Oslo-borgere ønsker verken at det bygges for tett opp mot marka (øverst) eller at det bygges høyere i hovedstaden (nederst), ifølge en ny undersøkelse.
Oslo-borgere ønsker verken at det bygges for tett opp mot marka (øverst) eller at det bygges høyere i hovedstaden (nederst), ifølge en ny undersøkelse.

Dette vil ikke innbyggerne ha noe av: – Hellig for Oslo-folk

Oslo-borgere er lite begeistret for å bygge høyere og vil helst beholde markagrensa, men har delte oppfatninger når det kommer til hvorvidt leilighetene i sentrale strøk i hovedstaden skal bygges mindre.

Publisert

Det er i alle fall hovedinntrykket, skal man tro en ny undersøkelse, Oslopulsen, gjennomført blant et hundretalls innbyggere i Oslo av YouGov for Aktiv Eiendomsmegling.

Bare tre av ti svarte ja på spørsmål om det bør bygges høyere for å bygge flere boliger raskere i hovedstaden.

– Høyhusspørsmålet er omstridt av flere grunner. Mange Oslo-borgere er opptatt av at nybygg skal passe inn i det eksisterende bybildet. I områder hvor den omkringliggende bebyggelsen er lav, vil slike bygg være svært synlige. De påvirker også solforhold, sier administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud, i en pressemelding.

For øvrig svarer også kun tre av ti at de er positive til å flytte på markagrensa for å få bygd flere boliger.

– Marka er hellig for Oslo-folk. Vi kan bygge mye nye boliger i Oslo uten å måtte ta av marka gjennom å bygge høyere og flere små leiligheter. Behovet er størst for å bygge slik at førstegangskjøperne får kommet inn i markedet, fortsetter Onsrud.

– Har utspilt sin rolle

Når det kommer til hvorvidt leilighetene som oppføres bør kunne bygges mindre enn det som er tillatt ut fra dagens leilighetsnorm, uttrykker i overkant av halvparten av de spurte ønske om endring.

Leilighetsnormen er ment å sikre en variert boligsammensetning samt at ingen leiligheter, med unntak av omsorgs- og studentboliger, er mindre enn 35 kvadratmeter. Den er fastsatt for fire sentrale bydeler, Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen, og brukes med skjønn i byen for øvrig, ifølge Oslo kommune.

Den administrerende direktøren for aktøren som står bak undersøkelsen, Aktiv Eiendomsmegling, er klar i talen når det gjelder hans oppfatning:

– Normen har utspilt sin rolle. Den er med på å drive bolig- og leiepriser oppover. Tidene har forandret seg og det har også behovene i boligmarkedet. Skal førstegangsetablerere eller mennesker i lavtlønnsyrker ha mulighet til å komme seg inn i boligmarkedet i Oslo, må det bygges flere boliger de har råd til. Det betyr flere små leiligheter.

– Trenger at det bygges

I likhet med flere andre i bransjen, frykter også Onsrud for innvirkningen stadige renteøkninger vil ha på boligmarkedet på sikt og henviser til at 65 prosent av de spurte oppgir økonomisk usikkerhet og økende renter som sin største bekymring i tilknytning til kjøp eller salg av bolig.

Administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud.
Administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud.

Aktiv Eiendomsmeglig-direktøren påpeker samtidig at boligmarkedet i Oslo er preget av at det er for få boliger på markedet.

– Oslo trenger flere boliger uavhengig av renteutviklingen. Selv om rentene midlertidig kan ta ned etterspørselen og prisene, er det fortsatt slik at Oslos befolkning vokser, og da trenger vi at det bygges flere boliger – også for å dempe prisveksten på bruktboliger i fremtiden, understreker Onsrud.

– Høyere bygg gir flere leiligheter i hvert prosjekt, og vil øke lønnsomheten og gjøre det lettere å realisere prosjektene for utbyggerne, avslutter han.

Powered by Labrador CMS