Oslo bystyre har vedtatt å fjerne aldersgrensen for gratis prevensjon. Det skal også arbeides for å tilgjengeliggjøre informasjonen om tilbudet, slik at flere unge kan ta det i bruk.

Aldersgrensen er fjernet. Nå skal unge under 16 år få gratis prevensjon i Oslo

Saken ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyrets møte onsdag forrige uke. Dermed er aldersgrensen for gratis prevensjon på 16 år offisielt fjernet. — Dette er fantastisk og et steg fremover, sier Sol Stenslie, leder for Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU).

Kravet om gratis prevensjon for unge under 16 år kom opprinnelig fra Ungdomsorganisasjonene i Oslo, som ved Ungdommens Bystyremøte i fjor vedtok å løfte frem saken som ett av de fem hovedsakene som Oslo Bystyre måtte stemme over.

Nå er saken enstemmig vedtatt.

— Aldersgrensen er naiv

— Aldersgrensen for gratis langtidsprevensjon er 16 år og dette er naivt. Man ser bort fra det faktum at ungdom har sex før de fyller 16 år, og man baserer regler på naivitet når man heller bør basere regler på fakta, står det i saksdokumentet fra Ungdommens Bystyremøte. Her argumenterer de også for at ungdom behøver bedre informasjon om seksuell helse.

— I tillegg til dette må konsekvensene av å bruke hormonell prevensjon synliggjøres, og det er viktig å synliggjøre at det finnes et tilbud om gratis prevensjon for alle mellom 16 og 20 år på skolene.

Avviste andre forslag om seksuell helse

Onsdag forrige uke ble saken tatt opp i Oslo bystyre. Følgende tre punkter ble enstemmig vedtatt.

  • Bystyret mener at den nedre aldersgrensen på gratis prevensjon på 16 år må fjernes.
  • Bystyret mener at tilbudet om gratis prevensjon må gjøres kjent gjennom seksualitetsundervisningen og skolehelsetjenesten.
  • Bystyret ber byrådet sikre at det finnes avfallsbøtter for sanitetsprodukter på alle toaletter i Osloskolen.

Derimot ble forslaget om gratis sanitetsprodukter på skolene, fremmet av blant annet Maren Rismyr (R) og Cecilie Lyngby (FNB) forkastet.

Skal gi bedre informasjon til unge

— Ved å fjerne aldersgrensen på 16 år imøtekommer vi et viktig behov i mange elevers hverdag som nå skal inngå i byens virke. Nå vil dagens ordning være lik, uavhengig om man er over eller under 16 år, sier Aina Stenersen (Frp), leder av Helse- og sosialutvalget.

Aina Stenersen (Frp) kan fortelle at også informasjonen omkring unges seksuelle helse skal forbedres i skolene.

— Vi er glade for at forslaget vårt ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyre. Erfaringer fra et prøveprosjekt i kommunen har vist positive resultater, og dette legger til rette for forebygging av uønskede svangerskap og abort, og gode samtaler med helsepersonell, sier Stenersen og legger til at tilgjengeligheten på informasjon omkring tilbudet også skal bedres.

— Vi er også enige om at tilbudet om gratis prevensjon skal gjøres mer kjent i Oslo, sier hun.

— Dette forebygger sykdom og skam

Sol Stenslie, leder i Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), er svært glad for at den tidligere aldersgrensen nå forsvinner.

Sol Stenslie, leder i Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) er veldig fornøyd med bystyrets vedtak.

— Vi syns jo dette er helt fantastisk. Vi vet at mange unge har sex før de fyller 16 år, og derfor er det viktig å arbeide forebyggende. Dette handler ikke bare om økonomien til de unge, men også om seksuell helse.

— Mange unge har ikke foreldre som kan gi dem god informasjon om seksuell helse, så at skolene og resten av byen tilgjengeliggjør gratis prevensjon og informasjon om dette er veldig viktig for å forhindre skam og sykdom, sier hun.

— Vi må fjerne aldersgrensen i hele landet

Stenslie håper at tilbudet etterhvert vil spre seg til resten av landet.

— dette er noe vi også har jobbet for siden vi startet organisasjonen for fem år siden. At alle, uavhengig av alder og kjønn, skal ha tilgang på prevensjonsmidler, er en av våre hovedsaker.

— Vi anser dette ser vi som en stor seier for Oslo, men håper også at dette vil spre seg videre til resten av landet. At ungdommen i Oslo er såppass flinke til å tale sin egen sak og arbeide frem slike krav er helt fantastisk. Men vi trenger dette i resten av landet også, sier hun og forteller at organisasjonen fører et aktivt arbeid for at de samme tilbudene skal nå andre kommuner.

Powered by Labrador CMS