Det lille røde huset i Grønlandsleiret 28. Foto: Chris Nyborg

I årevis har kommunen latt det lille røde huset i Grønlandsleiret 28 råtne bort. Men nå kan det bli reddet

Her bodde godt mulig Josephine, kona til Marcus Thrane, mens mannen satt i Botsfengslet etter å ha startet en massebevegelse for allmenn stemmerett.

Veggene i det gamle tømmerhuset fra 1812 er fulle av historie. Enten her, i Grønlandsleiret 28, eller i nabobygget bodde Josephine Thrane.

Mens mannen satt i fengselet, var hun redaktør for Arbeider-Foreningernes Blad, og ble dermed Norges første kvinnelige redaktør.

Bygget står på byantikvarens "gule liste" og er dermed et verneverdig kulturminne. I nyere tid har det blant annet vært brukt som ungdomshus. Men de siste ni årene har Omsorgsbygg KF latt det stå tomt og forfalle.

Kommunen har latt Grønlandsleiret 28 råtne bort. Men forbudskilt mot plakater har kommunen greid å sette opp. Foto: Trine Lynggard

Historien om thranittbevegelsen

Marcus Thrane organiserte titusener av arbeidere og småkårsfolk i den såkalte thranitterbevegelsen på midten av 1800-tallet. Bevegelsens aller første arbeidermøte ble holdt i mars 1849, på Vaterland.

Bevegelsen krevde bedring av husmennenes kår, redusert toll på korn, alminnelig verneplikt, bedre allmueskole, også kalt fattigskole, bedre rettsvesen og alminnelig stemmerett for menn.

Smuglet inn brev og artikler

Men bevegelsen ble etter hvert knust av myndighetene. Thrane og flere andre ledere ble satt i fengsel i 1851. Kona Josephine Thrane tok da vare på barna i huset like ved Botsfengslet, for å kunne pleie kontakten med mannen sin. Herfra skal hun ha smuglet brev og artikler inn og ut av fengselet.

Josephine fikk tuberkulose våren 1857 og var veldig syk da Marcus fikk forlate fengselet i 1858. Hun døde 42 år gammel og ble gravlagt ved Gamlebyen Kirke. I dag har graven forsvunnet, men huset som ligger rett ved siden av hennes, er der fortsatt.

Et historisk bilde av Grønlandsleiret 28. Fra Aksel Zachariassens "Fra Marcus Thrane til Martin Tranmæl" (1962).

— Elendig forvaltning av felleskapets verdier

I 2014 fremmet Arbeiderpartiet i Gamle Oslo forslag i bydelsutvalget om at bydelsdirektøren skulle kontakte Omsorgsbygg for å be dem ta vare på bygget.

I 2015 kalte bystyrepolitiker Ivar Johansen ivaretakelsen av det en "elendig forvaltning av fellesskapets verdier".

Dagens gladhistorie

Men nå kan ting være i ferd med å skje.

Ifølge kommunikasjonssjef Marte Svenneby, i Omsorgsbygg, er det satt av penger for 2018 for å redde Grønlandsleiret 28.

— Det er penger det har stått på tidligere, og dette er dagens gladhistorie, sier Svenneby

Powered by Labrador CMS