Over 9.000 møtte opp på Youngstorget 1. mai i fjor. Foto: Anna Carlsson

— Fellesskap fungerer – stopp velferdsprofitørene

Aftenposten hadde nylig overskriften: "Eierne har tatt ut nesten 1 milliard". Saken dreier seg om velferdsprofitørene Eli Sævareid og Sigurd Aase som eier Trygge Barnehager AS. Kjeden består av 199 hel- og deleide private barnehager.

Publisert

Når høyresida argumenter med økt mangfold og valgmuligheter for å slippe til kommersielle i innen velferden nevnes det ikke at dette er god butikk. LO i Oslo støtter LOs kongressvedtak om å fjerne muligheter til å ta ut profitt på velferdstjenester.

Skandaler og ulovlig utbytte koster fellsskapet mye

Ansatte både i kommersielle, ideelle og kommunale virksomheter gjør alle en god innsats, men lønn og pensjon er jevnt over bedre i kommunale virksomheter. Adecco-skandalen, Westerdals ulovlige millionutbytte og diskusjoner om utbytte fra kommersielle barnehager i Oslo, viser at kontroll med denne virksomheten både er kostbar og krevende. Slike saker involverer både eiere, fylkesmann og byråd.

Nylig krevde Private Barnehagers Landsforbund (PBL) 100 millioner kroner ekstra fra kommunen fordi de mener de offentlige tilskuddene til deres velferdsprofitører er for liten.
Oslos rødgrønne bystyreflertall sikrer 3.000 nye kommunale barnehageplasser som ikke skaper noen av de nevnte konflikter.

Flertall ønsker forbud mot velferdsprofitt

Kommunale virksomheter er profittfri sone, og lønns- og arbeidsvilkår styres av den samme
tariffavtalen. Dermed blir det heller ingen konkurranse på lønns- og arbeidsvilkår.
Undersøkelser viser at krav om å forby profitt i velferden har støtte fra et flertall i befolkningen. Overskriften er årets balustradeparole på Youngstorget 1.mai; Fellesskap fungerer - stopp velferdsprofitørene.

Powered by Labrador CMS