Møllergata skole er blant skolene som kommer dårligst ut i oversikten over mobbing blant skoler i Oslo. Foto: Språksenteret Osloskolen
Møllergata skole er blant skolene som kommer dårligst ut i oversikten over mobbing blant skoler i Oslo. Foto: Språksenteret Osloskolen

Oslo-skoler sliter med mer mobbing enn resten av landet. Se tall fra din skole

Ved enkelte Oslo-skoler oppgir nesten hver femte elev at de er utsatt for mobbing flere ganger i måneden. Verst ut kommer Mortensrud skole på Søndre Nordstrand og Møllergata skole i bydel St. Hanshaugen.

Publisert

Grunnskolene hvor flest barn svarer at de blir mobbet i Oslo er Mortensrud og Møllergata skoler. Best ut kommer Slemdal skole i Vestre Aker og Disen skole i Nordre Aker. Det viser ferske tall fra en undersøkelse utført av Utdanningsdirektoratet.

– Jeg blir trist av å lese disse tallene. Det er ikke greit at så mange elever opplever mobbing. Men det sender et svært viktig signal til oss voksne om at det gjenstår mye arbeid, sier Oslos mobbeombud, Kjerstin Owren.

Mobbetallene er brutt ned på hver enkelt skole i Oslo og er hentet fra en landsomfattende elevundersøkelse gjennomført fra 5. trinn og oppover til siste trinn på videregående skole. Oslo-skolene skårer i gjennomsnitt 0.9 prosentpoeng dårligere enn landsgjennomsnittet, der 6.7 prosent av elevene oppgir at de mobbes flere enn to ganger i måneden (tallene for Oslo ligger nederst i saken).

Mobbingen kan komme fra medelever eller fra voksne på skolen og den kan forekomme digitalt.

Møllergata skole med strakstiltak mot mobbing

Men ved enkelte Oslo-skoler er tallet mer enn dobbelt så høyt. Ved Møllergata skole oppgir over 18 prosent av elevene at de opplever mobbing flere ganger i måneden. Da undersøkelsen ble kjent, satte skolens ledelse i gang med strakstiltak.

Rektor ved Møllergata skole, Alf Thomas Ringdal, betviler undersøkelsens korrekthet. Foto: Undervisningsbygg
Rektor ved Møllergata skole, Alf Thomas Ringdal, betviler undersøkelsens korrekthet. Foto: Undervisningsbygg

– Ved ett trinn identifiserte vi mobbing. Vi har holdt foreldremøter der vi har gått gjennom undersøkelsen. I tillegg har vi laget en aktivitetsplan med tiltak mot mobbing, forteller rektor Alf Thomas Ringdal til VårtOslo.

Men han stiller seg litt tvilende til om mobbetallene i sin helhet er presise nok.

Elever ble ikke mobbet likevel

– Vi har gått svært grundig gjennom tallene fra Utdanningsdirektoratet og gjennomfører intervjuer med hver enkelt elev. Nå i etterkant har en del av de som svarte på at de følte seg mobbet fortalt at de ikke ble det likevel. Elevene avslører usikkerhet rundt spørsmålenes innhold. De aller fleste av elevene uttrykte gjennom Elevundersøkelsen 2017 at de gleder seg til skoledagen og at de er fornøyd med læreren, sier Ringdal.

Han legger til at selv om resultatet ikke skulle være representativt for de faktiske forholdene på skolen, er det likevel veldig trist å avdekke mobbing på skolen.

– Det tar vi ansvar for og ordner opp i, fastslår rektoren.

Mindre mobbing på vestkanten

Mobbetallene fra Utdanningsdirektoratet viser store forskjeller mellom Oslos vestkantskoler og skolene i øst, sør og nord. Ved de aller fleste vestkantskolene er det færre elever som oppgir at de mobbes enn det som er landsgjennomsnittet. Ved Slemdal barneskole oppgir kun 2.5 prosent av elevene at de opplever mobbing.

Ved Slemdal skole har de laveste tallene på mobbing blant grunnskolene i Oslo, ifølge Utdanningsdirektoratet. Foto: Wikipedia
Ved Slemdal skole har de laveste tallene på mobbing blant grunnskolene i Oslo, ifølge Utdanningsdirektoratet. Foto: Wikipedia

Tallene viser at mobbing forekommer hyppigere i bydeler der det er innbyggere med lav utdanning, lav inntekt, høy gjeldsgrad, høy ledighet og flest med minoritetsbakgrunn. Ved Mortensrud skole svarer hele 22,40 prosent at de blir utsatt for mobbing mer enn to ganger den siste måneden.

Verst når voksne bagatelliserer

– Det forekommer mobbing på vestkanten også. Vi har ingen holdepunkter for å si at mobbing forekommer hyppigere blant barn som har minoritetsbakgrunn, sier mobbeombud Kjerstin Owren.

– Men tallene er høyere ved skoler der det er mange elever med minoritetsbakgrunn. Tyder ikke det på at mobbing er et sosioøkonomisk problem som ikke bare er knyttet til skolen?

– Mobbing foregår over alt. Men det er flere sårbare barn i øst, sør og i Groruddalen. Derfor griper denne problemstillingen rett inn i ressursfordeling til Oslo-skolene. De som er mest sårbare trenger de flinkeste, tryggeste og beste lærerne. Jeg insinuerer ikke at østkantskolene har dårligere lærere, men det er viktig at disse skolene prioriteres når ressurser fordeles, sier Owren.

– Som ombud er jeg barnas talsperson. Mange barn jeg snakker med sier at det verste med mobbing er når voksne bagatelliserer historiene barna kommer med. Barn trenger tydelige, trygge og snille voksne både på skolen, hjemme og på fritidsaktivitetene, sier mobbeombudet.

Se mobbe-tallene fra Oslo-skolene under (sortert alfabetisk). Trykk på bildet for å forstørre det.

Powered by Labrador CMS