Marie Thune (til v.), Jens Johannesen og Eva Melgård, i brukerrådet for Engelsborg ressurssenter, studerer dagens nyheter på nett. Foto: Anders Høilund

Brukerne på Engelsborg ressurssenter frykter tilbudet for eldre i bydel Grünerløkka fases ut

Bydelsdirektøren i bydel Grünerløkka ønsker å drive lavtelskertilbudet for eldre i bydelen selv. Brukerne på Engelsborg ressurssenter er skeptiske og frykter de mister tilbudet.

Publisert

12. desember skal bydelsutvalget i bydel Grünerløkka behandle budsjettforslaget fra bydelsdirektør Ellen Oldereid. Oldereid foreslår at nåværende ressurssentrene for eldre legges ned med virkning fra 1. juli. Grünerløkka seniorsenter, Sinsen eldresenter og Engelsborg ressurssenter blir foreslått nedlagt.

Engelsborg ressurssenter i Helgesens gate har hele 1370 registrerte brukere med brukerkort. I tillegg kommer alle de som stikker innom for å slå av en prat over en kaffekopp, samt de som oppsøker senteret ved kulturelle arrangement. Seniorsenteret har blitt en viktig sosial møteplass i bydelen.

Med en slik tilstrømming av folk, er ikke spørsmålet hva som mangler. Spør heller om hvorfor folk kommer hit, mener brukerrådet for Engelsborg ressurssenter. Brukerrådet er satt sammen av tre representanter valgt av brukerne og tre utpekt av Kirkens bymisjon, som driver stedet i dag.

Kirkens bymisjon har allerede mottatt oppsigelse fra kommunen for driften av seniorsenteret i Helgesens gate.

— Vi vil ikke nedlegges

— Bydelsdirektøren argumenterer blant annet med at framtidas eldre vil ha andre ønsker og behov enn de som er eldre i dag. Om det er pizza og taco de vil ha, så fikser vi det. Ellers har vi det meste her på Engelsborg, sier Eva Melgaard i brukerrådet. Replikken er sagt med et glimt i øyet, men samtidig med en snert, slik at alvoret bak ikke er til å ta feil av.

— Vi vil ikke nedlegges, men utvikles, sier hun.

Hun peker også på at det er her på ressurssenteret, og ikke hjemme i godstolen, at helsepersonell gjerne oppdager de første tegnene til demens.

Marie Thune, Eva Melgaard og Jens Johannesen mener det ville være en tragedie for dagens eldre om ressursenteret blir lagt ned. Foto: Anders Høilund

Marie Thune flyttet til byen for under to år siden. I postkassa den gang kom en invitasjon fra seniorsenteret.

— Jeg tenkte at jeg ikke var så gammel at det var noe for meg, men jeg gikk dit og ble så godt tatt imot. Både av brukere og av personalet. Her har jeg funnet venner og et sosialt nettverk. Jeg er slett ikke alene i byen. Å legge ned dette vil være en tragedie for mange av oss brukere, sier hun.

Thue er blant dem som legger ned en stor innsats som frivillig gjennom ressurssenteret. I alt 85 frivillige, derav 54 fra Grünerløkka bydel, legger ned flere årsverk, helt gratis for kommunen.

Ønsker å drive selv

— Vi foreslår ikke å legge ned lavterskeltilbudene til bydelens eldre, men å overta driften selv og samle tilbudet på Engelsborg. Vi ser samtidig på å kunne etablere et lavterskeltilbud på Hasle og Løren, som i dag ikke har noe tilbud, skriver bydelsdirektør Ellen Oldereid i en sms til VårtOslo.

Områdene Hasle og Løren er de strøkene i byen med størst befolkningsøkning.

Det er ofte kulturarrangementer på Engelsborg. Her spiller Hot Club de Norvège. Foto: Anders Høilund

Oldereid skriver videre at tanken bak er å lage mangfoldige og helsefremmende møteplasser som inkluderer flere grupper i befolkningen, ikke bare eldre. Det vil fortsatt være tilbud om mat, aktiviteter, trening med mer. — Vi har i dag helsestasjon for eldre på Engelsborg og Løkka+ som driftes av bydelen. Dette vil videreføres og utvikles til en frisklivssentral.

Bydelen har en relativt liten andel av innbyggere i alder 67 år og oppover, men mange i aldersgruppen under som trenger mer hjelp enn gjennomsnittlig i Oslo.

— Nettopp derfor er det viktig med en møteplass som tilbyr aktiviteter og helsefremmende tilbud også for den delen av befolkningen, skriver Oldereid

Lavterskeltiltak treffer ikke godt nok

"Helse- og omsorgstjenestene i bydelen må bli mer treffsikre og helsefremmende slik at flere kan bo trygt hjemme  og leve selvstendige liv. Tjenestene skal legge til rette for at flere skal oppleve god helse og mestring", står det å lese i bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2020.

Bydelsdirektør Ellen Oldereid vil fase ut de nåværende lavterskeltiltakene for seniorer i bydel Grünerløkka. Foto: Privat

— I henhold til handlingsplan for aldersvennlig by, skal bydelene ha mangfoldige møteplasser med samlokaliserte aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og samfunnslag, heter det i bydelens situasjonsbeskrivelse for helse og omsorg i bydelen. At ikke Engelsborg oppfyller disse kriteriene, er brukerrådet uenig i.

Føler seg overkjørt

Helse- og sosialkomiteen i bydelen inviterte til åpent møte, men brukerrådet fikk ikke være tilstede da deres sak ble diskutert. Det er viktig for brukerrådet å være sikre på at politikerne som skal behandle budsjettforslaget den 12. desember vet hva de eventuelt sier nei til, mener brukerrådet.

Brukerrådet, som representerer dages eldre, er svært bekymret for hvilke tilbud bydelen vil gi etter 1. juli.

— Vi er over 70, mange av oss, men vi er ikke hjelpetrengende ennå. Engelsborg ressurssenter hjelper oss med å holde oss friske og oppegående, sier Melgaard.

Powered by Labrador CMS