Tiltakene på trikkeholdeplassene blir utført parallelt med innfasing av de nye trikkene i hovedstaden.

Trikkeholdeplassene skal bli mer tilgjengelige

Sporveien vil ruste opp 80 trikkeholdeplasser – med mål om bedre tilgjengelighet for alle.

Publisert

Prosjektet omfatter tiltak på 80 trikkeplattformer. Arbeidene dreier seg om både mindre tilpasninger og noen større oppgraderinger av holdeplassene.

Tiltakene skal imøtekomme krav til universell utforming, og som et resultat av oppgraderingsarbeidet vil enda flere reisende enn i dag få muligheten til å kjøre med trikken.

Det er planlagt å starte arbeidene i mars i år, med ferdigstillelse på nyåret i 2023. Tiltakene på trikkeholdeplassene blir utført parallelt med innfasing av de nye trikkene.

Powered by Labrador CMS