Ungdom i Gamle Oslo har flere muligheter enn noensinne før, mener skribentene. Foto: Ola Vatn

– Rødts usmakelige angrep stemmer ikke. Endelig har de unge i bydel Gamle Oslo fått steder å være

Et parti som forsøker å sparke bein på sine samarbeidspartnere, er ikke en god samarbeidspartner. Det er opp til Rødt om de vil være et samarbeidsparti.

Publisert

For Arbeiderpartiet, MDG og SV i Gamle Oslo er barn og unges oppvekstvilkår noe av det viktigste vi jobber med i vårt politiske virke, hver eneste dag. I en bydel med en av landets høyeste andel barn som vokser opp i fattigdom, får barn og unge aller mest fokus fra oss. Et rødgrønt samarbeid i bydelen og i bystyret har, på kun 3,5 år, bidratt til at det blir bedre å vokse opp i bydel Gamle Oslo.

Nylig gikk representant i bydelsutvalget, Kay Asbjørn Schjørlien, fra Gamle Oslo Rødttil angrep på samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt i Gamle Oslo. Det er lenge siden vi har opplevd oss så kraftig feilaktig omtalt som i hans innlegg. Dessuten lurer vi på om dette er noe hele Rødt i Gamle Oslo stiller seg bak? Det hadde vært oppklarende å få svar på, all den tid vi har samarbeidet med Rødt i Gamle Oslo i snart en hel fireårsperiode.

Fritidsklubber og ungdomstilbud

I den perioden vi har samarbeidet, har vi endelig fått et stort antall steder barn og unge i bydelen kan være. La oss for eksempel nevne Jordalklubben, K1-klubben, Junior-G, Biblio, Central Park Café, Orkis, Forandringshuset, Sterlings klubbhus og Riverside. Dette er fritidsklubber. I tillegg har vi Tøyen sportsklubb, deltids- og sommerjobbtilbudet i bydel Gamle Oslo, Ung Arena, Kampen Økologiske barnebondegård og utallige aktører, som gir et nærmest ubegrenset variert tilbud til barn og unge.

Da Høyre styrte Oslo gjennom 18 år, ble blant annet Jordal fritidsklubb truet med å nedlegges på grunn av store kutt i bydelsbudsjettene, men takket være det rødgrønne byrådet, har vi gjennom hele perioden kunnet bevare de tilbudene Gamle Oslo har – og styrket dem mer!

Mer penger til frivillighet

I hvert eneste budsjett i Gamle Oslo har vi økt midlene til frivillighet, ved siden av frivillighetsmidler i områdeløftet. Og barn er forskjellige: Noen vil spille fotball, andre danse ballett eller spille i korps. Derfor har vi prioritert aktivitetskort, slik at bydelen kan finansiere et frivillig aktivitetstilbud som barna selv velger.

Nå skal vi i gang med å kartlegge bydelens og organisasjonenes tilbud til barn og unge i bydelen. Gjennom en kartlegging kan vi se hvor og hvilke tilbud vi mangler i bydelen og styrke samarbeidet mellom dem som allerede finnes.

Bedre eldreomsorg og barnehager

Samtidig har vi også ansvar, som et flertall, for å styre vår bydel på en ansvarlig måte. De siste årene har våre budsjetter blitt kraftig oppspist av en dramatisk økning i barnevernssaker og et økende sosialhjelpsbudsjett. Vi i Arbeiderpartiet, MDG og SV mener det er helt avgjørende at vi også styrer bydelen på en slik måte at innbyggerne våre kan få tjenestene de har behov for.

Derfor prioriterer vi å sette av midler til bydelsdirektøren, slik at han har muligheten til å sikre disse tilbudene. At eldre får en verdig eldreomsorg og nok ansatte i hjemmetjenesten, at barn i barnehagen blir sikret trygge barnehager.

Usmakelig angrep

Et parti som forsøker å sparke bein på sine samarbeidspartnere, er ikke en god samarbeidspartner. Schjørlien skriver at han ble tvunget til å stemme for et budsjett han var imot, men det er Rødt selv som må ta ansvar for sine prioriteringer. Rødt deltok i budsjettforhandlinger på lik linje med alle de andre partiene og fikk gjennomslag for sine prioriteringer.

Vi i Arbeiderpartiet, MDG og SV er overbevist om at det tjener barn og unge i Gamle Oslo at vi fører en politikk som reduserer forskjellene, får ned barnefattigdommen, gir flere et arbeid å gå til og fører til mindre kriminalitet. Det er opp til Rødt om de vil være et samarbeidsparti. Og slik vi forstår et godt samarbeid, innebærer det ikke usanne og usmakelige angrep på samarbeidspartnere i mediespaltene. Vi håper at Rødt i stedet vil bidra konstruktivt i videreutviklingen av barne- og fritidstilbudet i Bydel Gamle Oslo.

Det har vi tenkt til å fortsette å gjøre, også i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS