DEBATT

På årets Tine Fotballskole var 150 deltakere og 25 instruktører i sving.

- Klubben vår går gjennom en tøff periode. Men vi vil fortsatt gi tilbud til barn og unge som trenger oss

— Jeg er leder i RASK, en nyoppstartet klubb som i disse dager går gjennom en tøff periode. Etter flere uheldige episoder har vi opplevd å bli stemplet i nasjonale medier som en klubb med dårlige holdninger.

Publisert

Rask (Rustad Abildsø Sportsklubb) er en nystartet klubb, stiftet 1. desember 2021. Vi har satt et mål om å skape fire verdier som alle i vår klubb skal kunne kjenne seg igjen: Et klubbmedlem skal være Real, Ambisiøs, Solid og Kamerat.

Rask er i utgangspunktet to klubber, Rustad IL Fotball og Abildsø IL, som har slått seg sammen fordi begge har hatt de samme utfordringer med blant annet frafall av spillere i alderen 13 til 14 år.

— Trener på holdninger og fair play

Når det gjelder hendelser som er oppstått med ett av våre lag, har vi som klubb hatt en tøff periode. Vi driftes, som mange andre klubber, 100 prosent etter frivillighetsprinsippet og har lite ressurser til å jobbe ekstra mye når slike ting skjer.

Når det er sagt har vi jobbet mye med dette laget og fulgt opp med lagsmøter og individuelle samtaler. Vår trener har jobbet konkret med holdninger og fair play og klubben har deltatt i disse møtene i garderoben.

Laget har kommet opp med planer for å hindre at slike hendelser skjer, men dessverre har ikke planene holdt helt mål.

Laget det er snakk om har en rekke følgere/fans som er med på kamper og som viser seg fra en meget dårlig side som supportere av laget. Disse har vært en stor del av utfordringen under våre kamper og har ikke gjort jobben lett for trener på laget.

— Vi samarbeider med bydelen

Sammen med bydel Østensjø har vi over flere år hatt et samarbeide hvor vi som klubb bidrar med treningsfasilititeter, trener, drakter, påmeldinger i serie, betaler dommere, gebyrer og ikke minst følger opp saker som dette.

Vi har tidligere år fått noe støtte i form av penger til å dekke utgifter, men dette har ikke bydelen penger til i år. Vi som klubb må enten dekke «tapet» selv eller forsøke å få til en ordning andre steder.

Klubben har også vært i kontakt med andre ressurser i bydelen for å avstemme og diskutere tiltak vi har foreslått.

— Forsøker å skjerme de under 18

Etter flere hendelser av en slik art som ikke er RASK verdig, måtte vi som klubb beslutte å trekke laget fra seriespill og Obos Cup.

Vi kunne ikke fortsette dette med så mye negativ omtale av lag og klubb i noen av Norges største aviser hvor hele klubben blir stemplet som klubben med dårlige holdninger hvor trusler og mangel på Fair Play er en del av vår kultur.

Vi måtte også forsøke å verne disse unge spillerne da de er under 18 år og trenger ikke slik negativ oppmerksomhet i starten av sitt lange liv.

— Hva skjer videre?

Vi har i perioden hatt løpende dialog med NFF Oslo og vil nå få tilført resurser til å sikre arbeidet vårt videre med Fair Play og holdninger i klubb og lag.

Dette vil så klart bidra til at vi klarer å gjennomføre og følge opp over tid da tid er en knapphetsfaktor. Vår utfordringer ligger også på at vi som klubb ikke er oppbemannet opp med resurser som er ansatt til å dekke opp dette.

Alle spillere skal ta Fair Play kurs og vi vil følge opp dette slik at teori stemmer i praksis.

Vi har også tilbudt spillerne videre en aktivitet men da kun på treningsfeltet og en mulig hospitering på våre A og B-lag.

Det er viktig for at vi ikke kutter alt ut men viser den enkelte at der er mulig selv om de har vært med på et lag som ikke har fulgt opp etter boken. Dette vil kun gjelde kun de som ikke har vært involvert i hendelser som ikke har vært innenfor regelverket og Fair Play.

— Å få dem med er viktig for alle

Klubben har også gitt lagets spillere en mulighet til å stå vakter på Norway Cup, stille som kampverter for andre lag i klubb utover høsten samt bli med på klubbdugnader.

Vi vil også tilby dem å ta dommerkurs og trenerkurs slik at de kan ta på seg slike oppgaver i fremtiden. Vi tror alle disse tiltakene vil være fornuftige og gode.

Laget skal fortsatt være en del av Rask. Det er viktig for dem, for oss som klubb og for samfunnet rundt oss.

Powered by Labrador CMS