35 ansatte ved Ris skole tas ut i streik av Unio
35 ansatte ved Ris skole tas ut i streik av Unio

Disse skolene og barnehagene rammes av Unio-streiken. Bydel Vestre Aker rammes hardtest

619 Unio-organiserte lærere, sykepleiere og ansatte i NAV og i kultursektoren er tatt ut i streik. Se listen over skolene, barnehagene og institusjonene som rammes her.

Publisert

— Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen sier til NTB at Unio gikk inn med krav om klar reallønnsvekst for medlemmene, og at de ønsket at resultatet skulle være starten på et lønnsløft.

— Det gjorde vi fordi vi mener Oslo må bruke lønn som et virkemiddel for å møte rekrutteringsutfordringer, sier hun til NTB.

Kun Unio brøt

Fristen for meklingen i Oslo kommune gikk ut ved midnatt etter at det ble brudd i forhandlingene i april. Meklingen var på overtid i 14 timer.

Oslo kommune og hovedorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne har vært med i meklingene. Unio var den sammenslutningen som ikke godtok avtalen.

— Dessverre så vi ingen vilje hos kommunen til å prioritere de gruppene som det haster mest med å rekruttere og som er så viktig å beholde i Oslo, sier forhandlingsleder i Unio, Aina Skjefstad Andersen.
— Dessverre så vi ingen vilje hos kommunen til å prioritere de gruppene som det haster mest med å rekruttere og som er så viktig å beholde i Oslo, sier forhandlingsleder i Unio, Aina Skjefstad Andersen.

Mener situasjonen er kritisk for Oslo

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen er skuffet over utfallet.

— Vi beklager at vi måtte gå til dette skrittet i den vanskelige situasjonen Oslo kommunen nå står i. Dessverre så vi ingen vilje hos kommunen til å prioritere de gruppene som det haster mest med å rekruttere og som er så viktig å beholde i Oslo, sier hun på Unios nettsider.

Hun understreker videre at Unios medlemmer er viktige for byen fordi de utfører komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning.

— De er uunnværlige, og uten deres kompetanse stopper Oslo. Hvis vi skal klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker, måtte vi ha en klar reallønnsvekst i årets oppgjør, og sett starten på et lønnsløft for våre grupper, sier Skjefstad Andersen.

Totalt er 59 barnehageansatte tatt ut i streik i bydel Vestre Aker

 • Dalskroken barnehage: Fem ansatte
 • Frantsebråten barnehage: Seks ansatte
 • Grindbakken barnehage: Fem ansatte
 • Hamborg barnehage: Fem ansatte
 • Helenes barnehage: Tre ansatte
 • Hov - meklenborg barnehage: Seks ansatte
 • Huseby barnehage: 12 ansatte
 • Jarbakken barnehage: Fire ansatte
 • Landingsveien barnehage: Seks ansatte
 • Liabakken barnehage: Tre ansatte
 • Orebakken barnehage: Fire ansatte
 • I andre etater i Vestre Aker er til sammen 104 ansatte tatt ut i streik:
 • Skolehelsetjenesten: 15 ansatte
 • Enhet for bestiller: En ansatt
 • Fagutvikling og kvalitet: En ansatt
 • Hverdagsmestringsteam: Seks ansatte
 • Lavterskeltilbud: To ansatte
 • Ressursenhet barn og unge: Ti ansatte
 • Bydelsadministrasjonen: Åtte ansatte
 • NAV: To ansatte
 • I Alna bydel er en ansatt tatt ut i streik i hjemmetjenesten.

I Kultur- og idrettsbygg KF ser streikeuttaket slik ut:

 • Deichman Bjørvika: Seks ansatte
 • KF Munchmuseet: Fem ansatte

I Helseetaten Helse teller streikeuttaket 28 ansatte:

 • Fagsystemavdelingen: Tre ansatte
 • Folkehelse og omsorg: To ansatte
 • Folkehelse og omsorg - Senter for fagutvikling og forskning: To ansatte
 • Kommunal akutt døgnenhet 2: Ni ansatte
 • Kommunal akutt døgnenhet 3: Åtte ansatte
 • Forsterket rehabilitering: Tre ansatte
 • Legevakt Storgata - Sykepleietjenesten 2: En ansatt

I Sykehjemsetaten Helse har Unio tatt ut følgende 59 ansatte i streik:

 • Lilleborg Helsehus: Ni ansatte
 • Langerud sykehjem: 17 ansatte
 • Ellingsrudhjemmet: 17 ansatte
 • Ullern helsehus og Ullernhjemmet: 16 ansatte

  Utdanningetaten har tatt ut ansatte i streik på disse skolene:
 • Bogstad skole: 21 ansatte og helsesykepleier ( alle disse tas ut i bydel)
 • Grindbakken skole: 34 ansatte og helsesykepleier
 • Grefsen skole: En ansatt
 • Hovseter skole: 46 ansatte og helsesykepleier
 • Huseby skole: 34 ansatte
 • Midtstuen skole: 27 ansatte
 • Ris skole: 35 ansatte og helsesykepleier
 • Slemdal skole: 31 ansatte og helsesykepleier
 • Stenbråten Skole: En ansatt
 • Svendstuen skole: 28 ansatte og helsesykepleier
 • Sørkedalen skole: Seks ansatte
 • Voksen skole: 33 ansatte og helsesykepleier

Videregående skoler:

 • Nydalen VGS: 63 ansatte og helsesykepleier tas ut i bydel
 • Ullern VGS: 54 ansatte
 • Valle Hovin VGS: En ansatt
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste skolegruppe: En ansatt
Powered by Labrador CMS