter Dag Harld Drevsjø som leder forebyggingsenheten i Oslo-politiet. Foto. André Kjernsli

Politiet vil fengsle mindreårige tenåringer i Oslo som er kriminelle gjengangere

— Det er et titalls ungdommer i Oslo som bør få ubetinget fengsel. De er til fare for seg selv og andre, sier leder Beate Brinch Sand i politiets påtaleenhet.

Publisert

Uttalelsen fra Oslo-politiets leder av påtaleenheten falt under et fellesmøte om unge, kriminelle gjengangere i rådhuset. Et møte i regi av byrådet, der flere instanser møttes for å diskutere hva som kan gjøres for å få bukt med stadig flere unge, kriminelle under 15 år.

— Det er ikke flere under 15 år som utøver vold, men volden blir i en del tilfeller mer alvorlig. Vi tenker da i første omgang på ran, vold og narkotika. Det er disse vi må stoppe, og det kommer til å koste penger, sa Beate Brinch Sand.

Gjengvold ikke nytt

Vold blant unge er ikke noe nytt fenomen i hovedstaden. Det er mange år siden Oslo fikk sine første ungdomsgjenger, og de har med jevne mellomrom blitt bekjempet og forsvunnet fra gatebildet.

Bevæpnet politimann og skuelystne etter skyting og gjengoppgjør ved Aker brygge i august 2006.
Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Et eksempel på dette er den såkalte B-gjengen, som oppsto i et norsk-pakistansk ungdomsmiljø tidlig på 1990-tallet. I august 2006 var B-gjengen involvert i en skyteepisode på Aker Brygge, hvor lederen av den rivaliserende gjengen Young Guns ble skutt ned og hardt skadet.

I begynnelsen av september samme år ble 12 personer med tilknytning til B-gjengen arrestert av politiet for ulike forhold i en samordnet aksjon.Like sikkert som at disse gruppene i perioder blir borte er at de etter hvert dukker opp igjen i en eller annen form.

Les også: Rusbruken i Oslos uteliv skal kartlegges

Kraftig økning av unge gjengangere

Men det som bekymrer politiet, politikere og hjelpeapparatet nå er at de voldelige, kriminelle gjengangerne er yngre enn B-gjengen, Young Guns og andre voldelige, kriminelle gjenger som herjet i Oslo for et tiår siden.

— Vårt syn er at frihetsberøvelse er siste utvei, sier seniorrådgiver hos barneombudet, Anders Prydz Camron

Unge gjengangere er ungdom mellom 10 og 17 år som har fire eller flere anmeldelser i løpet av ett år. I 2017 var tallet i Oslo 151, i fjor var antallet steget til 182 unge tenåringer, ifølge TV2.

— Det er forskjell på de som er motivert for å forbedre seg og de som ikke ønsker det. Det er et titalls ungdommer i Oslo som bør få ubetinget fengsel, sa politiets påtaleleder Beate Brinch Sand.

Kritisk til fengsling

Men politiets syn deles ikke av barneombudet, som også deltok på møtet i rådhuset. I stedet for ubetinget fengsel mener barneombudet at hjelpeapparatet også må takle gjengangskriminelle tenåringer under 18.

— Vårt syn er at frihetsberøvelse er siste utvei, sier seniorrådgiver Anders Prydz Camron.

— Mange av de unge kriminelle kommer fra familier som sliter på flere felter. Det kan bety at hele familien må involveres og utredes for å få ønsket effekt av tiltakene som iverksettes, fortsetter Cameron.

Byrådene Tone Tellevik Dahl (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV) var initiativtakere og ledet møtet i formannskapssalen. Foto: André Kjernsli

Ulike kompetansemiljøer som barnevernet og skolene var representert ved møtet, der det økende problemet med stadig flere yngre gjengangskriminelle under 18 år ble diskutert. Men også politikerne har meninger om temaet.

Rus og utenforskap

— Det er mange gode krefter som jobber med dette i Oslo, men det er slett ikke sikkert at de samarbeider optimalt seg imellom, sier byråd for eldre- helse- og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap,) til VårtOslo.

Tellevik Dahl og byrådet var initiativtaker til fellesmøtet i formannsskapssalen i Rådhuset. Blant fagfolkene byråden hadde invitert var også Nasjonalt senter for barn og unge, NUBU.

— Ofte er det slik at det finnes ubehandlede traumer om psykisk lidelse blant andre i familien, sier assisterende fagdirektør Nina Tollefsen ved NUBU.

— Å fjerne risikofaktorer og i stedet sette inn positive tiltak i disse familiene er viktig. Å falle ut av skoleløpet er den største risikofaktoren for rus og utenforskap. Et tett samarbeid mellom skole og hjem er veldig viktig, mener Tollefsen.

Ærverdige formansskapssalen i Oslo rådhus samlet politi, barnevern, barneombud, skolverket og andre fagfolk som diskuterte problemene med stadig økende andel yngre kriminelle gjengangere i Oslo. Foto: André Kjernsli

Politiet var først og fremst tilstede for å fortelle om situasjonen i Oslo slik de opplever den. Tallene viser til er at det er et økende problem med kriminelle tenåringer under 18 år.

— De er til fare for seg selv og andre. Mange av ofrene for disse personene er selv under 18 år, og de registrerer at de som utøver vold ikke blir straffet, presiserte leder Beate Brinch Sand i politiets påtaleenhet.

Taushetsplikt til besvær?

— Påtaleunnlatelse må gis på vilkår tilpasset den enkeltes behov. Her må Oslo kommune få på plass en overordnet plan, presiserte Sand.

En et annet aspekt som flere nevnte i møtet var hvordan man tolket taushetsplikten. Eller snarere hvordan taushetsplikten blir tolket og mistolket. Både politikerne og flere av fagfolkene er enige om at dette i mange tilfeller virker som en hemsko i det daglige arbeidet.

Blant dem som tar til orde for en tydeliggjøring av mulighetene innenfor loven om taushetsplikt, er utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

— Vi må avbyråkratisere dette arbeidet. Barn har ikke makt, så de voksne må skape den tryggheten som gjør at barna tør å fortelle om sine opplevelser, mener Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS