DEBATT

– Nær halvparten av Oslos befolkning mener de ikke har tilgang til utendørs møteplasser som er fristende å bruke. Gode møteplasser i nærmiljøet er avgjørende både for trivsel, folkehelse og kontakt som gir økt forståelse mellom mennesker.

– Vi trenger plass til å leve – ikke bare bo

Å møte andre i nærmiljøet er viktig i en hverdag som krever mye av både barn og voksne. Den åpne samtalen, grønne omgivelser og rom for lek, gjør noe med oss.

Publisert

Oslo Senterparti vil ha en utvikling av Oslo som også skaper gode møteplasser i folks nærmiljø. Derfor må vi slutte å bygge tett og høyt, men heller prioritere grønne friområder.

Nær halvparten av Oslos befolkning mener de ikke har tilgang til utendørs møteplasser som er fristende å bruke. Gode møteplasser i nærmiljøet er avgjørende både for trivsel, folkehelse og kontakt som gir økt forståelse mellom mennesker. 

Vi i Senterpartiet vil sørge for at kommunen spiller på lag med bydelsutvalgene, organisasjoner, velforeninger og lokale initiativ for å skape levende og trygge nærmiljø i hele Oslo.

I Nydalen står fortsatt kampen

Økern runget slagordet «Leve – ikke bare bo» i vår. Skolebarna, korpset, idrettslaget, FAU, bydelsutvalget, beboerne krevde mer grøntområder, flere fellesarealer til aktivitet og idrett, ikke enda flere og tette boliger. Det har Hovinbyen masse av allerede, men mangler grøntområder. De fikk Senterpartiets støtte i bystyret, men Ap, SV og MdG fikk viljen sin – det ble enda flere boliger.

I Nydalen står fortsatt kampen for en stor park. Der er det også bygget veldig tett, og Senterpartiet mener vi trenger en stor park på minst 15 mål i Nydalen. Miljøpartiet de Grønne toer sine hender, slik de har gjort så lenge denne saken har versert. Det er svært skuffende. Dette er bare to eksempler, flere kunne vært nevnt.

Å møte andre i nærmiljøet er viktig i en hverdag som krever mye av både barn og voksne. Den åpne samtalen, grønne omgivelser og rom for lek gjør noe med oss. Kommunen har en viktig rolle i å legge til rette for at slike muligheter finnes.

En investering Oslo ikke har råd til å si nei til

I Oslos innbyggerundersøkelse fra 2023 sier kun 56% at de har tilgang til utendørs møteplasser som er fristende å bruke. Når vi samtidig vet at om lag 1 av 8 husholdninger i byen kjennetegnes av trangboddhet, blir fraværet av gode møteplasser i nærmiljøet ekstra alvorlig.

Senterpartiet mener kommunen må prioritere de lokale møteplassene langt høyere i årene som kommer. Det må stilles krav til både grøntområder og lokaler i offentlige planer, det må gis tilskudd til etablering av møteplasser der dette mangler, og frivilligheten, velforeninger og lokale ildsjeler må inviteres til samarbeid. Det er innbyggerne møteplassene er til for, og befolkningen må være med på laget fra begynnelsen av.

Når vi lykkes med å skape levende og gode nærmiljø, vil dette gi stor gevinst både for den enkelte og for samfunnet. Vi er overbevist om at dette vil resultere i reduserte kostnader på mange andre områder, blant annet med reduserte helseplager og mindre kriminalitet. 

Å prioritere de gode lokale møteplassene er derfor en investering vi i Senterpartiet mener Oslo ikke har råd til å si nei til. Vi trenger plass til å leve – ikke bare bo.

Powered by Labrador CMS