Holtegaten som oppgradert gjennomfartsåre for alle trafikanter. Bilde: Bevar Parkeringen

— Sykkelprosjektets plan vil føre til høyere hastighet, mer støy, støv og utrygge skoleveier

Publisert

En tidligere trafikkplanlegger fra New York City har levert et alternativ til nytt sykkelveinett på Frogner.

Stian Krosby er en av mange beboere på Frogner som ønsker å stanse sykkelveiplanene gjennom bydelen. Men da saken var oppe i bystyrets miljø- og samferdselskomite nylig, ble de ikke hørt. Den 1. mars kommer saken opp på ny i bystyret. Frogner-beboerne ønsker da at også forslaget til Krosby blir en av løsningene bystyrets medlemmer tar stilling til.

Overdimensjonert sykkelprosjekt

Krosby mener at Sykkelprosjektets forslag til nytt sykkelveinett i Oslo er overdimensjonert og at forslaget vil endre karakteren i boligstrøkene.

– Vi bør ikke åpne flere gjennomfartsårer i Oslo sentrum. Det er bedre å tilrettelegge de vi har for mer effektiv bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. Sykkelprosjektets forslag vil endre karakteren i boligstrøkene og vil føre til høyere hastighet, mer støy, mer støv og utrygge skoleveier.

Støvete asfaltområde

— Når gatene tømmes for parkerte biler og etterlater store støvete asfalterte arealer for gjennomfart gjør det byen grå og folketom. Ta en tur i Waldemar Thranes gate (på Ila) på kvelden og se selv.

Sykkelfelter og trikkeskinner lever fint sammen mange steder i Oslo sentrum, mener han.

Letter snørydding og veiarbeid

Ifølge Krosby vil det også være en fordel for kollektivtransporten at gjennomfartsårene blir lettere framkommelige.

— Å fjerne parkeringsplassene i disse gatene vil gi større effekt enn i de rene boliggatene. Med færre eller bedre parkerte biler vil snørydding og veiarbeid gå lettere, og kollektivtransporten vil lettere kunne holde rutetabellen, sier han.

Krosby foreslår følgende gjennomfartsårer:

 • Kirkeveien
 • Theresegate og Ullvålsveien
 • Sporveisgata
 • Holtegaten
 • Briskebyveien (mellom Holtegaten og Riddervolds plass)
 • Camilla Collets vei/Skovveien
 • Waldermar Thranes gate/Sannergaten
 • Bygdøy Alle
 • Drammensveien
 • Collets gate , Uelandsgate og Hausmannsgate

Følgende veier foreslås fjernet fra sykkelnettet:

 • General Birchsgate
 • Sofiesgate
 • Bjerregårdsgate
 • Professor Dahls gate
 • Eilert Sundts gate
 • Løvenskiolds gate
 • Gyldenløvesgate
 • Elisenberg veien

– Sykkelveinettet er godt forankret

– Sykkelveinettet har vært gjennom en omfattende medvirkningsprosess som har tatt flere år. Planen er derfor godt forankret, understreker Liv Jorun Andenes, kommunikasjonsrådgiver i Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

Sykkelveinettet er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Oslo kommune, det har vært ute på høring og har i tillegg blitt behandlet i Frogner bydelsutvalg.

De utvalgte gatene fyller et behov

Gatene som er plukket ut til å inngå i sykkelveinettet er valgt fordi de anses å fylle det største behovet for sykkelvei. Et annet kriterium er at de skaper god tilknytning mellom ulike punkter og i tillegg er relativt lette å legge sykkelfelter i. Det sistnevnte gjelder spesielt de gatene hvor kommunen slipper å gripe inn i folks hager, men kan omdisponere uregulerte parkeringsplasser til sykkelfelter.

Sykkel og trikk ingen god kombo

Andenes er uenig i at det nye sykkelveinettet er overdimensjonert.

– Sykkelveinettet i Oslo er ikke mer omfattende enn i andre byer som satser seriøst på sykkel. Skal syklistene komme frem i begge kjøreretninger i enveisregulerte gater, uten å bruke fortauet, må det som regel tilrettelegges med et sykkelfelt på den ene siden av veien. Å kombinere sykkel og trikk på en tilfredsstillende måte, som Krosby mener er et levelig alternativ, ville kreve enda større arealer.

Andenes peker på at det er mange trikkeskinnerelaterte skader på syklister i Oslo, både fordi syklistene sklir på skinnene og fordi de setter hjulene fast i dem. Nettopp derfor mener hun det er best å legge sykkeltraseer og trikkeskinner i ulike gater.

Strøkenes karakter består

Kommunikasjonsrådgiveren henger heller ikke med på at strøkenes karakter blir endret. – Alle steder gjør vi trafikkanalyser i forkant og i etterkant. Ser vi at hastigheten på bilene øker i gata, vil vi avhjelpe med tiltak som å anlegge fartsdumper, sier Andenes.

Hun forstår ikke kritikken om at støyen vil øke. Heller ikke henger hun med på argumentet om at det blir mer støvete.

– Når de parkerte bilene blir borte, blir det enklere å feie gatene. En annen ting er at parkerte biler svekker sikten, ikke minst for barna, som ikke ser over bilene og som i tillegg er usynlig for andre bilister.

I motsetning til Krosby, tror hun gatene blir mindre grå og mer fylt av mennesker som vil synes i gaten i stedet for å sitte i de innestengte bilene.

Den siste delen av denne saken, intervjuet med Sykkelprosjektet, er lagt til fire dager etter den første delen av saken, fordi det gjorde saken bedre (red.anm).

Alternative sykkelveiløsninger
Alternative sykkelveiløsninger
Alternative sykkelveiløsninger
Alternative sykkelveiløsninger
Powered by Labrador CMS