Jente drikker vann fra kjøkkenspringen.
Oslos vann- og avløpsledninger er blant Norges mest omfattende, men også eldste. Når det skal oppgraderes, er det ikke billig.

Kraftig økning i vann- og avløpsgebyret for oslofolk

Renseanleggene for Oslo hadde ikke nok kapasitet, byen får ny reservevannforsyning og vannledningene skal rustes opp, ifølge det siste oslobudsjettet fra det rødgrønne byrådet.

Publisert

Gebyret for vann- og avløp øker med om lag 20 prosent, ifølge Oslo-byrådets siste budsjettforslag.

Kloakk må renses før vann kan slippes ut i fjorden. Renseanleggene for Oslo hadde ikke nok kapasitet og god nok rensing til å kunne håndtere kloakk fra en voksende befolkning på en god måte. Utslipp av nitrogen og fosfor fører blant annet til oppblomstring av alger som kveler livet i Oslofjorden.

Renseanleggene for kloakk er derfor betydelig utvidet og forbedret de siste årene, med både bedre rensing og større kapasitet. God rensing er nødvendig for å sikre god vannkvalitet i Oslofjorden.

Tryggere forsyning av drikkevann

Oslo har i flere tiår hatt en sårbar tilgang på drikkevann, fordi Oslo er avhengig av en enkelt drikkevannskilde. Nå bygger kommunen en ny reservevannforsyning til Oslo. Byggingen av ny vannforsyning fører til at vann- og avløpsgebyrene vil fortsette å øke i årene fremover. Byggingen av ny vannforsyning i Oslo er et krav fra staten.

Rehabilitering av rør

Oslos vann- og avløpsledninger er blant Norges mest omfattende, men også eldste. Det har mange lekkasjer, og ledningsnettet krever kontinuerlig utskiftninger og oppgraderinger.

Nå rehabiliteres rørene i et høyere tempo enn tidligere. Ledningsnettet må også tilpasses en framtid med hyppigere kraftig nedbør.

Rentekostnader er en vesentlig del av gebyret for vann- og avløp. Når rentenivået øker, påvirker det gebyret. Lånerenten er forventet å stige, og det vil sannsynligvis gi en ytterligere økning av vann- og avløpsgebyret for 2024.

Powered by Labrador CMS