– Jeg er bekymret for hva dyrtid og høye priser gjør med de sosiale forskjellene i byen vår, sier Usman Mushtaq (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.
– Jeg er bekymret for hva dyrtid og høye priser gjør med de sosiale forskjellene i byen vår, sier Usman Mushtaq (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Byrådet øker sosialhjelpssatsene: – Vi ser at det er nødvendig

Byrådet foreslår nå et ekstraordinært grep og øker de veiledende satsene for sosialhjelp i Oslo ut året.

Publisert

Oslos veiledende satser for sosialhjelp har vært høyere enn statens, og er fortsatt høyere etter at de statlige satsene økte i vår. Én av årsakene er at levekostnadene i Oslo er høyere enn andre steder i landet. 

– Jeg er bekymret for hva dyrtid og høye priser gjør med de sosiale forskjellene i byen vår. Vi har fulgt nøye med på hvordan prisvekst og dyrtid har påvirket økonomien til de som har aller minst fra før. Vi ser at det er nødvendig å øke sosialhjelpssatsene denne høsten, sier Usman Mushtaq (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, i pressemeldingen fra Oslo kommune

Videre heter det at byrådet er opptatt av at alle sosialhjelpsmottakere skal sikres et forsvarlig livsopphold, som skal få en stønad som er på et rimelig nivå i forhold til levekostnadene.

De foreslått veiledende normene for økonomisk sosialhjelp til livsopphold i Oslo fra 1. juli 2023 til 31. desember 2023.
De foreslått veiledende normene for økonomisk sosialhjelp til livsopphold i Oslo fra 1. juli 2023 til 31. desember 2023.

– Vi utjevner forskjeller

I de nye satsene skal barnefamilier og enslige forsørgere spesielt prioriteres, slik at barn og unge som lever i husholdninger som mottar sosialhjelp i så liten grad som mulig skal oppleve negative konsekvenser knyttet til familiens økonomiske situasjon.

– Oslo har blitt en dyrere by å leve i løpet av kort tid, og det rammer dem som har minst hardest. Derfor gjør vi nå dette ekstraordinære grepet, for sikre dem i byen vår som trenger det aller mest, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

– Vi utjevner forskjeller ved å sørge for at de som fra før har minst sitter igjen med mer her og nå, og spesielt er det viktig for barnefamilier, sier Sunniva Holmås Eidsvold (SV), byråd for oppvekst og utdanning. 

De nye satsene legges fram for bystyret 30. august, og har en tilbakevirkende kraft fra 1. juli.

Powered by Labrador CMS