Havnestyret i Bodø. Foran i midten: Ingvar Mathisen og Adelheid Kristiansen. Foto: Bodø Havn.
Havnestyret i Bodø. Foran i midten: Ingvar Mathisen og Adelheid Kristiansen. Foto: Bodø Havn.

Den nye havnesjefen i Oslo fikk sparken fra havna i Bodø, ifølge styrelederen i Bodø

Publisert

Havnestyret i Bodø tok initiativ til Ingvar Mathisens avgang, bekrefter styreleder. Etterpå fikk han en sluttpakke verdt ca. 1 million kroner.

Etterlønna lever han på samtidig som han hever full lønn i sin nye stilling som havnedirektør i Oslo Havn. Som havnedirektør er årslønna på over 1,2 millioner kroner, pluss en årlig transportgodtgjørelse på 20 000 kroner for «jobbreiser innen Oslo kommune», i tillegg til dekning av mobil, bredbånd og inntil to aviser etter eget ønske.

Mathisen mottar altså dermed to lønner samtidig, til en verdi av godt over to millioner kroner.

Til Bodø Nu har Mathisen fremholdt at han ikke fikk sparken som direktør. Ifølge Mathisen sa han opp jobben sin i Bodø Havn selv.

Men styreleder Adelheid Kristiansen forteller en litt annen historie til Bodø Nu.

Styret ville ikke mer

– Styrets leder og nestleder møtte med Mathisen 5. april 2017 etter initiativ fra styret. I dette møtet ble arbeidsforholdet diskutert, og vi kom i felleskap frem til en avtale om at arbeidsforholdet skulle opphøre. Avtalen ble signert 14 dager senere, sier Kristiansen til Bodø Nu.

Styreleder for Bodø havn, Adelheid Kristiansen, forteller at styret gikk inn for å si opp havnesjefen. Foto: Husbanken
Styreleder for Bodø havn, Adelheid Kristiansen, forteller at styret gikk inn for å si opp havnesjefen. Foto: Husbanken

Hun legger ikke skjul på at hans stilling var et tema på styrerommet.

– Det var flere forhold ved Bodø Havn, herunder rullering av strategiplan, bortfall av inntekter, omfattende og krevende konflikt med Hurtigruten, som gjorde at styret ønsket at selskapet i større grad skulle konsolidere virksomheten. I en slik prosess diskuteres det naturlig nok om det er på tide med lederskifte, skriver Kristiansen.

Hadde hastverk

Styrelederen forklarer også årsaken til at det ikke ble lagt til en klausul om etterlønn i sluttavtalen

– Styret var opptatt av raskt å få på plass avtale med Mathisen, slik at vi kunne starte prosessen med å rekruttere ny havnedirektør. I slike forhandlinger er det gi og ta, og det er ikke uvanlig å gi etterlønn uten avkorting, sier Adelheid Kristiansen, til Bodø Nu.

– Fikk ikke sparken

Havnedirektør står fast på at han gikk frivillig.

– Jeg forholder meg til den avtalen jeg ble forelagt og inngikk med min tidligere arbeidsgiver. Jeg opplyste jeg før påsken at jeg ville flytte til Oslo på grunn av ny familiesituasjon. I nært og godt samarbeid med styreleder kom vi fram til en sluttavtale som gjorde det mulig for Bodø Havn å utlyse stillingen min straks, sier Ingvar Mathisen til VårtOslo.

Han forteller at oppsigelsestiden var på seks måneder, men at Bodø Havn ikke ønsket å ha en havnedirektør som jobbet fra Oslo. Det var derfor best for begge parter at han sluttet.

– Risikoen var min

På spørsmål om hva han synes om å heve to lønner, svarer Mathisen på mail.

– På avtaletidspunktet var prosessen med Oslo Havn ikke en gang påbegynt. Avtalen gjenspeiler at jeg uansett skulle trekke meg fra stillingen i Bodø før nyttår uten å vite om jeg hadde ny jobb. All risiko ved sluttavtalen var det dermed jeg som tok, ikke min tidligere arbeidsgiver.

Jeg var heldig som fikk ny jobb raskt, og styret i Bodø Havn var rause som ikke stilte krav om avkortning hvis jeg fikk ny jobb i avtaleperioden. Også dette punktet i avtalen er fremsatt av min tidligere arbeidsgiver og akseptert uten forhandlinger fra min side.

Jeg har, av det sittende havnestyret i Bodø, fått gode skussmål for den organisasjonen og det arbeidet jeg har ledet, sier Mathisen.

Powered by Labrador CMS