DEBATT

Omvendt voldsalarm og Aina Stenersen
Omvendt voldsalarm innebærer at voldsutøveren får påsatt en fotlenke som sender koordinater til politiet hvis vedkommende beveger seg inn i forbudssonen.

Stygge tall fra Manglerud-politiet: – Styrk kampen mot vold og overgrep

I 2024 har antall partnerdrap rystet landet, og 2023 ble det verste drapsåret i Norge på ti år. Også politiet på Manglerud har opplevd en sterk økning av vold i nære relasjoner.

Publisert

Politiet på Manglerud har også opplevd en økning i tilfeller av vold i nære relasjoner på hele 23 prosent på fire år, i bydelene Nordstrand, Østensjø, og Søndre Nordstrand, skriver Nordstrands Blad.

Det er 114 flere tilfeller av vold i nære relasjoner, en alvorlig utvikling. Det er viktig at slike saker blir meldt til politiet, etterforskes og at flere blir tiltalt. Denne politi-enheten dekker bydeler helt fra Stovner til Søndre Nordstrand og har svært god kompetanse på feltet.

Oslo krisesenter bør styrkes

Familievold er krevende, og mange kan være involvert i saken. Barn er ofte er lojale mot sine foreldre, og det er viktig at barn blir tatt godt vare på i slike tilfeller, for eksempel av Statens barnehus.

Vold er svært helseskadelig, fins i mange former, og det kan være avgjørende å søke hjelp. Oslo krisesenter og andre krisesentre rundt om i landet er dyktige og bør styrkes.

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang, og utgjør et alvorlig samfunnsproblem. I regjering prioriterte Frp dette arbeidet og styrket Statens barnehus. Foreldelsesfristen

for drap og seksuelle overgrep mot barn er fjernet.

Bruk omvendt voldsalarm

Vi vil sikre en økt brukt av omvendt voldsalarm. Det er den som truer og utøver vold som skal straffes, ikke offeret. Omvendt voldsalarm har vært et tiltak for å beskytte voldsutsatte i over ti år allerede, og det er kritikkverdig hvor lite det har blitt brukt.

Det er stor forskjell i bruken av omvendt voldsalarm i ulike distrikt i landet. Dette er et tiltak som i ytterste konsekvens kan være med på å hindre partnerdrap.

Så gjenstår det å se om politiet før påske kan pålegge fotlenke uten å gå via retten, slik regjeringen ønsker. Vi trenger alle gode tiltak og en god offentlig debatt om tematikken. Vi har ingen å miste.

Powered by Labrador CMS