Det var 367 branner i bygninger i Oslo i fjor, hvor av 60 prosent var i boliger. Her arbeider nødetatene med en brann i bygård på St. Hanshaugen natt til fredag.

10.000 unødvendige utrykninger for brannvesenet i Oslo i fjor

Ni av ti utrykninger Oslo brann- og redningsetat (OBRE) har fra automatiske brannalarmer er unødvendige. Totalt var to av tre utrykninger unødvendige i fjor.

Publisert

Til sammen var 10.110 av 15.499 utrykninger i fjor unødige eller falske. Det tilsvarer vel 65 prosent av utrykningene. Det kommer frem i årsberetningen fra brann- og redningsetaten for 2023.

Unødvendige utrykninger er blitt et problem for etaten, skriver Dagsavisen.

«94 prosent av de automatiske brannalarmene 110-sentralen mottar fra bygninger i dag fører til en utrykning som viser seg å være unødvendig. Utrykningene binder opp ressurser, er negative for miljøet og gir økt trafikkfare», står det i årsberetningen.

I fjor rykket de ut hele 6770 ganger unødvendig, eller 18 ganger i døgnet til automatiske brannalarmer. Tallet er økende, noe som skyldes at flere brannvarslingsanlegg er koblet til 110-sentralen.

Brannvesenet i Oslo rykket ut til 64 bilbranner og 367 branner i bygninger, hvor av 60 prosent var i boliger.

– Med tanke på at det er 350.000 boliger i Oslo, så er 367 branner lite. Men hver brann er en for mye, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø DalenOslo brann- og redningsetat.

Seks personer mistet livet i branner i Oslo i fjor, to flere enn året før.Powered by Labrador CMS