Passasjerer buss
Søndag 28. januar kommer den årlige prisendringen for Ruters billetter.

Ruter varsler økning av billettprisene 

Søndag 28. januar 2024 øker prisene for Ruters billetter. Prisene økes for å dekke de økte kostnadene kollektivtransporten har.

Publisert

Fra 28. januar økes prisene for alle billettyper, og økningen utgjør i gjennomsnitt 5,1 prosent. Ruter regulerer prisene hvert år, og prisøkningen er i tråd med indeksen for offentlige tjenester som settes i statsbudsjettet.

Selskapet påpeker selv i en pressemelding at nevnte indeks for 2024 er satt til 4,3 prosent, men at det legges til 0,8 prosent for å få dekket inn de reelle kostnadsøkningene på grunn av etterslepet fra den såkalte kommunale deflatoren som ble satt i 2023.

Sistnevnte er en indeks for ren kostnadsutvikling i kommunal sektor i form av pris- og lønnsvekst.

Prisene justeres for å dekke de økte kostnadene kollektivtransporten får som følge av økt kostnadsnivå på tjenester ellers i samfunnet. 

Totalt utgjør prisøkningen 265 millioner kroner som skal gå til å dekke økte kostander innen kollektivtransporten.

Her er prisene som gjelder fra 28. januar 2024:Powered by Labrador CMS